Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 14 februari, 2017

8 Ahau, 3 Zac, 13 Caban

 

Selamat Jalwa! Vi går in i en annan del av vår gemensamma resa. Den mörka Kabalen, såsom nämnt i vårt tidigare meddelande, känner sig säker då deras många avgångsavtal förföll att erbjuda dem en slags tillfällig säkerhet. Det är i själva verket vår intention att göra oss av med dessa avtal när vi väl har tagit de första stegen i den komplexa distributionsoperationen. När detta är gjort så är nästa del att införa den nya Republiken. Denna handling gör slut på Federal Reserve och USA Bolaget. Denna operation kan till slut sätt stopp för denna nuvarande Kongress och bereda vägen för en formell deklaration av NESARA-regeringsskicket. Det är detta regeringsskick som kan låta en ny fredlig verklighet manifestera och sätta scenen för ett formellt avslöjandeuttalande. Det kan också leverera en verklighet fylld med ett oändligt välstånd och er personliga suveränitet. Det är i denna värld som alla enastående händelser kan äga rum. Tillsammans med er ser vi framemot att skapa en hel mängd av positiva nya verkligheter.

Allt detta för sig sakta framåt på sin väg mot ett framgångsrikt avslut. Problemen som har stötts på är ett direkt resultat av de många övergångar som detta speciella klot går igenom. Vi har också sett den otroliga försiktigheten från de vid makten. När väl denna svåra situation är löst så kan vi återgå till ett lättare och snabbare operationssätt. Till dess kan ni förvänta er ojämna framsteg. Många element kommer samman för att hjälpa låta alla forma en ny tid av framsteg och resolution. Detta övervakas då de vid makten gjorde överenskommelser som inom kort behöver korrigeras. Då detta sker nu så förvänta er en hel del arresteringar och speciella procedurer för att isolera kabalen från dessa nya verkligheter. Till dess så kanske kabalen känner att den på något sätt har klarat av stormen. I själva verket så är deras tid av fruktan omedelbart på horisonten. Det är nödvändigt att bilda en ny värld, fri från hindren från skurkstreck som kabalens och dess många kumpaner har skapat. Ändring är förestående.

Under de senaste årtiondena började kabalens makt att sakta avta. De mörka och dess många undersåtar föreföll att vara såsom de tidigare var. Ändå så började små subtila förändringar att ändra landskapet. Anunnaki, när de såg vad Ankaran Kontinuumet hade gjort, behövde plötsligt förändra hur saker och ting skulle fullbordas. Denna ändring behövde tas upp. Också de mörka behövde bestämma hur vi skulle passa in i detta nyligen omordnade maktpussel. Våra flottor hade kommit från långt borta och kastades snabbt in i striden. Vårt uppdrag var baserat på att utföra ett antal himmelska direktiv. Dessa direktiv var utformade för att hjälpa mänsklighetens återgång, vid rätt gudomlig tid, till dess tidigare tillstånd som fullt medvetna galaktiska människor. De som styrde denna gamla verklighet var illa förberedda att ge mänskligheten sådana långtgående nya färdigheter. Deras huvudsakliga mål var att behålla den nuvarande situationen. Denna process att snabbt förändra denna värld skulle i deras uppfattning tas om hand om och kastas åt sidan.

På så sätt började en kamp som föreföll att gå mot en resolution till förmån för de av Ljuset. Det var baserat på att använda Kärlek och Ljus för att sätta punkt för de mörkas och dess undersåtars långa tyranni. Det skapade en fundamental omstrukturering som signalerade en tilltagande svaghet hos de mörka Ankaran. Denna process hade omdanat makt strukturen och underbart låtit Ljuset och dess styrkor uppnå dess länge eftersökta triumf. I detta tilltagande tomrum förföll Ljuset att ha en strategi som pekade på framgång. Vi trädde in i denna nya värld och använde vår visdom och kunskap för att hjälpa Ljuset och föra samhället från den Inre Jorden in i denna strid. Vad som har hänt nu är hur himlens stöd har använts för att låta Ljusets mål manifestera. Det är en högst lovande tid för att forma en ny och underbar värld!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna tid är känd för dess mjuka skifte från en värld baserad på ett evigt närvarande tyranni till en vars grund är Kärlek och Ljus. Denna subtila förskjutning förefaller som att det inte än har inträffat. Maktstrukturen sakta förskjutits. Här är där Himlen förstod varför detta enorma skifte krävde vad som till en början med föreföll på utsidan så underligt och fel inriktat. De som kontrollerar denna värld hade en agenda att skapa en serie av allmänna katastrofer. Himlen behöver ändra på detta så att en alternativ väg kan bli en ny norm. Detta tar vanligtvis tid. Detta är dock förändringar i enlighet med en strategi som välsignat utförs av Himlens primära direktorer. Vi erkänner och tackar den enorma nåden och djupa Kärlek som detta heliga dekret kräver.

Den gudomliga processen sker på ett sådant sätt att allt fullbordas enligt himmelsk tid. De som uppnår dessa storslagna ändringar är full medvetna om de komplexa subtiliteter som krävs. Ett antal mycket långa och innefattande dekret användes för att göra det möjligt att allt görs såsom tidsplanen kräver. Vi är mycket stolta över de bland er som hjälpte oss att fullborda våra många delar i denna sektion av fysisk verklighet. Vad som återstår håller på att fullbordas såsom Himlen så mirakulöst förutsåg. Detta storslagna projekt sammanfogar underbart många delar av detta medvetna rike. Återigen behöver vi tacka och välsigna er. Det har varit en högst svår, men glädjerik resa. Nästa del kan lätt bli högst tillfredsställande. Vi Mästare inser subtiliteterna och komplexiteten av denna plan. Vi kan bara be er att njuta av dess under. Många fantastiska delar kommer snabbt att visa sig.

Denna tid är i själva verket högst unik i detta mycket komplexa dekret. Som sagt så är ni på en gudomlig resa och den kommer inom kort att föra er in på än mer underliga svängar. Det är kritiskt att ni är förnuftiga och vidmakthåller de mest positiva visionerna. Det huvudsakliga objektivet är att ge er välstånd, suveränitet och gudomligt guidande. Vi gör detta med hjälp av våra hemliga heliga samfund och våra rymd och andliga familjer. Detta projekt, som ni kan tänka er innebär ett mycket stort skifte från er nuvarande verklighet till en som kräver en mycket mer medveten värld. Det är här som folken från Agartha och från hela galaxen kommer in i bilden. Vi är uppspända över vad ni har gjort. Underskatta inte hur viktiga ni är. Ni är den väsentliga återstoden av de som överlevde de stora trycken och svårigheterna av de sista 13 årtusendena. Det är ni som inom kort, i gudomlig tid, i glädje skall återgå till fullt medvetande. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra rapporter om vad som sker runt omkring på er glob. Vi är stolta över er. Trots vad som föreföll som mycket dåliga odds så gjorde er stora tro och vision det möjligt för er att triumfera! Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...