Ärkeängeln Michael via Christine Preston, april 30

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael: Stora Centrala Solen, Karma, Jord

 

CHRISTINE: Ärkeängeln Michael kommer med auktoriteten av Alpha. Han säger att Alpha i vår terminologi är ”Fader-Gud”, den andliga aspekten av Gud som inte visar sig i det materiella Universum, medan Modern är energin, kärleken och essensen (även Intelligensen) som skapar Materia-Universum.

Ärkeängeln Michael betjänar livsvågorna i världarnas system. Han har i uppdrag att försvara tron, hoppet och kärleken som finns representerat i den trefaldiga flamman av liv i människohjärtat.

I boken om Enok, beskriver första delen domen över Fallna Änglar som en Flod, vilken representerar förlisningen av de Atlantiska öarna och översvämningen av dess civilisation, och den sista ön, Poseidon, drabbades av ett antal katastrofer. Sedan finns det en profetia om en ”Fullbordansfas”, följt av en ” Slutlig dom” Med tanke på det faktum att miljarder Ljusbärare uppehåller en balans för Ljuset, enbart genom att vara sig själva, är domen avsedd för mänskligheten: är det mänskligheten på mottagarsidan som ska vedergällas med Sigillet för de sista plågorna, eller De Fallna? Jag frågade: Vi har fått veta att de fallna har kunnat undvika sin karma. Är smärtan som nämns i Uppenbarelseboken avsedd för dem eller för mänskligheten?

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Det här är returneringen av karma för de människor av mänskligheten, som somnade och lät sig styras. De har en viss mängd karma att betala tillbaka. Även om detta kan tyckas lite orättvist, eftersom deras DNA manipulerats, och inte kunde göra något åt det, de får därför dispens. De är ansvariga till viss del. Returneringen av karma, eller en kris av något slag, har ibland lett till att människor ändrat sina vanor, eller tvingat dem att söka efter svar. Returneringen av karma är för att balansera lagen, inte för bestraffning. Ni minns att Budbäraren berättade att Gud inte smiskade de fallna, eftersom de inte var av den kategorin varelser som kunde lära sig något. Dom är dock ett ord som relaterar till beslag, gripande, och tillfångatagning av de fallna.

CHRISTINE: Uttalandet gjordes under arbetet med de sista plågorna och att ”den fallna som tillfångatogs den 16 april 1975, var Lucifer”.

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Tillfångatagandet av Lucifer genomfördes av de Sju Ärkeänglarna och värden till Herren Kristus. Han spärrades in av en Domstol eller Tribunal på Saturnus, förhördes av de Tjugofyra Äldste, sedan sändes han till Guds Stjärna Sirius, där han dömdes till den andra döden. Detta betyder förintelse av själen. Det är inte sant att Lucifer var en ”bra kille” eller en dubbelagent. Avsikten med denna lögn var att få Ljusarbetarna att tro det, och den har noggrant utformats av de mörka, för att vilseleda och spionera på dem. Vissa astrala krafter analyserade undervisningen som ägde rum av de Uppstigna Mästarna under tidigare decennier, i ett försök att omintetgöra deras goda arbete, för att främja sin kontrollagenda och motarbeta den Gudomliga Planen. Många som följde Lucifer i hans uppror fördes till rättegång.

Det första Sigillet innehöll infektioner och karman som hade att göra med Atlantis, och de som tillbett vilddjuret, eller var i förbund med det. Tolkningen av Vilddjuret här, är den falska hierarkin, de styrande eller skuggregeringen, Illuminati och Kabalen, som har skadat kulturen och förvandlat världen till ett rike av mörker. Vilddjuret är symboliskt för de Fallna, följarna av Lucifer. De är fallna utvecklingar av reptila humanoider, som fanns för miljoner år sedan, innan människan Adam skapades och tog över solsystemet, en gång i vår Galaktiska Historia.

Vilddjuret, hans bild, varumärket och numret på hans namn, kort sagt, de som har härskat och vanhelgat, förorenat och skadat hela kulturen. Det är karma från Lemurien och Atlantis, liksom de civilisationer som har drabbats av De Fallna. Vissa sjukdomar som dök upp på 80-talet, var infektioner som har att göra med karma från Atlantis, och de som tillbett vilddjuret.

Mänskligheten har också skördat karma från missbruk av den Feminina Strålen och den vita eldkärnan, vid basen av ryggradens chakra. Det hade till viss del att göra med sexualitet och mer exakt, falloskulten. Lagen kräver att barn av Ljuset förvandlar sitt missbruk av heliga energier från 7:e Strålen som härrör från baschakrat, sätet av själen. Detta har gjorts eftersom mänskligheten har vänt sig bort från korrupta sexuella aktiviteter.

