Gaia: Att finna glädjen 2024-01-23

Gaia: Att finna glädjen
2024-01-23
Kanal: Lee Degani
Med så mycket som kommer upp till ytan för att bli helade för oss som individer och kollektivt, är det inte alltid lätt att “hålla sig ovanför” för att inte dras ner.
Jag vet att många ljusarbetare och empater inte följer nyheterna av just denna anledning! Jag förstår fullständigt eftersom det var så för mig i många år! Ändå är det konsekventa budskapet för oss att “hålla oss ovanför” genom att vara glad! Gaia kommer med ett vackert budskap för att hjälpa oss att ansluta till Glädjen!
Kära ni, jag är Gaia, er moder, er Moder Jord. Jag kommer till er med de milda vindarna. Jag kommer till er med lövens vajande. Jag kommer till er med molnens mjuka rörelse.
Det finns tillfällen då ni inte känner ömheten, då ni inte känner er stadiga, att ni inte är i verklig balans, eftersom ni känner att ni påverkas av det som händer runtomkring.
Men när dessa tider kommer, vet att jag är med er. Kom och placera era fötter i gräset och hör varje grässtrå sjunga sin sång. Titta upp mot himlen och på molnen när de rör sig. Lyssna på fåglarna som sjunger, för mina fåglar är där för att hela er.
Ni behövs nu. Jag ber er att inte ge efter för de lägre densiteterna som så många av mina barn gör. Jag ber er att hitta glädjen i stunden. Hitta glädjen från solen och vet att solen finns inom er. Hitta glädjen från fåglarnas sång och vet att sånger av sötma, sånger om kärlek finns inom er.
Kom, låt mig vagga er som en mor vaggar sitt barn, och finn glädjen av att sjunka ner i vattnet, oavsett om det är i en sjö, i ett hav eller i ett varmt bad. Ni kanske till och med vill gå ut i regnet och låta det strila ner på era heliga kroppar. Det sker i stunderna, i stunderna av att stanna upp, lyssna, absorbera. För varje del av min kropp är tänkt att ge er glädje, även när det regnar eller om det är bränder som ryter.
Men ja, ni undrar, hur kan man det? Hur kan man det om det finns förstörelse utanför, eller om någon lider, hur kan vi då finna glädje, Moder Gaia? För att ni är skapade för att bli älskade. Ni är designade för att låta glädjen upprätthålla er. Ja, du känner medkänsla och sympati. Ni tar ofta lidandet som ert eget, men lidandet är tänkt att skingras. Det är tänkt att övergå till ett annat tillstånd. Hur görs det? Det görs genom att ni håller Glädjen. Det görs genom att ni håller Kärleken och sänder er medkänsla, sedan hittar ni det som lyfter er till de högsta höjderna.
Lyssna på alligatorernas parningsläten om natten. Lyssna på lejonen som ryter. Vet att inom varje ljud finns modulering, det finns heliga toner där för att ingjutas i er, för att föra er till platsen för glädje, för att föra er till platsen för heligt helande. Att ni strålar ut vibrationerna inom er påverkar de på andra sidan världen, av min värld, av min planet.
Ta nu en stund och antingen tänk på, eller titta på solen och låt värmens strålar, kärlekens strålar, strålarna från varje gudomlig välsignelse och dygd som ni har begåvats med, genomsyra era varelser. Se nu var och en av dessa strålar som lyser, som ingjuter, ger hopp, ger skönhet, ger en glimt av att solen skiner igen.
Ni tror inte alltid att jag är här för att hjälpa er, för att älska er, för att sjunga för er. Låt mig göra det älskade ni. Mitt modershjärta vill omsluta er och det gör det, även om ni glömmer mig och inte vänder er till mig. Detta är en påminnelse om att göra det.
Farväl, med all min kärlek.
Källa
No photo description available.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *