Projekt – Polaritetsterapiutbildning i Sverige, 10 november

th-1

PROJEKT: POLARITETSTERAPIUTBILDNING I SVERIGE

SAMMANFATTNING:

Polaritetsterapi är en holistisk behandlingsform som berör på fysisk, emotionell och andlig nivå. Denna behandlingsform är naturligt effektiv och snabbverkande och är en god resurs för att minska onödig medicinering av syntetiskt slag. Jag vill att fler människor i Sverige ska få information om polaritetsterapi och hur det kan hjälpa dem att nå en bättre hälsa, förstå sin egen roll i läkandeprocessen och att nå högre insikter om hälsosam livsföring och av andlig karaktär. Min förhoppning är att nå framgångsrik utbildning som är baserad på behandlingstekniken men också inriktad på att stärka deltagarnas kunskap om sig själva för att hitta sin egen inre styrka att verka för andras välmående.

ÄNDAMÅL:

Främja hälsa och samverkan mellan österländsk kunskap och Svenska behov av komplementära behandlingsmetoder.

Finansiering av pilotprojekt och framtagning, anpassning av kursmaterial i utbildning till Polaritetsterapeut.
Bakgrund:
På 1980-talet kom jag i kontakt med Polaritetsterapi genom rekommendation av en vän. Jag hade vid det tillfället besvär av smärtsam ischiasvärk och hade mycket svårt att gå. Redan efter en behandling reducerades smärtan så att jag kunde röra mig utan större svårigheter och efter ytterligare en behandling var hälsan återställd. Det här var en behandlingsform som passade mig perfekt eftersom man på ett mjukt sätt stimulerar olika punkter på kroppen för att skapa en balans i det system som startar läkning på ett naturligt sätt. Jag blev helt klart imponerad av det effektiva resultat som polaritetsterapi åstadkommer och fick möjlighet att själv lära mig denna behandlingsform.

POLARITETSTERAPI:

Polaritetsterapi förenar västerländsk och österländsk läkekonst. Den omfattar djupgående behandlingstekniker för olika slags besvär av såväl fysisk och emotionell karaktär, specifika kroppsrörelser för att gynna läkning och smidighet, förståelse för tankar och attityders inverkan på det psykiska måendet samt kostens betydelse för hälsan.
Av egen erfarenhet vet jag hur kraftfull och välgörande denna behandlingsmetod är men ser också med sorg att det finns en saknad av utövare i Sverige på grund av att det numer inte finns någon utbildning till polaritetsterapeut här. I andra länder som till exempel Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Usa, Italien och Australien finns det skolor som utbildar polaritetsterapeuter vilket gör att behandlingsmetoden har en mer betydande plats i utbudet av alternativmedicin i dessa länder.

MÅL:

Ta fram ett kursmaterial för Svenska marknaden för Svenska behov.
Anpassa de utbildningsmaterial som finns utomlands
Utbilda grupper, som sen skall arbeta med att föra polaritetsterapin vidare ut i Sverige och Norden.

PROJEKTPLAN:

Varje grupp kan bestå av upp till 16 personer.
Kursen sträcker sig över 9 månader
8 block á 3 dagar + egenstudier och praktik
Undervisningen ska till en början bedrivas i Göteborg och Stockholm vilket ligger inom projektplanen.
Därefter är tanken att utöka till fler orter för att få en större spridning av behandlingsmetoden.

OM MIG:

Jag heter Gunilla Carlberg och är utbildad polaritetsterapeut, undersköterska/skötare inom psykiatri, hälsorådgivare och handledare. Jag har arbetat med människor på många olika sätt och lärt mig mycket genom alla de möten med olika slags personer och livsöden jag stött på genom åren.
Polaritetsterapin har en given plats i mitt hjärta och jag brinner för att den ska få en chans att nå allt fler människor eftersom det är en effektiv behandlingsmetod som ger snabbt resultat. Här involveras patienten att själv delta i sitt eget läkningsarbete genom utökad kunskap om hälsosam livsföring och vad hon/han kan göra för ett framtida friskare liv.
Jag har ett internationellt kontaktnät av polaritetsterapeuter som med stort intresse följer utvecklingen av polaritetsterapin i Sverige och som med glädje ser att en utbildning kommer till stånd även här.

Om det finns finansiering kan kostnad för utbildningen vara låg. Jag tror att det är viktigt att man betalar för utbildning då det ger större trovärdighet och man sätter större värde på den än om den är helt gratis.

SOM DET SER UT NU BEHÖVER JAG HJÄLP MED:

Finansiering av projektet
Att sprida information om polaritetsterapi
Att hitta intresserade att delta i utbildningen
Organisering av utbildningen på olika platser
Att hitta lämpliga lokaler.

Med tacksamhet
Gunilla Carlberg
gunilla@lakekraften.se

Du gillar kanske också...