Gaia via Linda Dillon, 27 december 2020

Gaia via Linda Dillon

27 december 2020

Gaia Välkomnar Oss Hem till Nya Jorden

Detta är en planet av frid och det är vad som nu föds och det är vad ni nu skapar …

Hälsningar, jag är Gaia. JAG ÄR Gi`Anna – och välkomna kära ni, änglar och hybrider, stjärnfrön och jordväktare. Jag välkomnar er, De Nya Ni som är de sanna ni, som alltid, för evigt och outplånligt varit ni. Jag kommer till er som syster, som broder, som Moder, som Ärkeängel.

Det Nya Ni som framträder, som återuppstår, är sanningen och kraften, skönheten, beslutsamheten hos den ni alltid varit som inter/multidimensionell varelse, integrerad, balanserad, avsiktlig.

När jag transformerades in i denna planetära medvetenhet, bjöd jag ursprungligen, och just i detta ögonblick av vad ni tänker på som tidens oändlighet, in var och en av er till att göra mig sällskap i härligheten, i skönheten av Skapelse, i gemenskapens sötma.

Den fysikalitet ni antagit i form är en mycket märkvärdig form, och den är ganska liten jämfört med min planetära form, eller hur! Men strunta i det, därför att var och en av er är kraftkällor, var och en av er är generatorer, var och en av er är sändare, var och en av er är förankrare, allt ovanstående, av kärlek – och var och en av er är kraftfulla skapare, precis som jag är.

För, ja, detta är avsett att vara en planet av kärlek, men, söta ljusänglar, det är också avsett att vara, och är, och kommer att vara, en planet av skapande, en planet av det nya, en planet av det ursprungliga, av Planens utveckling, av det löfte vi alla gav, ja, till Modern men också till varandra.

Tro inte, kära ni, att jag inte känner till bredden och mäktigheten hos den ni är, ja, var och en av er. Ni har förklarat er, speciellt i denna inkarnation, vara mina allierade och er Stjärnfamiljs allierade, som allierade till de kungariken som nu kan komma ut från sina gömslen för att göra oss sällskap i gemenskap och skapande återigen.

Detta är en planet av frid och det är vad som nu föds och det är vad ni nu skapar, ja, tillsammans – ja, med mig – men också med galaxen, universum, multiversum, omniversum. Det finns ingen separation!

Ni har varit så begränsade och frysta i tid och rum och nu, då ni omfamnar och öppnar upp er varelse, inte bara ert hjärta – ja, det är på/av knappen – men då ni öppnar er för att verkligen engagera er, inte bara med den eller den dimensionen, den eller den tidslinjen, den eller den aspekten, utan med helheten, så gör ni mig sällskap i sfären med 12 dimensioner, i sfären med 144 nivåer, i sfären av oktaver.

Ni gör mig inte sällskap för att det finns någon form av tvång eller styrning, eller ens för vad ni kan tänka på som behov, för trygghet har varit en mycket stor fråga för den mänskliga rasen. Trygghet är inte något vi tenderar att oroa oss för särskilt mycket.

Så det ni gör med oss – och vi med er – är att vi ger födsel, förnyar och expanderar. När jag säger att ni återvänder till ursprungligt löfte så är det så, och det är i gudomligt tillåtande, acceptans och hyllning till den Enda. Men ni expanderar också på det. Ni har deklarerat er vilja, er önskan och att ni är redo att använda verktygen, energierna som finns tillgängliga, för att inte sitta fast, endimensionella, frysta, isolerade, separerade, i illusionen som varit en konstruktion av människan, av mänskligheten – och ja, mestadels mannen!

Det är över! Det är gjort! Ja, det blir rehabilitering, ja, det blir återuppbyggnad, och ni får hjälp från alla Omniversums hörn. Tiden för förberedelse, för lärande, av väntan, av längtan, närmar sig sitt slut.

Så jag, som er planetära syster, kommer i kärlek för att välkomna er, helheten av er som Nya Gaianer, som unika och vackra individer, som de kraftkällor ni är. Jag välkomnar er till den Nya Jorden, till frihet, till befrielse, till en ny sfär och cykel av existens. Jag välkomnar er hem! Och jag hjälper er.

Farväl.

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...