Från mitt Högre Jag via Inger Norén, 23 dec 2021

 

Från mitt Högre Jag, via Inger Norén

23 dec 2021

 

Med stor tillförsikt inför livet i den sista tiden för den tredimensionella verkligheten tar världens folk emot de energierna för fortsatt levnad.

Det är en fantastisk tid till vila och glädje inför manifestationen för vår Fader Gud och Hans son. Samtidigt som de stora vågorna från Centralsolen ger styrka och mod till så många människor.

Det gamla är det nya nu och förändringarna kommer allt eftersom i det som kan skönjas i verklighetens starka förändring. Mycket blir synligt för var och en på denna Jord. Det är upp till var och en att se, känna och uppleva denna förändring som främst har skett inom sin varelse.

Att be för en skonsam övergång från det gamla till det nya blir upplevelserna så mycket lättare att förstå. Detta är något som har förutspåtts sedan tidernas begynnelse och människornas uppstigning fullbordas inom kort.

Allt är väl och precis som det ska vara även om mycket som händer är svårbegripligt, men lita på att allt är omhändertaget för allas bästa i världen.

Ta tillfället i akt med att vila, ge kärlek och medkänsla för varandra i denna stora högtid som väntar. Gläd med ert ljus för Jordens folk.

AMEN

 

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

 

 

You may also like...