Arkturierna via Daniel Scranton, 20 augusti, 2017

Arkturierna, 20 augusti 2017

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Ni har kommit till en viktig punkt under det här kalenderåret. Ni är alla medvetna om de himmelska kropparna, deras rörelse och vilken effekt deras energi har på er som lever på Jorden. Den solförmörkelse som idag sker är en viktig händelse, eftersom det ögonblick när solen befinner sig bakom månen är en möjlighet för er alla att inse att ni har förmågan att få tillgång till solens kraft inom er.

Solen, som allting annat i Universum, finns inom er. Den finns också utanför er från ett visst perspektiv. Men själva solen, dess energi, kraft, visdom och högre frekvenser, de finns alla inom er. I det ögonblick då månen blockerar solen, sett från Jorden, inbjuder vi er att känna allt som solen erbjuder er, som en potentiell energi som finns inom er.

Ni har förmågan att stråla ut ljus. Ni har förmågan att erbjuda värme. Ni har förmågan att vårda liv, för att ge insikt. Ni har förmågan att sprida ljus och energi. Ni har också era raserianfall, och när de går till ytterligheter är de ohälsosamma. Som ni förstår, är ni solen.

Ni har också förmågan att få tillgång till solens aspekter i varje givet ögonblick. Ni kan välja att vara den version av solen som ni vill vara, och när solen kommer tillbaka, kommer ni återigen att ha nytta av dess närvaro. Den fungerar som en påminnelse om hur kraftfulla ni är, hur mycket ljus ni har inom er, och hur mycket potential som finns inom var och en av er för allt och alla under solen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...