Galaktiska Federationen av Ljus via Lynne Rondell, 5 november

Galaktiska Federationen av Ljus via Lynne Rondell

5 november

Jag är tillbaka denna vackra torsdag med denna kanalisering. Den är från den galaktiska federationen av ljus, alla 12 råden, de befinner sig i den 12:e dimensionen och de kallar denna kanalisering:

”Detta val handlar om resan mot sanningen”

Så vi börjar.

Vi är den galaktiska federationen av ljus, vi är alla 12 råden och ja, vi befinner oss i den 12:e dimensionen och kommer genom denna kanal med detta meddelande som vi känner är mycket viktigt i tiden då ni har mycket som pågår omkring valet i förenta staterna.

Vi tänkte vi skulle tala om vad detta val egentligen för fram, vi tänkte vi kunde tala om vad detta val representerar, och vi tänkte vi skulle tala om hur detta val egentligen handlar om resan mot sanningen.

För detta val kommer att bli historiskt. Detta val står vid en brytpunkt där de mörka inte längre kan stå på den mark de stått på. Detta val representerar att ljuset faktiskt nu kommer till ytan för att ses och att sanningen också kommer till ytan för att berättas.

Detta val är en höjdpunkt, ska vi säga, på hur ni och förenta staterna ska röra er framåt. Vi kommer inte att tala om de olika kandidaterna eftersom ni alla har olika synpunkter.

Detta val handlar om resan mot sanningen, detta val handlar om hur kraftfull sanningen verkligen är och detta val handlar om att sanningen kommer ut, att sanningen avslöjas, sanningen om allt som faktiskt pågått i ert land i hundratals år med många av dessa val, med ytterligare en mycket mörk agenda som alltid ligger som en underström angående vem som blir vald och vem som inte blir det.

Detta val kommer att visa er alla en del dåligt uppförande från dem som blir påkomna. Detta val kommer också att visa er alla att ni fått er till del många osanningar.

För, när detta val slutligen är över, och det kan dröja ett tag till, kommer det att börja uppenbara saker som pågått så väldigt länge, och det kommer verkligen att bli uppenbart att ni inte fått veta sanningen från många av era medier, från många av dem vid makten, från många av de rikaste.

Därför tror de att deras ord gäller och att de kan kontrollera och manipulera. Detta val är en höjdpunkt på er väg mot sanningen. Detta val har mycket större tyngd än något annat val någonsin haft i förenta staterna, då detta drakoniska nätverk, denna tredje-dimensionella matris, faktiskt faller samman, där ni har hållits nere, inte fått veta sanningen under så lång tid och varit i en lägre dimension, denna tredje dimension.

Ni bara gick med på det hela i tron att allt era medier och sociala medier berättade var sanningen. Detta val kommer att bli höjdpunkten för alla er som gör resan mot sanningen. För resultatet kommer att visa er alla vad som är sanningen, detta resultat kommer att visa er alla, de många som fått sig lögner serverade, att det ni trodde var på ett sätt egentligen var på ett annat sätt.

Detta val för fram sanningen på er planet. Detta val är mycket viktigt för nuet. Sanningen kommer att börja komma ut och den kommer att uppenbaras lite i taget, lite i taget, lite i taget, tills allt blir uppenbarat och alla på denna planet börjar höra, veta och känna sanningen.

Detta är en höjdpunkt för mänskligheten, för förenta staterna, de kommer verkligen att känna att de blivit felaktigt behandlade, och sanningen kommer att börja komma ut.

Detta är en resa för er alla mot sanningen, den sanning som verkligen är sanningen och som dolts för er alla, med många olika mörka agendor under mycket lång tid, denna kanal har fört genom många meddelanden om vad som pågått i deras mycket mörka agenda, det kommer också att avslöjas.

