Galaktiska Ljusfederationen via Inger Norén, 5 januari, 2022

 

Galaktiska Ljusfederationen via Inger Norén

5 jan 2022

 

Det är ett nytt år och mycket förändringar blir för detta år en helt annan verklighet för de flesta. Mycket kommer att förändras i infrastrukturen i alla länder i världen och människors verklighet kan bli väldigt annorlunda. Många företag och myndigheter blir nedlagda eller totalt förändrade i sin verksamhet och det kan betyda andra former för anställningar och krav på utbildning. I den nuvarande verkligheten är det mycket som fortfarande bygger på kompetens inom de flesta yrken, men var beredd på att det kommer att bli förändringar inom det sättet att bedöma personer för vissa yrken utöver utbildning exempelvis.

I den femdimensionella verkligheten kommer mycket av personernas medvetenhet att spela en stor roll i de yrken man vill rekrytera fler medarbetare. Det kommer inte betyda så mycket vad personerna har för examen utan lika mycket beror det på livserfarenhet inom olika områden under livet. Detta blir ett lättare sätt att komma in på arbetsmarknaden för de som inte har högskoleutbildning, men för vissa yrken krävs det fortfarande att man har en viss kompetens i ett yrke som avser medicin och konstruktion. Detta för att ha ett rättssäkert system för befolkningens bästa.

När det gäller utbildningsväsendet kommer det även att bli stora förändringar. Världen förändras och även människornas utveckling i andlighet och medvetenhet. Det betyder att utbildningar kommer att baseras på människornas personliga utveckling i stället för gamla och förlegade värderingar om vad eleverna måste kunna för sitt varande i livet. Detta betyder att många som inte i den tredimensionella verkligheten har haft det lätt att kunna förlika sig med de historiska och många gånger meningslösa ämnena och på det sättet blivit utanför och svårt mobbade av så kallade intelligentare elever. Detta är något som barnen som kommer till Jorden nu blir de som förespråkar ett annat utbildningsväsen för allas bästa i sin personliga utveckling. Det blir ingen konkurrens utan alla utbildar sig i det som är viktigast för var och en och även berikande för alla i befolkningen. Mobbning blir ett minne blott.

Detta kommer att ta några år innan systemen sätter sig i samhället men att vara medveten om att det blir stora förändringar för alla människor är bra att ha i åtanke. Förändringarna kommer att börja inom kort i början av detta år och motsättningarna kan bli svåra i vissa länder där det är särskilt mycket korruption och förtryck för människorna. Det är ändå en glädjens tid och folket kommer att känna förändringarna i alla länder på Jorden. Jämställdheten kommer att bli ett krav eftersom det inte kommer att finnas fattiga och rika länder i fortsättningen, utan alla kommer ha medel för sitt liv och uppehälle i hela världen.

Ljuset har vunnit och människornas medvetenhet och vibration har stigit betydligt det senaste året i nedstängningen vilket betyder att mycket av det mörka som har dominerat så länge är snart något som de flesta kommer att se i en ljusare tillvaro med lättare sinne och framtidstro. Nu kan allt gå framåt i tiden och att försöka leva i nuet så mycket som möjligt och känna tacksamhet för att det går mot bättre levnadsförhållanden för alla i befolkningen.

Vi är så imponerade av er människor i er kraft att kämpa för er planet för att få den tillbaka och som kommer att bli ett paradis att leva i för alla i befolkningen. Vi är de största fan av människorna och vi älskar er så oerhört mycket.

Den Galaktiska Ljusfederationen

 

Stort tack och i kärlek jag tjänar. Jag Är

 

Till min hemsida: https://www.eurora.se/

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...