Fiat vs guldbaserat värde ”En som tror”, 8 november, 2016

Reval-22

Fiat vs guldbaserat värde

”En som tror”

8 november, 2016

Fiat vs Guldbaserat

Den stora skillnaden mellan värdena i Fiat-penga-systemet och det nya Guld-uppbackade systemet är INTE Kursen, utan Garantierna för Värdet. Detta Inlägg gäller främst i frågan om ZIM-Värdet, fastän det kan tillämpas på Världens samtliga Valutor.

De Suveräna / Privat förhandlingsbara kurserna

Till en början måste vi förbigå de super-höga kurser som på senare tid har nämnts. De ÄR INTE växlingskurserna för dessa valutor. De ÄR gåvor till Mänskligheten genom er och utifrån er överenskommelse. Det innebär att ni får de super-höga kurserna, ifall ni går med på att använda dem till att förbättra världen. Det är VÄXLINGSKURSEN som allmänheten kommer att få, när de från gatan går in för att växla. Så vi slänger ut den super-höga kursen lika långt som vår diskussion gällande Värde-frågan för Fiat-valutor vs Guldbaserade Valutor.

Hur kurserna är fastställda

Med Fiat-penga-systemet fanns det ingen rimlig grund för värdet, förutom vad som bestämdes från gång till gång. När mer pengar behövdes, tryckte man helt enkelt upp dem. Det fanns ingen förtroendebasis i pengarna, för deras värde jämfört med annan valuta hade ingen grund, förutom vad någon som var ansvarig ville att de skulle ha. Detta system skapade stor instabilitet för den internationella handeln och dito förbindelser. Industrier kunde utplånas på ett ögonblick, på grund av att en förändring i växlingskursen gjorde dem olönsamma.

Men med det guldbackade penga-systemet råder ett fastställt värde baserat på ett lands tillgångar ovan och inom jorden, inklusive olika övriga ”värden”, vilka alla sammanräknas till vad som behövs för att backa upp deras valuta. Lägg märke till vad jag sade ’vad som behövs för att backa upp deras valuta’ till ett visst värde. Det är för att samtliga valutor i det nya Guldbaserade systemet nästintill står lika i värde. Det innebär att de befinner sig i nivå med varandra, där 1 dollar av en valuta är lika med 1 dollar av en annan valuta eller åtminstone nära det. Valutor som står relativt lika med varandra är den första större skillnaden mellan de två penga-systemen.

Den viktigaste skillnaden

Människor fastnar i åsikterna huruvida ett land har tillgångarna att kunna backa upp sin valutas värde eller inte, speciellt för de som vi innehar. Men det spelar INGEN roll. Säkerligen baseras värdet på papperet på vissa kalkyleringar angående det ena eller det andra, i jorden och ovan jord osv. Rationaliseringen är bara till för att rättfärdiga värdet när i verkligheten ”Värdet” kommer från något fullständigt annorlunda och något mycket mer betydelsefullt. Värdet kommer från en Överenskommelse gällande Garanterat Värde.

Garantier gällande Värde

Så hur fick man tillräckliga tillgångar eller bara rätt mängd tillgångar för att backa upp sin valuta till ett specifikt nominellt värde i närheten av andra valutor? Det var en plan med ett mål för kursen/värdet. Men oberoende av det ”Logiska” resonemang, som krävdes för att övertyga folk om deras valutas värde, så är det FAKTISKA värdet Det Överenskomna Garanterade Värdet.

Med Fiat-systemet fanns inga garantier. Vadhelst makterna uppgav att värdet var, så blev det, och inget land var fritt från manipulerande. Så om ett land har eller inte har rätt värde i jorden eller ovan jord, eller vadsomhelst, så spelar det ingen roll. Det som spelar roll är att det finns en Garanti gällande Värdet av deras valuta, genom den överenskommelse gällande säkerhet för allt som de har att backa upp den med. De lägger alla sina tillgångar som den säkerhet som garanterar att deras valuta har detta värde. Detta har aldrig tidigare inträffat, där varje land i Världen får garantera sin valutas värde genom att lägga in sina tillgångar för att backa upp den. Så spelar det ingen roll vilka de aktuella tillgångarna är? Nej det gör det inte, för den tiden kommer ALDRIG att komma, när värdet sjunker och kräver en utförsäljning av tillgångarna för att täcka upp valutan.

Kontroll och Balans

Den viktigaste insikten är att växlingskurserna alltid kommer att vara nästintill desamma mellan olika valutor, för om guldet går upp för en valuta så går det upp för samtliga. De är alla förbundna med varandra och inget land kan ändra sitt värde och rubba Världens Finansiella System. När alla valutor baseras på samma bastillgångar, kan ingen person eller grupp på konstgjord väg ändra på kurserna.

Slutsats

Slutsatsen är att vi nu får ett stabilt värderat valutasystem, med varje land som säkerställer sitt lands värde för att garantera sin valutas värde. Medan det verkar vara så att vissa länder får en viss fördel av en ENORM ökning gällande sina värden, så är det faktiskt bara så att det tar dem upp till en nivå där de borde ha varit hela tiden. Ingen grupp och inget land kommer längre att kunna manipulera valutavärden till sin fördel. Nu står vi alla på samma sida, på samma relativa värdenivåer som kommer att hållas stabila från och med nu, allt garanteras av varje lands hela nettovärde. Det är väl en Garanti!

Må Ni Få Allt Vad Ni Önskar Er Och Få Leva Era Livs Drömmar!

Signerat: En Som Tror

 

“Fiat vs. Gold Backed Value” – One Who Believes, November 8th

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...