Josef, forskaren och läkaren via Inger Noren, 23 december 2020

 

Josef, forskaren och läkaren via Inger Noren

23 dec 2020

 

Hej Inger, vi hörde din undran över vad vi tycker om att alla ska vaccinera sig mot covid-19 och det tycker vi inte om. Det förekommer alltför mycket farliga substanser i dessa vaccin. Det har reducerats något, men mycket är kvar, alltför mycket som kan göra människor väldigt sjuka som en biverkning. Det kanske inte syns på en gång, men det kommer förr eller senare och då med stort lidande, om inte med döden. Det är märkligt att inte fler läkare och forskare slår larm om dessa vacciner. De har sådan respekt och rädsla för de stora läkemedelsföretagen att många helt enkelt inte vågar säga ifrån. De kommer med stor sannolikhet att inte själva ta dessa vacciner.

Det har ju visat sig att detta virus muterar väldigt snabbt och det gör dessutom att vaccinen inte hjälper eller blir ännu farligare. Det är verkligen tragiskt att myndigheterna inte kan vänta med dessa vaccin eftersom de själva är tveksamma till verkningarna. Detta virus kommer att fortsätta nästa år 2021 och det kommer att dö väldigt många människor, men det är inte enbart av covid-19. Det beror på andra orsaker lika mycket och många har valt att lämna Jordelivet när Jorden går in i en ny dimension.

Det kan vara svårt för människorna att förstå vad denna nedstängning beror på och som kommer att fortsätta in i nästa år. Många människor är helt ovetande om vad som händer på Jorden med detta skifte till en annan dimension. Även i hela Universum pågår skiften till högre dimensioner. Alla i Universum påverkas av Jordens skifte i Gyllene Rosens Galax, tidigare Vintergatan.

De flesta människor borde ha börjat fundera på denna nedstängning och alla dödsfall. Allt detta har ju ett syfte. Att få ha en tid i enskildhet som detta år har varit, med mycket hemarbete till exempel, har även bidragit till en chans att fundera på sitt liv i fortsättningen. Ingenting kommer att bli sig likt för någon människa. Det gamla som många fortfarande klamrar sig fast vid kommer att bli väldigt förändrat och det till det bättre för hela befolkningen i världen.

Det kan bli förvirrat och oroligt när man märker att mycket av det som de flesta har tagit för givet från myndigheter bland annat har upphört, kommer en tid med uppbyggnad av världen och jämställdhet mellan länder i hela världen. Det kommer en tid med mer kärlek och medkänsla mellan människor över hela världen, så håll ut folk. Det är en ny tid som kommer och en ny värld där människor är säkra och där barnen kan leka utan rädsla. Lita på att denna nedstängning är för allas bästa och covid-19 kommer att försvinna när människor inte är rädda för det längre.

Med ljus och kärlek

Josef med andra forskare och läkare

 

 

Stort tack. I kärleksfull tjänst. JAG ÄR

 

Du gillar kanske också...