Galaktiska Ljusfederationen via Angel Skog, 8 september, 2020

Käre ljusarbetare på jorden.

Vi vill idag träda fram med ett kort meddelande för att klargöra den upplevelse som ni har på jorden.

Det som vi pratar om är utvecklingen från ett högt medvetande under Atlantis/Lemuriens tid till att sedan sjunka ner i medvetande till den tredimensionella verkligheten som majoriteten av er nu upplever.

Det som är viktigt att minnas är att tid inte existerar, således sker allting alltid i nuet.

Med det är jordens historia alltid förutsagd, sedd och från det högsta sker allt i ett parallellt tillstånd av ett varande i NUET.

Därav har vi alltid vetat vart jordens utveckling varit på väg, eller ÄR så som vi ser det.

Ingenting som någon skett eller sker har varit utan vår övervakning och med det vilar jordens existens och utveckling alltid tryggt i den gudomliga planen som utformats i samband med dess uppkomst.

Med det sagt så kan vi ta oss ner i ett par nivåer i perspektiv av sanningen och förmedla att valet har varit och är att uppleva denna sanning från ett annat perspektiv.

Ett perspektiv där helheten av enhet och nuet ej varit klargjort.

Detta är er jordupplevelse och det som leder till den själsutveckling ni valt att utföra.

Att arbeta er upp igen till att se, förstå och slutligen VARA tillbaka här i nuet här med oss.

Vi vill idag dock få er att minnas, att ingenting någonsin har lämnats i händerna på något okontrollerbart.

ALLT som någonsin sker i universum gör det i händerna av universums famn.

Och vi finns här tätt intill.

 

Med ljus// Den galaktiska federationen av ljus

www.sanangel.nu

FB: Kanaliserad medvetenhet

 

 

Du gillar kanske också...