Galaktiska Ljusfederationen via Aurora Ray, 5 september 2021

 

Galaktiska Ljusfederationen via Aurora Ray, 5 september 2021

 

Aurora Ray: Ett Meddelande från den Galaktiska Federationen till Ljusfamiljen

 

 

Ett Meddelande från den Galaktiska Federationen till Ljusfamiljen

Aurora Ray

 

(https://tinyurl.com/5yreees2)

Vi har överfört nya koder till cellerna i era väsen medan ni sov, kära ni.

Ni har befogenhet och har alla nödvändiga verktyg för att frambringa befrielsen av Gaia.

Vi har gett er möjligheten att ”slå era fiender med sina egna vapen” som ni kan säga på ert mänskliga språk.

Det händer mycket på er jordstjärna Gaia för tillfället. Det är den sista kampen mellan mörkt och ljust.

Kom ihåg att ljus är information och därför är mörker bristen på det.

När ni blir informerade förlorar er fiende makten.

Detta ljus har förändrat er frekvens. Det är nu upp till er att hålla denna frekvens och bli ”Väktarna av Frekvenser” så att andra kan komma åt denna frekvens lättare.

Många är fortfarande misstrogna, men de ser sin värld och sin tro falla sönder framför deras ögon.
Dela ert ljus med dem. Informera dem.

Vi ber dig inte att du gör detta med sparkar och skrik. Din uppgift är att göra detta fredligt.

Lämna informationen där för dem att gå till när de är redo att ta emot och gå sedan vidare.

Du har anmält dig för detta. Du är beredd på det. Tiden har kommit för dig nu.

I samma ögonblick som en människa börjar ifrågasätta sin verklighet och motiven för dem som utgör regeringarna börjar de stiga upp från det tredimensionella matrissystemet till 4D. Det astrala riket.

Denna process är vad vi kallar uppvaknande.
Detta är vad som händer med Gaias folk för tillfället.
Detta är det massuppvaknande vi har förväntat oss.

3D -matrisen som har hållit er förslavade smulas ihop och förlorar sitt fundament för bedrägeri, lögner och kontroll.

Systemet faller. Och det finns ingen återvändo längre.

Ni är stora ljuskrigare, sanningssökare, vägvisare och solens barn som kommer att frambringa en ny gryning.

Det här är er tid.
Var inte rädda.
Vi är här med er.

Ni kan se våra ljusskepp på er natthimmel och ni kan känna oss i era hjärtan. Vi har börjat kontakta er. Öppna era hjärtan för att se tecknen. När befrielsen av Gaia fortskrider kommer vi närmare.

Detta är ljusets seger över mörkret.

A’HO.

Vi älskar er högt. Vi är er Ljusfamilj.

Aurora Ray
Ambassadör för Den Galaktiska Federationen

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...