“Fiskarens skor” – GCR/RV Intel SITREP – söndag 20 augusti 2017

“Fiskarens skor” – GCR/RV Intel SITREP – söndag 20 augusti 2017

 

 

Om Kristus verkligen föddes vid middagstid den 21/8 och Israel är 7 timmar före New York, skulle det göra måndag morgon klockan 5 till RV-starttiden … om det är exakt med Kristus … vilket ligger något före den maximala solförmörkelsetiden i USA som är i Kentucky klockan 2:20 EDT. (20.00. svensk tid)

Så vad betyder allt detta? Kristi återkomst. Gosse, det skulle vara en fantastisk måndag … det kan vara den enda saken som kan få Trump in i en nyhetscykel dessa dagar.

Förstå att det gamla finansiella systemet måste fullständigt försonas innan det nya finansiella systemet kan ersätta det.

Det betyder att allt guld som deponerats för mänskligheten enligt Bretton Woods-avtalet från 1944 måste göras tillgängligt för ägaren av guldet, som var den landsflyktige 23:e påven som flydde Vatikanen i slutet av 1930-talet innan WW2 bröt ut i Europa.

Hans deponerade 11 ton guld måste introduceras i det nya systemet på hans rättmätiga arvtagares konton i Filippinernas Centralbank, eftersom de är knutna till alla andra centralbankers värdepappersfonder över hela världen per Alliansen av de Allierade, vilket var ett hemligt guldfördrag som undertecknades av alla suveräna nationer i världen (en föregångare till GESARA).

Den mest framträdande arvingen till det deponerade guldet som utvunnits för King Phillip, vilket går tillbaka till 1500-talet var hans stora sonson, fader Jose Antonio Diaz.

Kom ihåg att spanska suveräner är kinesiska eller Hun till sitt ursprung och har således fortfarande rätt till alla tillgångar i Filippinerna.

Denna ensamme arvinge, fader Jose Antonio Diaz, dog i slutet av sjuttiotalet och var känd för många alias “framförallt Severino Santa Romano.

Men när han valdes av Kardinalernas kollegium som den 23:e påven efter WW1, blev hans historia skildrad av Anthony Quinn i 1968-filmen “Fiskarens skor”

Det här är riktigt spännande saker om du förstår vad RV verkligen låser upp med avseende på dess historia eftersom den relaterar till den katolska kyrkans hemligheter och Kristi sanna historia (lagrad i Vatikanstaten).

Det mesta av det här pappersarbetet kan inte visas på grund av klientens privatliv, men du kan läsa alla historier om fader Jose Antonio Diaz, STA Severino Romano.

https://www.google.com/amp/s/evangelriclapore.wordpress.com/2016/08/13/the-real-truth-about-the-720000-metric-tons-of-gold-of-the- maharlikan-empire the-Filippinerna owned-by-one-family-the-tagean-tallanos / amp /

Frigörelsen av mänskligheten på det sätt som Gud menade att mänskligheten skulle utvecklas och stiga upp är över oss.

Ekonomin är verkligen en del av denna övergång tillbaka till det som gör människor till människor, men det är inte hela bollspelet … i själva verket inte ens nära.

Sätt på säkerhetsbältet, cowboys och tjejer … vi kommer in för en skakig landning ikväll.

Gud är med oss

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

You may also like...