Inger Kanaliserar Sitt Högre Jag – En Ny Gryning – 4 februari, 2022

En ny gryning

Gryningen syns vid horisonten som kommer efter den mörka tiden. Det är då alla är som tröttast och behöver ljuset så förtvivlat väl.

Var vid gott mod kära medmänniskor som vi alla är och känn de starka energier som vår starka sol ges oss i denna stund.

Nu är det dags att känna sin natur och vad man kan visualisera om sin fortsatta framtid. Denna sista tid i den gamla matrisen som sakta faller sönder för att ge plats för en ny matris som avser en ny verklighet för Jordens folk.

Välsignade är de människor som är klara i sin avsikt att gå till den femte dimensionen och den nya verkligheten. Aldrig har så många fått denna nåd av vår Fader Gud för att få komma med i uppstigningen.

Att alltid vara medveten om sina tankar i positiv anda för att säkerställa sin möjlighet till uppstigning har stor betydelse för var och en.

Gryningen är nära med en fantastisk upplevelse när vågen välsignar alla till vetande om sin varelse. Denna händelse närmar sig sakta.

AMEN

Du gillar kanske också...