CHRISTINE: En viktig detalj är att ärkeängeln Michael uppgav att han kom för befrielse av nationerna. Själar som symboliskt har hållits fångna har ett samband med det gudomliga. Bilden av deras fångenskap relaterar till en konspiration, för att hålla dem i begränsat medvetande, i den 3:e dimensionen, och bundna till hjulen av reinkarnationer, eftersom de inte har kunnat stiga upp. De Fallna har behållit kontrollen över mänskligheten genom historien, skadat samhället, och höll världen i fångenskap för sin egen vinning. Det fanns andra Sigill och de innehöll okvalificerade energier Jordens folk.

Jag har frågat ärkeängeln Michael om vi fortfarande efter 2012, befinner oss i samma situation. Han svarade:

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Ja, till största delen, eftersom ljusarbetarna och mänskligheten fortfarande måste åberopa den violetta flamman och den heliga elden, för att transmutera karma och kunna stiga i den meningen, att stiga i vibration, eller genom en acceleration av medvetenheten som olika grupper nu kallar ’Uppvaknandet’. Det är inte Uppstigningen i den meningen att den är den totala återanpassningen med det Högre Självet. Det är inte uppstigningen i den meningen att fysiskt stiga upp. De Högre Själven är nedåtgående. Sju Strålar av Gud kan frigöras genom den Trefaldiga Flamman. De har missbrukats i historien. Genom att kalla på ”JAG ÄR-Närvaro,” Kristus Själv, och den Helige Anden, kan dessa missbrukade negativa energier transmuteras. När det gäller det sjunde Sigillet, så innehöll det de karmiska energierna som har att göra med luft, åska, blixtar och jordbävningar, men en del av dessa händelser var på tidslinjer som vi har undvikit.

CHRISTINE: Budbäraren sade att det andra Sigillet levererades av Archeia Faith, Ärkeängeln Michaels gudomliga komplement, att Sigillet var i förhållande till domen av Innevånarna på Tröskeln och att det rör sig om människans skapelse av ett ego, som representerar ett hinder för andlig evolution.

Det andra Sigillet som nämns i Uppenbarelseboken har skapat förorening av haven. Den tredje Sigillet skapade förorening av floder och vatten, och annat inblandat var förföljelse och förkastande av sanningen. Det fjärde Sigillet resulterade i värme, genom klimatförändringarna, och det femte är relaterat till Vilddjuret. Den sjätte Sigillet orsakar krig, och Eufrat nämns liksom en drake, vilddjuret, och en falsk profet.

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Egot dör lite varje dag då dygderna tar över och tar dess plats. Det är personligt och har en användbar funktion, och när människan vaknar upp, banar det väg för manifestationen av den Gudomliga Viljan. Egot försvinner när Kristusmedvetandet framträder, som nu beskrivs som Ljuset. Förhållandet till det sjätte Sigillet: Det har att göra med bedrägeri, för att dölja anledningen till att krigen utkämpades, som det i Irak. Ändå är Armageddon en kamp på själsnivå där tjuven som kommer utan förvarning, är Kristus – så förbered er för Kristusmedvetandet. Lärorna som berättades av de Upphöjda Mästarna, skulle ge verktyg för att lösa personliga och planetära kriser. Det är nycklarna bortom 2000- och 2100-århundradena, för att ta itu med energierna från domarna, som skall förstås som en avkastning av karma. Verktyget är kunskapen om hur man åberopar den heliga elden för att balansera karma.

CHRISTINE: Är ”den helige Anden” vad den Gyllene Tiden av Gaia kallar för den Universella Modern?

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Nej, den Helige Ande motsvarar det ni känner igen som ”Hela Anden av det Stora Vita Brödraskapet, den Andliga Hierarkin för denna Jord och hela Solsystemet, och bortom.

CHRISTINE: Den Stora Centrala Solen kändes igen vid Toppmötet i Ljushuset. Kan du berätta vad detta är?

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Ja, det är Guds Centrum i Universum, inte så mycket i en fysisk position som när det gäller det flerdimensionella den finns inom. Avståndet till den Stora Centrala Solen har sagts inte vara större än längden på ryggraden, från platsen för medvetenhet genom era chakran, till chakrat som förmedlar full medvetenhet. Men i rymden, i centrum av universum, finns det ett fokus av Guds medvetande som vi kallar Modern, eller den Universella Modern, eller den Stora Centrala Solen. Medvetandet skickas till en mottagare på Guds Stjärna Sirius, sedan skickas det till Plejaderna, sedan förmedlas det via Solen i Solsystemet, sedan till planeten Venus, sedan till Logoi och Dhyani Buddhas, varav Buddha, nu har ersatt Lord Sanat Kumara, eftersom han har antagit uppgifter i Solen.

CHRISTINE: I bibliska termer, har man tagit av frukten från kunskapens träd, på gott och ont. Vad är detta träd – är det en falsk lära som leder oss vilse?

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Det är en undervisning och ett system som inte leder till uppfyllandet av den Gudomliga Viljan. Det är en filosofi, en doktrin, och information som planerades för en mörk agenda, för att motsätta sig den Gudomliga Planen för Uppstigning, genom kontroll.

CHRISTINE: Den mantel Lord Michael bär, är lysande safirblå. Den fokuserar skydd och perfektion från Guds vilja av Första Strålen. Ärkeängeln Jophiel och Christines färg är gyllengul; Chamuel och Charitys är rosa (3:e Strålen); Gabriel och Hopes har en dedikation för Moderns Flamma och Uppstigningens (4:e Strålen); Raphael och Moder Marias är smaragd (5:e Strålen); Uriel och Auroras (6:e Strålen) är lila och guld; och Zadkiel och Ametists är violetta (7:e Strålen).

CHRISTINE: Luciferianer (fallna änglar), det verkar som om E. C. Profeten inte visste att de var Reptiler?

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Det är korrekt. Vi ville inte gå så långt tillbaka i tiden. Men anknytningen gjordes genom en symbolisk presentation av Lucifer, som en Röd Drake i Uppenbarelseboken

CHRISTINE: Att använda kraften i det talade ordet är en rekommendation som gjordes för bekräftelse av domen, men är termen ”dom”, som härrör från verk som i Enoks bok, är det vilseledande eller inaktuellt?

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Ja, det är så många saker. Det är relaterat till öppningen, aktiveringen av Tallkottkörteln, den cyklopiska visionen, eller uppfattningen som tillåter urskiljning. Den rätta visionen skapar framkallande av er verklighet. Ni skiljer rätt från fel, men när ni stiger till en högre dimensionell nivå, lämnar ni riken av motsatser och dualitet. Termen ska inte enbart uppfattas som att den är för ett fördömande av något slag, för varelser som har kontrollerats av världen och den skadade kulturen.

Den andra aspekten är kravet på skydd och befrielse från de kontrollerande krafterna, inklusive omständigheterna. I slutändan leder detta till att avlägsna deras inblandning.

CHRISTINE: Jag frågade vad orden i dekretet i relation till de mörka ”de får inte passera!” betyder.

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Det betyder att de inte kommer att kunna infiltrera regeringar, organisationer, och människornas auran. Även i rymden finns det en ring att passera som inte skyddar jorden från utomjordingar med en mörk agenda. Striderna har vunnits i rymden. Ja. Situationen är inte lika kritisk som under 70-, 80- eller 90-talet, när radbandet/rosenkransen spelades in. Men den kan användas för att kalla på förbön om striden i Armageddon fortsätter, för att rädda själar av Ljuset. Det finns motstånd från Kabalen, vilka inte förstår någonting om uppstigningen, och som håller sig fast vid makten.

Bränderna i Tjernobyl och andra platser, har vi skickat Galaktiska krafter till, som tar bort radioaktiva ämnen, som kan vara skadliga. Alla kan inte neutraliseras eftersom det är en del i effekten från öppningen av Sigillen, vilket är en retur av karma som måste balanseras.

CHRISTINE: När det gäller vår ”Galaktiska familj” skulle Ljushusets Toppmöte reagerat negativt på ett avslöjande om deras närvaro, och förväxlat dem med utomjordingar som utgör ett hot?

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: När tiden för Första Kontakten närmar sig anhängarna, kommer de att ha sökt uppdateringar via andra kanaliseringar, eftersom Budbäraren avled, och deras metoder kommer att ha väckt dem, så att de kan ha en personlig telepatisk kontakt med sina Högre Själv och deras Kristusmedvetande, som kommer att skydda dem från att dra felaktiga slutsatser.

CHRISTINE: Jorden är helt unik. Kommer det att vara dit som människor från alla galaxer kommer för att lära sig om Uppstigningen?

ÄRKEÄNGELN MICHAEL: Ja, vi är ute och reser i rymden och snart kommer vi att vara närmare Sirius. Planeten måste ange en era av fred, då kan Jorden ansluta sig till den Galaktiska Federationen av Ljus. Shamballa fungerar som en representant för tillfället. Jorden kommer inte att flyttas till den Stora Centrala Solen, men den kommer att vara ett centrum för intresse, då måste det finnas ett undervisningscentrum för uppstigning, eftersom hela Galaxen måste höjas, eller så måste ljuset komma till den.

Med fred, kärlek och ljus, Christine.

 

Källa: www.NewSunUnity.com

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...