Gaia via Linda Dillon, 22 april 2020

Gaia via Linda Dillon, 22 april 2020

Vad är Nova Earth av Gaia | Linda Dillon

22 april 2020

Happy Earth Day Mina vänner!

Linda Dillon: Det kan inte finnas ett mer relevant meddelande än det här från Gaia själv, Ärkeängel GQi’anna, den väsentliga förändringsagenten, för att verkligen förstå vad som inträffar under denna tid av förändring katalyserad av COVID-19.

Gaia kom till mig igår och bad att jag skulle dela hennes underbara inspirerande meddelande om hur Nova Earth kommer att se ut och kännas. Hon talade om förändringarna inom det mänskliga tillståndet som är nödvändiga för att föra denna återfödelse framåt – människor som krävde sina gudomliga egenskaper åter, vördnad, oskuld, förundran, mildhet, och kliver in i deras skapar-jag som förvaltare och medskapare av Jorden.

Gaia kom till mig i all prakt av sin heliga tystnad. Den heliga tystnaden som vi ofta inte lyssnar tillräckligt nära för att höra – de långa rullande vågorna mitt i ett majestätiskt hav, skogens tystnad innan fåglarna vaknar, tystnaden i ett höstblad som förvandlas från guld till rött till rödbrunt , tystnaden i grottan djupt i hennes livmoder. Hon kom till mig på det här sättet och jag lyssnade.

Jag är Gaia; känd för länge sedan som Ärkeängel GQi’anna, ärkeängeln av kärlek, förändring och metamorfos. Jag kommer för att tala till ditt hjärta och hjärtat av mänskligheten i dag för att dela med dig min plan och planen för Nova Earth. Nyckeln till denna förståelse är också nyckeln till att förstå kärnan i vem jag är – ständig förändring och metamorfos.

Jag och alla kungariken som vandrar uppe på mig och lever i min jord, vatten, stenar och kärna är alltid i förändring och övergång. Det är helt enkelt så att denna förändrings natur, denna övergång till Nova Earth, är så djup och märkbar att ni på något sätt är medvetna om att något ovanligt inträffar. Men var klara, mina barn, över att förändring och omvandling alltid har varit en del av mitt uttryck för kärlek till den Gudomliga Modern.

Alla saker som är associerade med min varelse är cykliska, fortskrider och rör sig tillbaka till den Enda. Eftersom ni känner till dessa rytmer anser ni inte dessa förändringar som betydande; övergången från vinter till vår till sommar till höst; övergången från bäck till flod till hav; övergången från foster till barn till tonåring till vuxen till gammal. Ni märker dessa förändringar men ni har inte varit tillräcklig uppmärksamma.

Det har alltid varit en del av min plan inom Moderns plan att jag skulle stiga upp och återvända hem någon gång. Eftersom jag befinner mig i en annan tidsram än mänskligheten, tänker ni inte på detta.

Ni har inte tagit hänsyn till de förändringar som jag gör med hjälp av Himmelens Kompani för att fortsätta på min själsresa. Det spelar ingen roll, och det är inte något som jag har varit särskilt bekymrad över att rikta er uppmärksamhet på, eftersom jag som er moder har haft vakat över er och förstått att ni har varit fokuserade på er egen utveckling och ert drama.

Ni märkte inte ens när jag flyttade ut från den gamla 3: e dimensionen till den 5: e och den 7: e. Ni var så engagerade i att granska era egna erfarenheter att ni inte märkte att jag tillät ert kollektiva beslut att fortsätta på ett sätt som låg utanför den ursprungliga planen.

Jag tillät er att stanna kvar på min yta och har fortsatt att vårda er. Men Nova Earth föds, kära hjärtan, och detta kräver ert deltagande, er kärlek och tillintetgörelsen av avvikande mänskliga beteenden som inte längre är i linje med mig. Av den anledningen vinkade jag fram er som Den Nya Du. The New You.

Den Nya Du är en människa/hybrid som väljer att leva medvetet, och med det menar jag i fullheten av sin gudomlighet och varelse. En person som inte bara är villig utan beredd att delta i att fastställa de nya mönstren för hjärtmedvetande, beteenden, handlingar och samskapande som är i harmoni med min uppstigning.

Den Nya Du är individen som medvetet samarbetar och inser nödvändigheten av att leva i harmoni med Allt. Kungarikena, era stjärnbröder och systrar, de inre och yttre planeterna, himmelens kompani är alla överens och i överensstämmer med detta skifte. Och nu är det dags, i er referens till tid, för mänskligheten att gå framåt i samarbete.

