Fördelarna med Med Beds, Galaktiska Federationen av ljus via Kate Woodley 9 nov 2020

 

Fördelarna med Med Beds, Galaktiska Federationen av ljus via Kate Woodley 9 nov 2020

Fördelarna med Med Beds

Den Galaktiska Federationen av Ljus. Kanaliserat av Kate Woodley

Postat med tillstånd av författaren av www.BlissfulVisions.com

{Redaktörens anmärkning: Denna teknik är ännu inte tillgänglig för allmänheten. Be till mastermind att detta kommer att släppas så snart som möjligt för mänskligheten}

Kare [intervjuare]: Denna gentleman som jag stötte på säger att han kan omvandla eller ta bort nanoteknik i människors kroppar. Och jag antar att min fråga kring detta är, är detta möjligt? Och kan Kate och jag göra det om det är möjligt?

Galactic Federation of Light: Ja, det är möjligt. Vad vi ser eller snarare vad vi visar Kate (kanaliserare) är att allt detta är en fråga om vibrationer. Denna nanoteknik livnär sig på, och drivs eller snarare aktiveras av, lägre vibrationer i ens kropp … inom ens varelse.

När man fokuserar på att höja sin vibration är det nästan som om denna nanoteknik är avaktiverad eller något energetiskt demonterad. Det är ungefär som den är zappad av brist på ett bättre ord. Och hur detta händer är en ganska komplex förklaring som vi inte känner att Kate (kanaliserare) skulle förstå, för den är rotad i fysik och till och med i kvantvetenskap.

Men vi känner att i framtiden, för dem som har haft det ganska svårt att höja sin vibration och avaktivera all nanoteknik som kan finnas i deras fysiska kropp, ser vi vad ni kallar med beds. Vi kallar dem inte nödvändigtvis med beds, men vi förstår att detta är bekant och det resonerar hos er, så vi kommer att hänvisa till dessa med beds som ljuskapslar.

Och detta ljus bär med sig en hög vibration som tar bort alla patogener, toxiner eller andra mycket små- eller miniatyrteknologier som kan finnas i kroppen. Det är ungefär som en laserbehandling, men det är inte enbart laser. Det är en nyare, mer utvecklad ljusbaserad teknik som vissa av er på er planet har tillgång till men som ännu inte gjorts allmänt tillgänglig.

Så ja, det är möjligt. Till dess att dessa ljuskapslar eller med beds är tillgängliga, vilket de inte kommer att vara på en tid, är det enda sättet ni kan göra er av med det att höja er vibration. Och för de av er som är mer lämpade i denna färdighet genom att sätta avsikten att ni inte kommer att bli utsatta för någonting i er kropp eller utanför, som inte tjänar ert största och högsta goda.

Men vi förstår att många av er ännu inte behärskar denna färdighet. Den är fortfarande utom räckhåll för er förståelse. Och så om du är orolig för detta, vet att i framtiden kommer och kan dessa patogener elimineras.

Alla är Suveräna över Sin Egen Kropp

Kare [intervjuare]: Det är ett mycket hjälpsamt och tröstande meddelande. Tack så mycket. Så när du talade tänkte jag på min egen praktik att hjälpa andra människor att läka, ofta stöter jag på implantat. Och uppmanar olika väsen att hjälpa mig att ta bort dem. Är det något jag kunde göra med nanoteknik som jag stötte på eller stöter på?

Galactic Federation of Light: Ja, absolut. Det finns ingen gräns för mänsklig avsikt och fokus. Alla begränsningar har lärts ut till er, och de är inte grundade i sanningen. Det är väldigt liten skillnad mellan den underliggande tekniken och sammansättningen av ett implantat kontra nanoteknologin.

Den enda skillnaden är med avseende på storleken, och som sådan, hur lätt du kan uppfatta eller märka detta under ditt rensningsarbete, ser du. Men du kan absolut ta bort detta. Men det är också absolut nödvändigt att individen som kommer till dig måste tro att det kan göras. För det här är ett sinnesmöte mellan dina avsikter och klientens avsikter.

Och medan dina avsikter är väldigt, väldigt kraftfulla, är de mycket kraftfullare när de kombineras med dina klienters. Och det är viktigt att dessa klienter förstår att detta kan göras. Alla är en suverän till sin egen kropp. Ni kontrollerar er hälsa och ert välbefinnande långt mycket mer än ni alla är medvetna om. Det här är en del av hur ni alla har blivit berövade er egen kraft och förmåga. Vi ser verkligen fram emot att påminna er, och väcka er alla, till er inre skönhet och ert stora, stora utbud av förmågor. Det kommer att bli storslaget. Det kommer att bli en spänning för så många av er att ta sig in och upptäcka det som ni kan göra – och att läka er själva och andra är en stor del av detta.

