Ett Meddelande från den Galaktiska Ljusfederationen via Kate Woodley, 1 januari 2021

 

Ett Meddelande från den Galaktiska Ljusfederationen via Kate Woodley 1 januari 2021

 

Ett meddelande från den Galaktiska Ljusfederationen: Stå Tillsammans år 2021

1 jan 2021

Stå Tillsammans år 2021

av den Galaktiska Ljusfederationen ~ Kanaliserad av Kate Woodley

Klicka click here. för att ladda ner den här mp3-filen.

Klicka sedan på de tre vertikala punkterna för att komma åt nedladdningsfunktionen.

Uppstigningsmeddelande (Ascension Calling)

För de av er som är intresserade av att förstå mer om de pågående ansträngningarna från Ljusarbetare för att hjälpa till med Jordens uppstigning, njut av detta detaljerade meddelande från Den Galaktiska Ljusfederationen i samarbete med befälhavare Ashtar.

Hej, det här är Ashtar och jag har sällskap av några viktiga medlemmar i Den Galaktiska Ljusfederationen. Och dessa medlemmar är vad vi refererar till som ”förutsägare”, eller ”siare”, för nästa ljusfält som kommer över er Jord. De är medlemmar i ett högre Råd som vi, medlemmarna i Den Galaktiska Ljusfederationen, ofta kommunicerar med, särskilt när vi tittar på sannolika tidslinjer. Vi söker deras råd och anvisningar om hur man styr mänskligheten, hur man kan vägleda er längs dessa troliga tidslinjer för att ge mänskligheten det mest positiva resultatet. För detta är alltid vårt primära fokus, vårt mål och vår avsikt. För ert välbefinnande är vårt uppdrag. Er uppstigning är vårt stora uppdrag. Och vi står med er sida vid sida.

När dessa tidslinjer skiftar, förändras och utvecklas är ni alla medvetna om i vilken grad förändring tar tag i er planet. Och vi vill ta tillfället i akt för att påminna er om att ni på många sätt är mästare för denna förändring. Ni är navigatörerna för dessa tidslinjer. För det är era mycket kollektiva tankar, övertygelser, önskningar och fokus som tar er längs den ena eller andra tidslinjen. Det är därför vi tar tillfället i akt att påminna er om de kraftfulla Skaparvarelser som ni är, och ännu viktigare, varför det är så viktigt för er att fokusera på den framtid som ni önskar och vill ha för er själva och för mänskligheten.

Fler kommer att Vakna till Sanningen

Låt oss nu skifta till 2021. Detta år framåt kommer på något sätt att spegla 2020 genom att det kommer att bli många förändringar. Mycket kommer till ytan på individuell nivå såväl som kollektivt på samhällsnivå. Många vaknar och vaknar upp till sanningen och den hårda verkligheten som finns på det Jordiska planet. Och med hård verklighet hänvisar vi till de krafter som formar mänskligheten, som kontrollerar mänskligheten.

När ni öppnar era ögon, när fler av era medmänniskor börjar förstå mer fullständigt och tydligt de verkliga krafter som spelas ut och vad som verkligen finns till hands, ser vi att kollektivet kommer att gå framåt i låsning. Som det har varit fallet 2020, att det kommer att finnas någon pågående uppdelning av mänskligheten, ser vi att mänskligheten och opponerande grupper långsamt och gradvis kommer att börja förenas. När ni vaknar förstår ni att ni är kraftfullare när ni står sida vid sida och axel mot axel än när ni är skilda åt. För de mörka krafterna vill hålla er åtskilda, och de kommer att göra och skapa alla situationer de kan för att hålla er splittrade. Det är viktigt att ni står tillsammans och att ni står upp för sanningen.

Fler sanningar kommer att avslöjas för er under 2021. Dessa sanningar tjänar till att gradvis och långsamt väcka fler av er. Och det är viktigt för er som är ljuskrigare och ljusarbetare att ni kommer tillsammans och att ni hjälper dem som vaknar. För ni måste förstå, de vaknar till en mycket hårdare verklighet än ni vaknade till.

För verkligheten 2021 kommer på vissa sätt att kännas mycket råare. Den hårda sanningen, som vi har nämnt, kommer att börja dyka upp. Mänskligheten kommer att förenas och kommer att bli långt, mycket kraftfullare än någonsin tidigare. Ni måste använda er röst mer än ni någonsin har gjort. Det här är lugnets och fredens röst. Men det är också rösten som kräver sanning och som kommer att kräva mycket större rättvisa för alla. Ty det kommer att finnas de som kommer att försöka ta bort ännu mer av era friheter och mer av era rättigheter genom det yttre skenet av detta virus eller en avläggare av detta virus.

