Montague Keen via Veronica Keen, 6:e november, 2016

wpd4bc9436_06

Montague Keen via Veronica Keen, 6:e november, 2016

 

Uppvaknandet ibland er är beroende på att det Amerikanska folket fattar rätt beslut den 8:e november. Många diskussioner pågår om huruvida man ska stoppa valet eller inte. Mänsklighetens framtid står på spel. De korrupta fortsätter att kräva ett Tredje Världskrig; de behöver kriget för att säkerställa sin fortsatta existens. De behöver också döda ett stort antal av er människor, de “onödiga ätarna”. De planerar att slakta 80% av er. Tro mig, i deras planer ingår inte mänskligheten. Många av dem har redan flytt, sökt skydd, ifall de förlorar det Amerikanska valet.

Ni måste lägga partilojaliteten åt sidan och koncentrera er på er och mänsklighetens överlevnad. Politiker är korrupta. De måste vara det, för att partiet ska godkänna dem. Det har inte varit ett ärlig val i Amerika, sedan J.F.K. De korrupta kan inte riskera att en ärlig man bli vald. Ni har alla sett hur Amerika har tagits över och systematiskt förstörts. Det en gång så stolta landet har hamnat i rännstenen, kämpande för sin överlevnad. Det Amerikanska folket ser det inte, eftersom deras sinnen kontrolleras genom chemtrails och fluoridering av deras vatten. Maten är Genmanipulerad. De har inte en chans, eftersom korruptionen är så utbredd.

Denna värld är beroende av att ni stannar upp, och noga tänker efter hur er röst kommer att påverka hela världen. Amerika, ni har ett stort ansvar. Vi hoppas att ni gör en research innan ni bestämmer er för att rösta. Må er Gud vägleda er. Det är nödvändigt för alla att bli informerade, att forska i sanningen, att göra en ärlig bedömning innan ni går och röstar. Fråga er om era barn kommer att vara säkra, om er familj kan vara säker. Vilken typ av framtid ni kan förvänta er att det blir, A eller B. Var kandidaternas verkliga lojaliteter ligger. . . vill de ha ett världskrig? Stora beslut behöver seriös efterforskning. Ni är skyldiga er själva, att se till att ni gör det. Amerika, mänskligheten ser dig, hoppas ni fattar rätt beslut.

Många av Kabalen har redan gjort upp planer, om en ärlig skulle vinna. De kommer då inte att stanna kvar i Amerika. Kolla det själva. Kabalen har planerat ett övertagande. Det skulle gå så lätt, tills det helt ur det blå, steg fram någon för att rädda Amerika. Plötsligt gick alla deras planer i sank, eftersom han vågade ifrågasätta deras motiv.

I England, pågår planer för att försöka förhindra BREXIT. Korruption härskar överallt. Englands folk vägrar att tolerera det, eftersom de vill fria från det korrupta EU. Människornas kraft kommer att säkerställa Brexit. När ni lägger era röster, ger ni i själva verket den personen rätt, att fatta beslut åt er. Ni ger den personen makten att fatta beslut för er räkning. Ni har ett ansvar för era medmänniskor att det blir rätt.

Kabalen använder allt de har till sitt förfogande, för att krossa alla oppositionella planer. De är onda in i märgen. Det tar tid att förstå hur onda de är. De har lurat in sig i varje maktposition. Deras onda bana sträcker sig till varje land. De är bara 1% av er, ni är 99%. De fruktar att ni ta tillbaka makten. Mind-control används i stor utsträckning av dem. De uppfann den. Det är vapnet de valt.

Du, min kära, har sett detta hända. Offren är hjälplösa i deras händer. Det är hemligheten bakom deras framgång. Var mycket försiktig med vem ni sätter er tillit till. Offren har ingen aning om att de kontrolleras och används av Kabalen. SATANISKA FAMILJER använda det med självklarhet. Det finns många fler sataniska familjer än ni kan tänka er. De finns överallt. Men de avslöjas nu, och deras tid av tankekontroll kommer att upphöra.

Min kära hustru attackerades igen. Den 5:e november var särskilt illa. Varje ben i hennes kropp smärtade och frös. Hon skakade av köld. Det är dåligt idag igen.

Återigen, ber jag er, tänk efter noga innan ni röstar.

Min kära, du vet att vi kommer att vinna till slut. Vi omger dig med vår kärlek.

Din beundrande Monty.

 

Hemsida: The Montague Keen Foundation

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

You may also like...