Frågor från Ingela och Svar via Per Staffan, 29 november

Frågor och Svar

Hej Per!

Jag har en undran som kanske andra också funderar över.

I ett meddelande 27/10 från Ashtar, framgår att de har haft ett stort möte att alla stora mästare och råd. Där bestämdes att de ska visa sig med alla sina skepp över hela planeten och avslöja sig själva, eftersom våra ledare vägrar att vara ärliga mot oss/folket. Alla skjutvapen kommer att vara obrukbara, mm. Och detta kommer att ske snart….. (och landningarna.. ?)

24/11 kommer ett meddelande från Galaktiska Federationen, där de säger att mängder av skepp (ca 1 000 000 ) NU är utspridda i vår atmosfär, just nu över alla städer runt om överallt. Man får då ett intryck av att det börjar hända saker mycket snabbt, att de kan komma att dyka upp när som helst….(och farkosterna kan ses på youtube )

I dag läste jag Mike Quinsey, (27/11) som har ett mycket tydligt och positivt meddelande. Men…Han skriver där att det kommer att dröja lite än… men att det kommer att ske inom livstiden för de flesta oss, som nog får vara med och uppleva det här.. (?)… och det är inte många år bort….  ?? Flera år…?.

Jag började tappa modet och misströsta lite, vad ska man tro nu? Ena stunden säger de mycket snart, och i nästa meddelande är det först om några år. Det känns lite motsägelsefullt. Hur uppfattar du det här?

Ingela

 

 

 

Hej Ingela,

Ja, det är flera som har varit inne på detta med vad snart betyder. Du kan också läsa mina kommentarer till Maria, som har lagts upp idag. Så, jag diskuterar inte detta igen.

Vad jag vill komma tillbaka till är att se transformationen som en process. Ja, man har sagt att man nu skall börja visa upp sig med sina miljontals skepp på ett mer redigt sätt så att inga tvivel finns.

Detta sker nu. På Sananda sidan har vi lagt upp vissa nya videon av skepp: http://sananda.website/category/videos-of-alien-ships/. De är på engelska.

Det är här inte längre fråga om UFOs utan det syns klart att det är skepp. Så, med andra ord detta med att visa skeppen är på gång. Det kommer att intensifieras, men man vill fortfarande inte överväldiga folk, utan trappar upp det i en viss takt.

Du hänvisar också till Mike Quinsey. Vad han talade om skulle hända inom några år är att Galaktikerna landar i stort antal. Detta är annorlunda från att visa upp sig i skyn.

Innan de kan landa måste mycket ske på Jorden, och det tar nog några år. Vad som kommer att driva på detta är förändringar inom det finansiella, regeringar och allt fler uppvisningar av skepp.

Det innefattar också att fred skall etableras på Jorden innan de landar, bland annat tack vare att vapen blir obrukbara. Just nu fungerar vapnen och det är karma som rensas ut. Dock så fungerar ej atomvapnen idag. Inga kan skicka raketer med atomvapen, de är funktionsodugliga.

Så vi måste se detta som en process och när vi läser meddelandena göra det klar för oss vilken del av processen de syftar på då tidsindikationer eventuellt ges.

På mötena vi kommer att ha nu i december i Malmö, Göteborg och Stockholm skall jag sammanfatta min syn på hur denna process ser ut, och vilka olika steg som är innefattade, och jag ger till bästa förmåga vissa tidsindikationer.

Jag hoppas detta kan vara till hjälp,

I Ljus och Kärlek,

Per Staffan

Du gillar kanske också...