Med Beds Arbetar med Ens Avsikter och Medvetande

Kare [intervjuare]: Tack. Tack så mycket. Och finns det något annat? Finns det något annat som ni vill lägga till innan vi loggar av?

Galactic Federation of Light: Ja, vi skulle helt enkelt vilja informera er om att dessa med beds eller dessa ljuskapslar emedan de är mycket tekniskt avancerade, fungerar tillsammans med ens medvetande; med ens avsikter. Det är inte något som görs mot en individ från utsidan. För ingenting kan verkligen göras mot en individ utan deras tillstånd för ni alla är mästare i er egen domän.

Om du går till med-bädden med avsikt att regenerera dig själv, så fungerar detta intensiva ljus, denna högvibrerande energi i kombination med dina avsikter för att få önskad effekt. Det är helt enkelt att ”förstärka” dina egna avsikter. Och det påskyndar slutresultatet, så att säga.

Detta är en mycket förenklad förklaring, men vi anser att det är en som kommer att tjäna er alla så att ni kan förstå hur dessa med beds fungerar. Om ni går in med avsikt att ta bort patogener kommer det att göras. Om ni går in med avsikten att föryngra er själva, kommer det att göras. Det är ljus som accentuerar ditt eget ljus och dina egna önskningar. Vi hoppas att detta klargör det hela.

Kare [intervjuare]: Det är väldigt, väldigt spännande. Har du möjligen en känsla för när dessa med beds kan vara lättare tillgängliga för mänskligheten?

Galactic Federation of Light: Ja, vi har många, många utanför planeten. Det finns några som finns på planeten som ett litet antal individer har tillgång till. Några av dessa individer är inte nödvändigtvis av ljuset, men de har haft nytta av dessa med beds.

Men dessa med beds, eller ljuskapslar, har gjorts tillgängliga för ljuskrigare och ljusarbetare, de som ligger i framkant av framstegen inom medicin och hälsa som har lärt sig om deras funktionalitet, som har testat och experimenterat med deras användning och deras fördelar. Och så, det finns ett begränsat antal nu.

I framtiden, när era nuvarande institutioner, särskilt de inom hälsoområdena som inte nödvändigtvis tjänar människor eller alltid har deras bästa i själ och hjärta, när det är en mer komplicerad nedmontering av de metoderna och den mentaliteten, kommer dessa med sängar att långsamt och gradvis introduceras. Vi känner att om några år kommer de att bli mer kända och förstås.

Vi känner att det blir en långsam och gradvis introduktion. Och när kunskapen blir vanligare och vanligare, kommer det att finnas många som kommer att arbeta för att sprida dessa ljuskapslar, eller bygga och lära sig om dem, så att de med tiden kommer att få en global räckvidd.

Du Kan Läka Dig Själv Genom Dina Avsikter

Kare [intervjuare]: Underbart. Jag kan inte vänta, det låter fantastiskt. Och jag undrar om vi i meditation energetiskt kunde koppla in oss i en med bed och skörda fördelarna på det sättet nu?

Galactic Federation of Light: Ah, nu, det är en bra och intressant fråga. Vi är så glada att du har ställt den. Det finns några av er som under er drömtid har haft tillgång, fastän minimalt, och snarare på en energetisk eller astral nivå, ni har haft tillgång till dessa med beds snarare för andlig och energetisk läkning och lugnande. Några individer har haft tillgång till dessa på en fysisk nivå.

Men låt oss säga detta, var och en är en ljuskapsel. Du har förmågan av dessa med beds om du utnyttjar din egen kraft och förmåga. Vi förstår att det här verkar som ett långskott. Det känns som vad ni skulle säga är långsökt. Men med era avsikter och ert fokus, och genom att tro att ni har obegränsade helande krafter, kan ni börja fokusera på cellulär föryngring, på läkning på många nivåer.

Du kan alltid kalla på ditt följe för hjälp. Vi kan inte nödvändigtvis garantera att alla som lägger in en begäran om tillgång till en medicinsk säng just nu kommer att ha möjlighet att få det just nu. Men vi kan se det i framtiden, att det blir lättare tillgängligt.

 

Källa: Kate Woodley offering private channeled sessions and channeling the Galactic Federation of Light and Various Celestial Beings at www.AscensionCalling.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...