Galaktiska Ljusfederationen – En Chock av Glädje – via Inger Noren, 4 februari, 2022

Galaktiska Federationen

Allt går väldigt fort nu och var beredd på både en chock, och en glädje som ni aldrig har upplevt tidigare.

Detta är er ljusarbetares tid. Äntligen har den kommit för att bli bekräftad av er ljusarbetare på ett så underbart sätt för folket. Välsignade är de människor som tar till sig denna bekräftelse om Jordens skifte till en högre dimension. Kärleken har aldrig varit större på Jorden och i Universum än den är nu med nåd från vår Moder och Fader Gud. Endast de vet när denna tid utvecklar sig med avslöjanden och vågen med en insikt om vem var och en är, varför man inkarnerade på Jorden just i denna tid.

Detta är så exceptionellt och aldrig har vi sett på maken med denna kraft som människorna nu tar tillbaka sin planet. Det hade ingen trott skulle kunna hända, men överraskningen är stor och kärleken för mänskligheten känner inga gränser. Ni är de största skaparna och ni är välsignade för helande av detta Universum. Detta går till historien.

Galaktiska Federationen

Stort tack i kärlek jag tjänar. JAG ÄR

You may also like...