Håll Ljuset och Freden

Många av er kommer att tvingas och kallas att börja avslöja sanningen för dem omkring er som fortfarande sover. Vårt råd till er, våra kära, är att göra detta medan ni håller dem i ljus och fred. Och när ni talar sanningen skall ni inte någonsin att göra det med någon rädsla utan snarare med lugnt resonemang. För ni måste förstå att de som väcks, även om de kanske har undsluppit en rädsla, kanske de vaknar till en ny rädsla.

Och så ber jag er, mina ljusarbetarvänner, mina bröder och systrar av ljuset, att hålla dem som vaknar på en plats av lugn och fred. Hjälp dem att förstå den kraft de har inom sig och hur denna kraft kan förenas. För mänskligheten är ostoppbar och ni kommer att fortsätta att vara ostoppbara när ni börjar förenas 2021. Det kommer att finnas situationer som kommer att presenteras för er som får er att stå upp och förena er mer än någonsin. Ni kan förena er bakom ett gemensamt syfte och orsak, men allt måste göras på ett fridfullt sätt.

Ljusarbetare måste stå FÖRENADE

Vi kommer att ta tillfället i akt för att påminna er om att ni som ljusarbetare måste stå tillsammans och vara enade innan ni kan vara lärare och samlande för resten av mänskligheten. Det är viktigt att ni stöder era ljusarbetarvänner även om deras åsikter eller idéer kan vara annorlunda än era egna.

Ni måste komma ihåg den stora saken och uppdraget som ligger framför er, och det är mänsklighetens uppstigning genom den mest ljusfyllda tidslinjen ni önskar. Hur ni kommer dit är upp till er, vi kommer att hålla din hand, vi kommer att vägleda dig, vi kommer alltid att skina ljuset och visa dig vägen. Men det är upp till er att gå tillsammans och gå ljusets väg. Det är det enda sättet för sann enhet är en enhet av hjärtan på en energetisk och andlig nivå.

2021 är Året för Ljusarbetare

Under första halvan av 2021 ser vi att det kommer att finnas fler begränsningar, men dessa kommer gradvis att lindras. Men det är ni, våra ljusarbetare, som kan påskynda denna öppning, denna rättvisa, denna frigörelse av mänskligheten som ligger nära. Så 2021 är ert år. Det är året för er röst, för er sanning. Det är dags för er att inte bara stå i ljuset utan att gå framåt i ljuset.

Och som vi har nämnt kommer ni att kallas att gå fram på många olika sätt. Och några av er kan kallas att gå fram för en annorlunda sak. Men allt kommer att vara till nytta för mänskligheten. Saken som ni kommer att stå bakom är den som resonerar i era hjärtan. Du måste göra och agera som ditt hjärta tvingar dig att göra. Veta och lita på att du leds in i rörelsen och den sak som behöver dig, din energi, din kunskap och ditt ledarskap vid den tiden. Och när ni alla är tvungna att börja fullfölja era uppdrag, era livsändamål, kommer pusselbitarna som består av Uppstigning att komma samman mycket lättare.

Så det här är året för att resa er upp. Det är året för att öppna era ögon, att kräva sanning, att låta sanningen bli känd. Men före er Uppstigning kommer vägen att kantas med behovet av frihet och rättvisa. Detta måste uppnås innan Uppstigning kan inträffa. Det är inte tvärtom. Men det är ni som kommer att åstadkomma denna frihet och rättvisa, och det är tillsammans som ni kommer att hitta den största styrkan och den största drivkraften framåt.

Låt inte andra splittra er mina kära ljusarbetare för de försöker mycket, mycket hårt. Vi har sett några sprickor i ljusarbetar-samhället. Men dessa kan lappas ihop och förseglas om ni alla lär er att se igenom några mindre skillnader och stå och gå och tala i ENHET.

Vi kommer till er igen med fler meddelanden om 2021. Under året, allteftersom händelserna utvecklas, kommer vi att vägleda er.

Vet att vi alltid håller er i ljuset. Vi vakar över er med kärlek, med stolthet och vet att ni alla är hedrade och omhuldade. Vi tackar er alla för ert arbete.

 

Den Galaktiska Ljusfederationen

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...