Hur sker detta? Det utvecklas genom att ni går framåt och inte bara omfattar utan helt förkroppsligar den Nya Du. Låt mig nu förklara min plan och då kommer ni tydligare att förstå hur det är som det Nya Du-mönstret krävs för vårt fortsatta samröre som en lycklig familj.

Nova Earth, Nova Gaia, är inte längre en plats för föroreningar, vanhelgande, fattigdom, krig, hunger, brist, begränsning, död, sjukdom, förnedring, skam, ojämlikhet eller smärta i någon form. Dessa egenskaper hos den gamla Jorden finns inte i 5: e, 6: e eller 7: e dimensionen och därför kan de inte fortsätta på min planet.

Tänk på det som en situation där det inte finns syre som stöder dessa livsformer. Och gör inga misstag, alla dessa falska rutnät och trosuppfattningar, lidanden inom och utom, är livsformer. De har antagit en egen kraft och strikthet och det kan inte och kommer inte att fortsätta på Nova Earth. Detta sägs inte på något sätt som hot, barn. Detta är inte ett meddelande om avhysning utan helt enkelt ett uttalande om hur jag tänker fortsätta.

Alltför ofta har ni tänkt på dessa falska rutnät och villkor som egenskaper som ni som människor antingen har deltagit i eller blivit tvungna att uthärda. Det är myopiskt tänkande, det är egotänkande och det är själviskt och kortsiktigt. Alla de falska rutnät som utvecklats av mänskligheten har påtvingats inte bara mitt heliga jag utan också kungarikena. Alla har drabbats av falska rutnät och övertygelser vilka det mänskliga kollektivet värderade som sanning och en återspegling av verkligheten. Vad jag säger till er nu är att vi lämnar de här sätten bakom oss – alla vi, och er Gudomliga Moder, kungarikena, stjärnvarelserna, himmelens kompani, har alla inbjudit er att gå med oss i denna resa. Och ni har accepterat.

Så vart hän reser vi? Vad är denna förändringsprocess? Hur ser Nova Earth ut, luktar och känns? Vad är det som vi skapar och inbjuder dig, som den Nya Du, att delta i?

Jag har börjat den här dagen med att tala med er om min essens av förändring, kärlek och metamorfos. Vi har lämnat kokongen i den gamla 3: e dimensionen bakom oss och stiger upp, liksom var och en av er, till de högre rikena. Jag, Gaia, återvänder till den ursprungliga avsikten. Det betyder att min ursprungliga själsdesign kan återställas och blomstra mer lysande än någonsin tidigare. Mina floder, hav, sjöar, mitt livsblod rensas. Min jord, träd, blommor, åkrar, växter, och återställs med vibrationer av ljus och kärlek. Allt detta återspeglas som rika näringsämnen, renad jord, vibrerande och rik livskraft och former.

Kungadömena är fria och jublar – inte bara det ni tänker er som djurriken utan elementalerna, feerna, trollen, tomtarna, devorna – alla är synliga och arbetar med sin alkemi för att återställa skönheten och prakten i sina hem. Bergskedjorna gnistrar och stiger upp mot den orörda himlen. Och mest av allt min luft, er luft, er atmosfär är inte bara renad utan speciell. Tänk på luften som fylld med regnbågar, änglar, Healers från Tralana och Halion Engineers – för det är den.

Städer kommer att välkomnas och samskapas som mötes- och samlingsplatser för det mänskliga kollektivet, men aldrig mer som deras exklusiva syfte. Ljusstäder har dykt upp över hela planeten med stöd av mig själv, de högre rikena, era stjärnbröder och systrar och himmelens kompani. Varje stad är ett kulturellt centrum för olika ändamål, var och en magnifik och självförsörjande i sin egen rätt. Men låt mig vara tydlig med att dessa Ljusstäder är konstruerade i samskapande med den Nya Du, nova-varelserna som väljer att arbeta i harmoni och Linda Dillon kärlek med allt. Det Nya Du är inte bara en hjärtmedveten väckt individ utan en livlig full partner i dessa skapelser. Och det är därför som om omformningen av kollektivet är nödvändig.

Jag sträcker mig ut till var och en av er, mina älskade söner och döttrar av mitt hjärta. Jag ber er att gå framåt och göra anspråk på er ursprungliga design och i den regenereringen sätta ner ett nytt rutnät för mänskligheten. Ni är mönsterskapare för mänskligheten och enligt er begäran om att komma fram inom denna större plan väntar vi på er. Men snälla skynda er – bli inte förhastade, behövande eller rädda. Var i rätt tid, omtänksamma, hänsynsfulla; men också flitiga, målmedvetna och fullt närvarande.

 

Channeled by Linda Dillon
©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...