Feernas Kungadöme via Natalie Glasson,  22 april

th-2

Guidning från Skaparens Universum 

från Feernas Kungadöme

Kanaliserat Meddelande genom Natalie Glasson 22 april 2016 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

 

Skaparens Universum är vidsträckt besläktat med en ocean och ändå är det bortom begränsningarna hos en ocean. Båda har friheten att röra sig, expandera och uttrycka sig på ett vackert sätt. Medan oceanens vågor slår mot stranden är Skaparens Universum komponerat av rytmiska vågor. De rytmiska vågorna i universum skapar energikroppen hos universum medan det uttrycker dess faser i konstant förändring. Då vågorna i universum är rytmiska kan de inte förutsägas skapa unika energiuttryck. En blomning av ljus och energi bryter ut i vackra rytmiska mönster av färg och helig geometri över hela Skaparens universum. Att bevittna en sådan uppvisning är att bevittna Skaparen i aktion. När ett utbrott av ljus och färg sker är det en lugnande och vibrationellt upplyftande process vilken inspirerar till ett liknande utbrott av ljus inifrån den som bevittnar. I den stunden talar Skaparen, sänder ett direkt meddelande av inspirerad sanning, i kontakt med alla som observerar. Utbrott av ljus kan inte tidsinställas inom Skaparens universum då de är unika. Skaparens universum existerar inom och runt alla varelser om de är på Jorden eller på de inre  planen. På de inre planen är det mycket enklare att känna igen den konstanta vibrationen från Skaparens universum som en filt av ljus som helt omsluter er och håller visdom och förståelse av alla nivåer hos Skaparen. Men Skaparens universum existerar inom och runt er när ni existerar på Jorden och kommunicerar konstant med er, ofta utan att ni är medvetna om det.

De vackra utbrotten av ljus skapas för att Skaparen observerar er konstant och kärleksfullt och alla som bebor Skaparens universum, omfånget av allt som är Skaparen. Denna observation skapar en unik blomning av sanning, kärlek, och guidning som er respons. Några själar säger att det är besläktat med en vision av guidning som uppenbaras framför dem, andra själar säger att det är som ett klarnande att ta emot klarhet inom deras varelse. Många själar upplever en förhöjd förbindelse av enhet med Skaparen vilken i den stunden skapar en transformation inom deras varelse. Vissa själar säger att utbrotten från Skaparens universum är helt enkelt Skaparen som reflekterar transformationsskiftena som sker inom själen eller själarna som observerar uttrycket. Vi i Feernas Kungarike tror att alla dessa förståelser är riktiga. Varje själ har ett unikt uttryck och bevittnar ett unikt uttryck av Skaparen.

För dem på de inre planen är detta ett dagligt skeende, medan för dem på Jorden kan det verka overkligt att Skaparens universum, vilket är allt som är Skaparen, konstant observerar och kommunicerar med er och skapar uttryck för att ge stöd till er på er spirituella väg. Men det är sanningen, inte bara att era guider konstant observerar och kommunicerar med er, Skaparens universum som är besläktat med en stor ocean och livets väv ger er också stöd. Om ni är omedvetna om närvaron av Skaparens universum runt er och hur det flödar genom er då är det  mycket troligt att ni glömt utbrotten av ljus vilka sker framför er och inom er och inspirerar ert inre ljus att växa expansivt. Känna igen när ni börjar att bli medvetna om Skaparens universum och tar kontakt med denna energi dagligen, börjar ni med större förståelse och vetskap känna igen hur strömmen av Skaparens universum rör sig genom er och er verklighet. Strömmen av Skaparens universum kan också kännas igen som livskraftsenergi. Med denna förståelse förstår vi att de många nivåerna i Skaparens universum är närvarande i ert andetag och kan aktiveras och upplevas vidare genom er andning. När Skaparens universum sipprar in i er varelse och från er varelse, är det er andning som skapar en medveten förbindelse er själ och allt som är Skaparens universum när ni är i mänsklig form. Detta betyder att Skaparens utbrott av ljus kan ske i er omgivande miljö, i ert andetag och inom er varelse, till och med samtidigt.

Vi, Feernas Kungarike, vill uppmuntra er att bli observanta på och i kontakt med energierna, medvetandet, ljuset och vibrationerna hos Skaparens universum. Medan ni är medvetna om er andning, bjuder vi in er att säga varje affirmation i ett andetag. Börja med att andas in och säg den första affirmationen inom er, i er utandning. Säg så den andra affirmationen inom er samtidigt med er inandning, och den tredje med er utandning. Börja cykeln igen med en inandning, säg sedan affirmationen inom er med utandnigen. Fortsätt med denna övning.

