Gaia via Suzanne Lie, 6 oktober

Moder gaia kategori

Gaia Talar – En Samling av Meddelande från Gaia

Vår Moder Jord

Det Mystiska Äktenskapet

6 oktober 2015

Kanal: Suzanne Lie

 

Då Gudinnans Energi återupplivas på min planet kommer maskulina och feminina poler att förenas i det Mystiska Äktenskapet. Då kvinnor kommer att KÄNNA sin Inre Man och män kommer att KÄNNA sin Inre Kvinna. Dessutom kommer denna sammanslagning av Guds och Gudinnans energi inom ert fysiska Jordliga fartyg att aktivera ert Inre Gudomliga Barn, som kommer att mogna till Gudomligt Vuxen.

 

Vet att den form som ert JAG själv bär, ert nuvarande Jordliga fartyg, är er Andes Fysiska Tempel. Älska ert Tempel Villkorslöst såsom ni villkorslöst Älskar ert Andliga JAG. Se, hör och känn Livet i alla former, och älska det villkorslöst. Jag ber er som nu inkarnerat i en manlig form att också komma ihåg den kvinnliga Essensen som lever inom er.

 

På detta sätt kan ni återigen hedra Gudinnan utan att känna att ni är på något sätt kompromissar med er själva. Eftersom både präster och prästinnor återvänder till Ljuskroppar, kommer det Mystiska Äktenskapet av manligt och kvinnligt sammanblanda era köns polariteter i de högre världarnas ENHET.

 

KLOCK-STÄLLARNA

 

Ni, mina kära människor som har vaknat till er Enhet med ALLT liv, vet att jag, Gaia, är LEVANDE. Ni är ”Klock-ställarna” som har återvänt från era sanna JAG på Arkturius, Plejaderna, Sirius, eller någon annan högre dimensionell verklighet för att inkarnera på min kropp i denna efterlängtade stund. Dessa högre dimensionella aspekter av ert JAG är samtidigt levande och vägleder er från era högre dimensionella realiteter.

 

Som en klock-ställare, var ni bland de första som kom hit för att inleda tredimensionell tid. Ni inträdde i 3D Experimenten när Jorden, i själva verket hela galaxen, var fyrdimensionell. Klock ställarna var de som initierade manifestations filtren att skapa en vibrerande hastighet tillräckligt låg för att samla materia. Med andra ord, minskade ni vibrationshastigheten tillräckligt för att ”tid” blev låst i mitt medvetandes fotoner.

 

Ni kanske undrar vad jag menar med detta uttalande, så låt mig förklara. Vår femte dimensionella resonans energi är så hög att ljusfotoners snurrande inte tillåter polarisering. Ljus och mörker, manligt och kvinnligt är exakt samma. När vibrationen sjunker, gör snurrandet det också. Då snurrandet sjunker i frekvens, finns det en början på en cykel och ett slut på en annan cykel. Därför finns det ”tid”, som det finns en början och ett slut. Mellan denna ”början” och ”slut” finns en ”tidsperiod.”

 

För att ytterligare förklara, är en cykel en fullständig rotation av en ljusmolekyl. I den femte dimensionen, är spinnet så snabbt att det är kontinuerligt, med ingen början och inget slut. På grund av detta, är ”en” fullständig rotation inte mätbar.

 

I den fjärde dimensionen saktas spinnet tillräckligt för att skapa polarisering. Dock är den fjärde dimensionella taktens spinnande vacklande och instabilt, då den försöker att skapa form i en ständigt föränderlig verklighet. Formerna, som är ett resultat av detta avvikande spinn, är oerhört föränderliga och benägna att ändras.

 

I den tredje dimensionen, är tid och form mycket stabila eftersom spinnet är oerhört långsamt i förhållande till de högre planen. Hastigheten för ljusfotoner för den fysiska världen är så långsam att materia kan ansluta sig till den. Eftersom detta händer, blir spinnet ännu långsammare; mer materia, ännu långsammare, ännu mer materia, ännu långsammare.

 

EN NY ERFARENHET

 

Vi, Gaia´s Planetariska Medvetande, önskade den tredje dimensionella upplevelsen av form / utrymme och rörelse / tid. Vi hade redan upplevt vår femte dimensionella karaktär som en Stjärna, vår fjärde dimensionella verklighet som Älvornas Konungariket, och vår eteriska värld som Lemurien. Vid tiden för Atlantis, var vår vibration av lägre fjärde dimensionen, men föll snabbt till den tredje dimensionen efter Atlantis frånfälle.

