Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 9 maj, 2017

Galaktiska Federationen av Ljus

via Sheldan Nidle

9 maj, 2017

 

1 Kan, 7 Moan, 13 Caban

Dratzo! Det allra viktigaste är att ’nyckelrörelsen’ fortsätter att framskrida. De mörka kan inte längre fortsätta med att fördröja installerandet av vart och ett av leveranspartierna. Det enda sättet som de nu kan ingripa är på vilket sätt varje leverans samlas ihop och varsamt blir utcheckad. Det betyder att alla möjliga försök till dröjsmål är inbyggda i detta system, vilket vanligen tar några dagar att slutföra. Fastän detta är en arbetsdryg process så är den sålunda helt klart framgångsrik. Vi förväntar oss att den här proceduren ska framskrida och att den säkert och tryggt ska kunna ta sig från den ena leveransen till nästa, utan fler utdragna dröjsmål.

När detta fortgår, är den främsta uppfattningen att detta säkrade system med lätthet kan snabbas på. Det bestäms av den hastighet som behövs för att kontrollera varje parti. Det är varför de olika bankerna som har använts i detta system, har förenklats till att bli enbart leverantörer, vilka hör till en noggrann grupp som har utsetts för detta specifika uppdrag. Sålunda är det högst osannolikt att några av de dröjsmål som tidigare har inträffat, fortfarande skulle kunna vara möjliga. Gällande detta förväntar vi oss att processen inom kort ska börja leverera till er. Det nuvarande systemet är verkligen både lägligt och effektivt.

Den starka övertygelsen om att leveransen av välståndspaketen är på gång beror på den enkla faktorn att dessa paket är nära att bli godkända inför det sista steget att bli levererade till sina bestämda destinationer. Många underbara saker är nära förestående!

Den framåtgående rörelsens process blir i snabb takt ohejdbar. De som är ansvariga för att smida fram det nya styret kan känna på sig precis hur nära inpå allt detta faktiskt är. Bolaget USA Inc. inser att när väl de nya guld-backade pengarna i sanning släpps, så blir deras ’tronskifte’ oundvikligt. Slutet på Federal Reserve kommer tydligt att signalera att NESARA och dess republik formellt kan utlysas. Det kommer att bli en högst storslagen tid för alla inblandade. Slutförandet av denna process kommer att helt och fullt förstärka det nya finansiella systemet och dess organisation av global efterlevnad! Det blir då uppenbart att en ny och underbar dag har grytt.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna underbara tid är en då den mörka kabalen äntligen kan besegras. Därför närmar sig den tiden snabbt för oss, då vi får förse er med vår välsignade gudomliga hjälp. Ni behöver lära er om ert ursprung bortifrån planeten och varför ni plötsligt fick sjunka ner i olika rädslor och begränsat medvetande. Vi vet att ni efterfrågar svar på dessa och flera andra frågor. Det är vår gudomliga plikt att upplysa er efter att mörkret ordentligt har besegrats. Vid den tiden kommer vi att visa oss samt svara på relevanta frågor.

Nuvarande händelser låter er på ett välsignat sätt bevittna RV:s formella distribuering. Detta kommer att åtföljas av den formella leveransen av välståndsfonderna. Dessa saker sammantaget, kommer att få se NESARA-Republiken uppstå och att bereda tid för en fullständig isolering av de rackare som ni kallar den mörka kabalen. Det kommer att bli en gudomlig tid att få åtnjuta slutet på skuldslaveriet och allt som det innebär. Guds Välsignelse till var och en av er.

Era mest underbara visioner, som ni kan se, är på väg att ge er en ny värld fylld av frihet, era suveräna rättigheter och ett nytt styre. Det är även en tid då ni får möta oss, för att få höra om det högst storslagna livsöde som Himlen har gett till er. Vi välsignar Himlens påbud och ber er helt enkelt att ta in allt detta och släppa taget om allt lidande som har varit er lott. I stället ska ni föreställa er alla de ofantliga gåvor som Himlen på ett välsignat sätt förlänar er. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag är det dags för er att göra er redo för en högst välkommen era bland era långa historier. Den kommer att infalla när de strålande gåvorna från Himlen får tas emot av er. Gaia är, liksom ni, också i färd med att förbereda sig för sitt storslagna firande. Ni får möta både era andliga familjer och era rymdfamiljer. Himlens oräkneliga och aldrig sinande förråd är ert! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! Och Var i Glädje!)

 

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, May 9th, 2017

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...