Fen Ophelia via Daniel Scranton, 2 November 2017

Fen Ophelia via Daniel Scranton, 2 November 2017

 

Feernas rike ∞Fen Ophelia

”Feer är väldigt mycket som vi har skildrats i några av era fe-sagor. Vi har energi som liknar gudmoderns och gudfaderns. Vi ser till er som vårdnadshavare skulle göra. Vi strävar efter att trösta er i ert sökande. För det mesta försöker vi emellertid att anpassa er till er egen kraft, för att ge er tillbaka den kraft som ni har tystat ner inför erfarenheten av den tredje dimensionen.

Vi strävar endast efter att hjälpa er och älska er, men vi är också mycket angelägna om att leka med er för att åter bekanta oss med våra förlorade bröder och systrar. Vi har avsatt ett frekvensområde bara för er. Vi vet att ni kommer att njuta av detta som ni skulle ha njutit av en lekplats som byggdes utifrån era egna drömmar och önskningar.

Så vi håller denna vackra energi för er att gå in i, och vi älskar förväntningen på er ankomst. Vi verkar ganska magiska för er, men ni är ganska magiska för oss. När ni tillåter er tillträde till detta rike, kommer ni att veta mera om vilka ni är. Ni har tittat utanför er själva för att komplettera, för att fylla i luckorna och de hål som har skapats av er.

Men vi leder dig tillbaka till dig. Vi vill leka med varelser med helhetssyn som har nått mer av sig själva, och det är därför vi väntar. Det finns inget fel med vem du är just nu, och det vet vi. Men du måste veta det för att ni ska kunna uppleva er själva på det sätt som vi gör.

Det finns ingen instruktionsbok som jag kan ge till Daniel för vidarebefordran till dig, men jag kan säga att verktygen finns inom dig. Eftersom du inte behöver något annat än din egen medvetenhet och din vilja att släppa dina egna bedömningar och tvivel. Jag uppmuntrar dig att se allt som ett verktyg, som något du har gett dig själv för att öka medvetenheten. Allt är en gåva. Ni är gåvor.

Skaka er själva lösa från alla idéer att ni på något sätt är mindre för att ni är tredimensionella eller mänskliga eller för att ni inte har kunnat skapa det liv ni vill ha. Det finns inget behov av perfektion. Allt ni behöver är den fullständiga formen av er själva, och då kan ni bebo detta rike som vi tålmodigt håller för er alla.

Jag är Ophelia, och jag är fe. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...