Från denna punkt framåt kommer ni alla att bevittna den sanning som kommer att berättas, den sanning som kommer ut och det blir ert jobb att dechiffrera om ni kan hålla sanningen, det blir ert jobb att känna vad som är rätt och vad som är fel, det blir ert jobb att i era hjärtan verkligen veta vad som är sanningen då många av er kommer att bli uppträngda i ett hörn, ska vi säga.

När dessa sanningar börjar komma ut kommer ni inte vilja tro på dem. Vi ber er bara hålla dem i era hjärtan och se hur era hjärtan mår. Sanningen kommer att rullas ut och denna planet gör nu resan mot sanningen, hela planeten, inte bara förenta staterna utan hela planeten.

Detta val får stor tyngd från alla oss i de höga råden därför att vi trycker sanningen nedåt, vi trycker ned sanningsenergin, vi trycker ned ljus som faktiskt öppnar ert medvetande till att höra sanningen, att känna sanningen, att se sanningen, att se sanningen och veta vad som är sanningen och att hålla er sanning i era hjärtan, för när ni är centrerade i ert hjärta kommer ni att veta vad som är osanningar och vad som är sanningar därute.

Från detta val framåt kommer ni att börja leva mycket annorlunda på er planet, med mer sanning och i alla länder kommer ni att se sanningen komma fram överallt hos alla, och några av er kommer att bli arga, några kommer att bli rasande och några kommer att säga ”åh, jag visste att det var sanningen”.

Det är en resa mot sanningen. Det är ett enormt steg men hela er planet öppnar nu upp till sanningen. Ni måste veta sanningen innan ni stiger upp till den femte dimensionen. Ni måste inte bara veta sanningen, ni måste leva i den, ni måste leva genom den och ni måste äga er egen sanning.

Ni måste också låta alla på den här planeten ha sin egen sanning och ni måste vara ok med det. För när allting verkligen går på ett mer sanningsenligt sätt kommer det inte att finnas så mycket splittring och polaritet. Alla ni som är på väg mot den femte dimensionen, ni håller vackert i den fjärde dimensionen.

Detta kommer att bli ett enormt skifte i ert medvetande tillsammans med solen som dagligen skickar ut soleruptioner, nu för er alla och ni kommer att skifta. Denna kanal har känt till detta en tid. Ni kommer alla att skifta ert medvetande och de som är ljusarbetare, stjärnfrön, healers, de gör faktiskt arbetet med att skifta medvetandet för hela kollektivet också.

Alla vi i de högsta råden i den galaktiska federationen av ljus ville ge er detta meddelande då ni befinner er på höjdpunkten, då ni reser mot sanningen, då ni skiftar ert medvetande till ett av sanning, då ni skiftar mänsklighetens medvetande till det av sanningen, detta är enormt. Vi reser med er. Vi är så lyckliga för att den här stunden är kommen till er och att sanningen ska börja uppenbaras och uppenbaras och uppenbaras och uppenbaras överallt, tills alla vet vad som är sanningen.

Vi är så lyckliga att få ge er alla detta meddelande genom denna kanal.

Vi sänder er alla sådan kärlek, vi sänder er alla våra välsignelser och sådant ljus och vi är också tillsammans med många andra kollektiv av ljus, tillsammans med änglariket, vi sänder er energier för att avslöja sanningen, vi sänder er energier för att vidga och öppna ert medvetande och vi sänder er energier för att föra er från ert egosinne till ert hjärtcenter så att ni kan leva i er sanning. Vi sänder er kärlek, ljus och välsignelser.

Tack till er från den galaktiska federationen av ljus, alla 12 råden. Ja, jag hoppas detta meddelande är i resonans med er alla. Det är dags att vi alla får veta sanningen, det är dags för oss alla att kunna leva i vår sanning och se den sanningen. Jag ser fram emot att få kanalisera fler meddelanden från höga råd av ljus och änglariket. Något att tänka på, sänder er kärlek, sänder er ljus och välsignelser.

Source video: This US Election is about Journeying Into Truth, The Galactic federation of Light

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...