’Jag är ett med Skaparens universum,

Jag observerar Skaparens universum,

Skaparens universum kommunicerar sanning till mig.’

Vi uppmuntrar er att uppleva denna övning tills ni känner er själva skifta till ett expansivt och fridfullt medvetande där ni fokuserar inom er och kanske till och med fokuserar bortom er fysiska kropp. Vi bjuder sedan in er att slutföra cykeln av enande affirmationer och andning och låta er själva återgå till ett naturligt andningsmönster.

Låt er själva vara medvetna, ändra er och vara medvetna om Skaparens universum som en energivibration och ljus vilket omger er totalt och flödar genom er. Genom denna medvetenhet kan ni komma att erkänna att ni är en med Skaparens universum. Var snälla och var medvetna om alla färger, uppleveler eller inspiration vilket kan formas då ni medvetet tar kontakt med Skaparens universum.

Var snälla och affirmera högt tre gånger: ’Jag är medvetet i förbindelse med Skaparens universum.’

Ta helt enkelt tid att vara observant på Skaparens universum inom och runt er. Visioner kan komma att gry, ljus, explosioner av färger, klarhet, sensationer, guidning eller en unik upplevelse för er. Skaparen väntar att tala med er, att dela ett meddelande, svara er och reflektera sanningen vilken existerar inom er varelse. Det är som om Skaparen kommunicerar med er genom väven av alla dimensioner, genom ljusfrekvenser och nivåer av energi och skapare ett unikt uttryck för att ge er stöd. Kom ihåg att Skaparens universum är komponerat av alla aspekter av Skaparen som Uppstigna Mästare, Gudinnevarelser, Stjärnarelser och så vidare. När Skaparens universum svarar er är det alla aspekter av Skaparen och allt medvetande de håller som kommunicerar som en med er. Det är inte bara Skaparens kärna, det är allt som Skaparen existerar i enhet med i den stunden. Det är en mycket kraftfull process att uppleva alla aspekter av Skaparen som existerar i enhet och är komplett närvarande med er i denna tid för att ge stöd och tjäna er.

Denna energi, visdom och medvetande hos Skaparens universum är enormt kraftfull pga dess förmåga att expandera. Detta betyder att all healing ni tar emot är expansiv, all guidning ni tar emot är expansiv och all inriktning ni tar emot är expansiv. Upplevelsen i sig själv kommer att skapa det som ni expansivt önskar och bortom begränsningar av någon form då ni också befrämjar en djupare förbindelse med den expansiva Skaparenergin som naturligt existerar inom er varelse.

Till och med er enkla medvetenhet om och fokus på närvaron av Skaparens universum runt er och flödande genom er, kommer ni kunna få tillgång till rikedomen som finns tillgänglig för er. Ni kan i sanning kan ta emot allt ni önskar ta emot, det finns inga begränsnignar bara begränsningarna ni accepterar och håller i ert sinne. Ni kommer också att kunna utveckla er förtrogenhet med Skaparens expansiva energi inom er varelse, gå genom djupare nivåer av expansion för att uppleva större syntes med Skaparen. Er ökade enhet med Skaparen kommer att ge näring åt, revitalisera och ge kraft åt er nuvarande verklighet, kropp och spirituella evolution. Expansion existerar inom varje och alla aspekter av er kropp och varelse, den väntar på att bli upptäckt. Inom expansionen kommer ni känna igen allt ni söker, älskar, fred, sanning och så mycket mer.

Ta lite tid och låt Skaparens universum guida, inspirera och reflektera sannigen inom er varelse, för er att observera. Med övning kommer ni att notera och känna igen Skaparens universum som bryter fram med skönhet och kärlek in i ert medvetande för att inspirera er och guida er framåt.

Låt er själva vara redo att ta emot guidning från källan av expansion. Detta kommer att betyda att ni kommer att lära er att skingra och gå bortom begränsningarna och gränserna av er nuvarande verklighet och evolutioner och uppleva varje stund som expansivt generöst, infriande och vårdande.

Vi uppmuntrar er att utforska, med er tillit, tro och utan rädsla kommer ni att upptäcka sanningen om Skaparen och dess närvaro som flödar genom er och överallt runt er varelse.

Vi är Feernas Kungarike, Vårt Gemensamma Medvetande

More from the Fairy Consciouness

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson  www.omna.org,’ Thank you.

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...