Frågor om Vaccin, 20 april, 2020

Meddelande:
Hej Per,
Jag läste i din senaste publicering från Sharon Stewart att Trump avfärdat användandet av vaccinering för barn. Försökte googla om det, men fann ingen information. Vet du något om det?
Undrar också om du känner till varför Trump uppmanat föräldrar till att vaccinera sina barn mot mässling när han tidigare talat i motsatta termer och bl.a. antytt att vaccin kan orsaka autism? Är det ett spel för att lura kabalen?
Kommer människor också luras till att ta vaccin mot covid-19 eller kan spelet för den djupa staten vara över innan det gått så långt?
Det skrivs mycket om att mörkret förlorat sin makt, men de verkar fortfarande ha ett hårt grepp om massmedia. När och hur kan ljuset ta över där och börja publicera sanningen?
Undrar Sofia
Hej Sofia,
Ja, det var många och relaterade frågor.
Trump har officielt gått ut och sagt att vaccinering skall betraktas som religionsfrihet. Den som vill vaccineras kan och den som inte vill behöver inte. Andra svängningar om vad Trump har sagt eller inte sagt har jag not inte hängt med på.
Jag tror Trump är emot vaccinering åtminstone till att kabalen är avslöjad och gifterna i vaccinen är borttagna. När det gäller autism så är det trippeldoseringen MMR – som betyder Measeles, Mumps och Rubella – som är den farligaste och orsakar autism, dvs mässling, påssjuka, röda hund.
Små barn som annars är friska och hälsosamma klarar av dessa barnsjukdomar bra. Det är framförallt i fattiga länder som mässlingen kan vara ett problem. När jag var barn, för länge sedan, tog mina föräldrar runt mig och mina syskon så vi skulle få dessa sjukdomar och få immunitet. Jag har själv vägrat att vaccinera mitt yngsta barn som nu är 3 år gammal.
Bill Gates och del av kabalen har en klar agenda att vaccinera hela befolkningen mot Covid. Man undrar då vad de har blandat in i dessa vaccin. Det finns till och med teorier att det gamla vanliga, förmodade ofarliga årliga influensavaccinet, minskar motståndet mot Covid. Alltså de som tagit detta influensavaccin löper större risk för ett allvarligt Covid utbrott.
Jag sätter större tillit till Hydroxychloroquine som Trump rekommenderar. Jag läste idag att Novartis nu skall genomföra kliniska studier på frivilliga med Covid. Det kan därefter bli fullt accepterat och vaccin kommer inte att behövas, dvs Trump sätter P för kabalens agenda.
Ha det fint,
Per

Du gillar kanske också...