Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag – 3 November 2017

Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag – 3 November 2017

 

Det är viktigt att komma ihåg att när ni är i en ny cykel börjar ett nytt paradigm att ta form. Det kommer att bildas på ett sådant sätt att allt eftersom tiden går, börjar ni se hur framtiden läggs ut inför er. Det kommer att ha liten likhet med föregående cykel, eftersom de nya energierna som skapats bringar harmoni och fred till planeten, vilket inte tidigare upplevts av er. Ut ur dagens kaos kommer det att bli ett stort uppvaknande om den Mänskliga Rasens sanna potential. Människor kommer att kräva ett nytt sätt att leva och önska att man kommer ihop så att det kan bli ett ömsesidigt utbyte av kunskap och idéer som lyfter upp hela Mänskligheten.

Det kommer att läggas tonvikt på rättvisa och delande vad gäller Jordens gåvor och det skapas en fredlig samexistens mellan alla människor. Krigsvapen kommer att desarmeras och fred kommer att gälla främst i människors sinnen och hjärtan. Samarbete kommer att vara lösenordet eftersom Människor av naturen är en fredlig ras och kommer att lägga skillnader åt sidan. Kärlek kommer att finnas i överflöd överallt när det inses att alla Människor är gjorda som Guds avbild.

Hur lång tid det tar för permanent fred att sätta sig på jorden beror på hur snabbt ni kan övervinna era skillnader och erkänna att ni Alla är Ett. Ni har alla samma önskningar om fred och lycka, och ni har en naturlig instinkt att vilja dela med er och hjälpa varandra att höja er livskvalitet. Hittills har ni blivit ledda att sätta er Själva först och hålla fast vid jordens gåvor med liten tanke på att dela med er. Era affärssystem har uppmuntrat själviskhet och girighet, vilket är varför den största mängden rikedom ligger i händerna på så få människor. Ni behöver inte överdriven rikedom för att leva bra. Allt det gör är att förneka andra det, som ofta behöver hjälp för att bara att existera.

Redan väcker de nya energierna människor till sanningen, och efterfrågan på jämlikhet i allt kommer att bli avgörande. Århundraden av krig har orsakat så mycket död och förstörelse och nu har människan vapen som lätt kan förstöra hela Jorden och dess folk. Men det kommer inte att tillåtas, och det är dags att tala om att skapa världsfred och sätta ett totalt stopp för alla krig. Tänk bara på hur mycket rikedom som används för destruktiva ändamål, och hur det i stället snabbt kan omvandla Jorden till ett modernt paradis. Tänk fred och vibrationerna fortsätter att lyftas upp och påskyndas, liksom de förändringar som kommer, som ingenting kommer att kunna hålla tillbaka.

Var säkra på att det finns många bra människor på Jorden som har de rätta idéerna vilket kommer att leda till nödvändiga förändringar. De kommer att dyka upp när tiden är rätt och när det är säkert att göra det, och de kommer att skyddas. Liksom det döende djuret så är det krigets energier och allt som det omfattar, som inte längre kan diktera eller förändra den väg som ligger framför Människan. Det härliga Ljuset av Fred och Guds Kärlek är alltid närvarande och inte någon, eller någonting får stå i vägen för världsfred. Det är dags för förändringar och de börjar hända just nu. De mörka kommer att försöka stoppa eller fördröja det, men kommer inte att lyckas, eftersom framtiden redan har skrivits in i Annalerna för Himmel och Jord.

Ni, folket, kan ta åt er äran för att ha lyft upp vibrationerna på jorden vilket har gjort det möjligt för den nya cykeln att påbörjas. När ni har kommit så långt har ni redan märkt förändringar i energierna som börjar föra människor mot ett gemensamt syfte. De förstår att det på lång sikt är de som bestämmer framtiden, och att deras kollektiva energi för fred är så kraftfull att den inte kan stoppas. Så Kära Ni, var inte upprörda om ni inte kan se den övergripande bilden, och ni skall veta att förändringarna för Mänsklighetens bästa är ostoppbara. Det betyder också att de högre krafterna också kan hjälpa er så länge som deras handlingar överensstämmer med era önskemål. Med tiden förstår ni alla händelser som har ägt rum eller ska äga rum och den roll ni har spelat i dem. Det kommer inte dröja länge innan det blir uppenbart i vilken riktning ni reser, och det är säkert att lyfta upp er och höja era förväntningar. Kanske några av de första tecknen på verklig förändring är utnämningen av lämpliga människor till roller av stor betydelse, och ge dem ansvaret för att de förverkligas.

För tillfället är det upp till alla Ljusarbetare att fortsätta sprida kärlekens positiva energier och skapa harmoni var de än går. Människor blir mer öppna för vägledning och söker svar för att hjälpa dem genom en svår testperiod. Det kräver stor tro för att inte påverkas av negativiteten som finns på jorden, eftersom många frågor nu tas upp i det öppna så att de kan bli klargjorda för att alla ska se. Det råder ingen tvekan om att människor vaknar upp till sanningen och ifrågasätter den vilseledande och ofta osanna information som de ges. Det går inte längre människor omkring som håller ögonen stängda och inte inser hur mycket av sanningen som har hållits ifrån dem. Den kan emellertid inte hållas dold för alltid, och vi går in i en period när det kommer ut mycket till folkets förvåning och ilska. Skillnaden är att även människor i höga positioner börjar insistera på att fakta blir öppna för allmänheten. Håll fast och vänta er det oväntade i den närmaste framtiden, när lögner och osanningar kommer att exponeras, eftersom sådana negativa energier inte kan föras fram i högre vibrationer.

Terrorattackerna är väldigt distraherande, men låt dem inte ta fokus från framtiden, eftersom det är de sista försöken från dem som inte bryr sig om mänskligt liv eller arbetar för fred på Jorden. Deras tid löper ut och åtgärder för att få ett slut på deras grymheter är på gång. Jordens folk är trotsiga och kommer inte att ge upp till de missledda, som inte förstår att de är verktyg för dem som söker förhindra Uppstigning. Det kommer att misslyckas kapitalt och folkets beslutsamhet kommer att se till att de når seger över de negativa. På grund av den fria viljan måste de tillåtas att testa Ljuset, hoppas att kunna övervinna det och så småningom fängsla alla själar på jorden. De har misslyckats, och redan har de mörka underkuvats och kan inte längre uppnå sina mål för världsdominans. Kärleken och Ljuset har hållit ut och blivit starkare, eftersom flera själar har upptäckt sanningen och kraften inom sig och ingenting kan nu stoppa deras fortsatta marsch mot Uppstigning.

Kom ihåg att mycket utvecklade själar väntar i ert solsystem för att övervaka er övergång från de gamla energierna till de nya. Det är de Blå Fågelmänniskorna som kommer att se till att inga entiteter utanför er Jord kan störa era framsteg. Det finns också andra som står i beredskap, som Plejadierna som är era förfäder, och som kommer att se till att allt går bra.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fulländning. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbplats: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...