Änglarna via Ann Albers, 18 april 2020

Änglarna, 18 april 2020

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Det är OK för er – även om det bara är tillfälligt – att ta avstånd från världen och allt lidande. Ni kanske ser det på er arbetsplats, och ni kanske ”utsätts” för det varje dag, eller också är ni en av de lyckligt lottade som sitter i ett bekvämt hem med lite att göra. Hur som helst så måste var och en av er ta er tid och fjärma er från smärtan och lidandet, ta avstånd från all drama och det mänskliga tillståndet, och ta er tillbaka till sanningen om Kärlek och Ljus som finns inom och bakom alla ting.

Tillbringa några minuter i tystnad varje dag. Tillbringa några minuter med något som ger er glädje. Även om ni arbetar inom vården kan ni komma hem, tvätta er, sluta ögonen och andas in kärleken från era Änglar och er Källa. Ni kan läsa några meningar ur något inspirerande material eller lyssna till en sång som höjer er själ. Ni kan stänga ögonen och föreställa er att ni sitter under ett träd en underbar vårdag och känner dess kärleksfulla stöd mot er rygg. Ni kan föreställa er strålar av ljus och nåd och att kärlek strömmar genom er kropp. Mina kära, det finns så många små saker ni kan göra för att fjärma er från smärta och lidande och i stället ta in kärlek.

Även om ni är sjuka ska ni vara medvetna om att ni är oerhört älskade av Änglarna och er Skapare, av släktingar på den här sidan och i himlen. Ni kan föreställa er att ljus strömmar in i era lungor, om ni har svårt med andningen. Ni kan lyssna på sånger som lyfter upp er och läsa material som inspirerar er, och om ni inte har energi nog för att göra det, blunda och föreställ er att ni är på er favoritplats omgivna av era Änglar. Vi är här för er och kanaliserar ljus och hjälp hela tiden. Rädsla blockerar vår healingenergi från att nå er. Viljan att överlämna sig, slappna av och lita på oss, gör att vi kan hjälpa er.

Så många av er har länge bett om att få tid att slappna av, och nu har många av er fått det. Klaga inte över er ledighet, mina kära. Använd denna tid till att dyka djupt in i er själva, att vila, sova, meditera, läsa, utbilda er, få kontakt via era teknologier, skicka ljus till världen … vi kan fortsätta med så många olika sätt som ni kan dela med er av och uppleva kärlek nu. Be för de modiga själar som är därute och stödjer samhället. Om ni är en av dem, be om att ni ska vara öppna för den Gudomliga nåd och den vänlighet som människor visar. Tillåt er själva att vara, enligt St. Francis ord, ”Ett instrument för frid.”

Världen befinner sig i ett tillstånd av stor smärta just nu, men ändå fortsätter vi att se en ljus och underbar framtid. De själar som lämnar Jorden välkomnas in i Paradiset i himlen med så mycket kärlek att ni inte alls skulle vara ledsna för dem, om ni bara kunde känna en bråkdel av det. De själar som är sjuka och lider får så mycket kärlek att om de bara kunde överlämna sig till den, skulle deras liv förvandlas av denna kärlek. De av er som är utan jobb har blivit vägledda att vila för att visualisera en ny framtid för er själva, eller för att hjälpa till på något sätt medan ni har tid att göra det.

Stäng av tankarna då och då från lidandet i världen. När ni höjer er vibration till frid, kärlek, glädje och medkännande, eller någon annan av dessa kärleksfulla frekvenser, kopplar ni faktiskt in er till en ljusare värld, till sanningens ljus inom ert större Jag – det Jag som inkluderar alla andra. Genom att skenbart ”släppa” smärtan, omfamnar ni kärleken och blir en ännu större tillgång än ni kan föreställa er.

I sanning och i kärlek är ni händerna, ögonen och Guds hjärta uttryckt i mänsklig form. Vi uppskattar er och vi är här för att tjäna er i kärlek … oavsett vad ni befinner er där på Jorden.

Gud Välsigne er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

Översättning Ulla Krogh

 


You may also like...