 

Vi, de manifesterade komponenterna i Gaia´s medvetande, ville ha en annan uppfattning. Därför bestämde vi oss för att låta oss sänkas i den tredje dimensionen för att samla nya upplevelser. Vi ville se om Anden kunde upprätthållas på en sådan låg frekvensform. Vi, de varelser som är Gaia, är unika i vårt beslut att skapa och bebo livet på en tredimensionell planet. Många tredimensionella planeter gjorde inte det valet.

 

Klock-ställarna levde under de sista dagarna av Maya civilisationen, strax före sista evakueringen av Maya grundarna till deras hemvärldar. Dessa Maya´s Åldersmän kalibrerade jordens ”klocka” för att gå in i Fotonbältet vid denna ”tid.” Det är inträdet i Photon Bältets högre Ljusfrekvens som aktiverar inledningen av Planetarisk Uppstigning 2012.

 

SKAPELSENS LÄRA

 

Som jag sa tidigare, har jorden varit ett utmanande punkt, en hörnsten för denna Galaxens Uppstigning, eftersom det bär tredimensionella liv. På grund av rädslan hos min planets invånare, är den planetariska frekvensen lägre än en stor del av vår Galax.

 

Alla varelser av Planeten Jorden, däribland jag själv, har fått en stor prövning i och med att vi är en planet av känslor. Känslorna av ilska och skräck sänker planetens vibrationer, medan känslorna av lycka och andlig kärlek väcker planetens vibrationer.

 

Ni, de tappra Själar som har inkarnerat på min kropp, vet att det är ganska svårt att komma ihåg er femdimensionella Ljuskropp efter att ni har upplevt många liv med tredimensionella känslor. Det är också komplicerat att höja era vibrationer eftersom livet i den tredje dimensionen skapar ett beroende till belöningen av fysiska, sinnliga njutningar.

 

Detta beroende förstärks av ert behov av komfort på grund av de många rädslor och sorger i det fysiska livet. Dessutom skapar det sociala trycket att utmärka sig i andras ögon, ett behov av yttre belöning och den sociala statusen av ägodelar. Som ett resultat, i syfte att höja era vibrationer, måste ni släppa era sinnliga beroenden och er önskan om ägodelar och belöningar.

 

Den tredimensionella världen har baserats på ”hårt arbete” och ”belöning”. Denna process har varit mycket beroendeframkallande såväl som en myt har skapats under många inkarnationer att ni måste lägga ner energi att få energi tillbaka. Detta perspektiv leder till tron ​​att ni måste arbeta hårt och kämpar för att skapa ett hem, ett jobb, ett barn. Men från det femdimensionella perspektivet är arbete inte nödvändigt för att skapa. Manifestation sker direkt med lätthet och villkorslös kärlek.

 

”Läran”” av den tredje dimensionen är att ni måste GÖRA något för att få eller skapa. Å andra sidan, i de högre dimensionerna, är ”grundsatsen” att ni måste VARA för att kunna skapa. Tredimensionell kreativitet är aktiv och mottaglig, medan femdimensionell kreativitet är passiv och uttrycksfull. Uttrycket av JAG är det enda begreppet av ”innehav” i dimensionerna ovanför det fjärde, då ni ”skapar” genom att VARA stilla och låta er Essens flöda genom er.

 

Femdimensionellt medvetande, och bortom det, är naturligt konstant, fokuserad och glädjefullt. Ni behöver inte försöka eller lära. Allt ni behöver ”göra” är att vara stilla och minnas villkorslös kärlek och Gränslös glädje. Ja, jag förstår hur svårt det kan vara och att samtidigt hålla en tredimensionell form. Detta minne kommer dock bidra till att påskynda snurrandet av fotoner i kroppen, och underlätta integreringen av det Högre Ljuset av ert Själs / JAG.

Titta på mitt djurrike för att se hur man glädjefyllt leker med varandra.

 

Moder Jord,

Gaia

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Gaia Speaks – A Collection of Messages from Gaia Our Mother Earth. Channelled by Suzanne Lie. October 3, 2015. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/

Du gillar kanske också...