Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 6 september 2021

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 6 september 2021
Fullbordandets Glädje Kommer att Bli Ert
https://tinyurl.com/xdwtj6fj
Sola er i livets under – gå djupt, sväva högt, följ er kärlek och fullbordandets glädje kommer att bli ert.
Livet är en speciell gåva från Gud, fylld med oändlig skönhet. Er uppskattning och tacksamhet för denna skönhet tar fram en ny dimension av kärlek inom er. Ta er tid att eftersträva skönhet. Hitta en blomma och titta med förundrande ögon på detta gudomliga underverk.
Lägg märke till ett träds elegans, styrkan i dess stam, kraften i rotsystemet som går djupt ner i marken och lövens lek i solljuset. Lägg era armar runt ett träd och känn hur livskraften pulserar inuti det. Denna långsamma, stabila puls kommer att lugna er i tider av upprördhet. Prova att sitta med ryggen mot ett träd och känn hur lugnet sakta växer inom er.
Lyssna på fåglarnas sång. De sjunger av ren glädje. Det här är naturen i all sin härlighet, och naturen kommer alltid att påminna er om Själens skönhet och underverk.
Att vara ute i naturen är ett av de enklaste sätten att njuta av livets underverk. Bara det att vara medveten om de mirakulösa händelser som sker i naturen, kommer att höja livskraften inom er. Den kommer att påminna er om den tid när ni var barn, då nyfikenhet och förundran fortfarande var levande hos er. När ni är i naturen kommer ert liv att få en ny mening och bättre kvalitet.
Gå djupt in i de känslor som förbinder er med er Själ. Var medvetna om att ni är ett barn av ett välvilligt Universum. Var medvetna om att ni är vägledda och skyddade av Änglarna, och att vilka ni är har stort värde för världen.
Sväva högt och upplev de otroliga möjligheter som är tillgängliga för er hela tiden. Allt är möjligt. Underverk är det naturliga tillståndet av att vara i Universum. Begränsa er inte genom att tro att ni inte kan göra det som är viktigt för er.
Ta er tid och låt er Skyddsängel visa er hur ni kan uppnå alla era drömmar. När ni mediterar, be om det här av ert Högre Jag. Ni förtjänar att ha det som gör er lyckliga i ert liv.
Livet är inte tänkt att vara en smärtsam kamp utan hopp. Låt nya möjligheter spela i ert medvetande, och det kommer att börja starta processen för många mirakel. Det är en process att tillåta. Det krävs en villighet för att  ert liv ska bli lyckligt och mer tillfredställande, även om ni inte vet hur ni ska göra. Den här villigheten tillåter krafterna i Universum att arbeta för er.
Tillåt er själva att öppna upp för mirakler och för en underbar glädje och tacksamhet för allt som är tillgängligt för er just nu. Kalla på er Ängels närvaro för att öppna vägen för de mirakler ni förtjänar.
Det är därför vi säger:
Sola er i livets under – gå djupt, sväva högt, följ er kärlek och fullbordandets glädje kommer att bli ert.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...