Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 3 januari 2022

Ärkeängeln Gabriel
Via Shanta Gabriel, 3 januari 2022
https://tinyurl.com/usdw3sbd
Vandra i Skönhet, lev i Tillit och vet att Guds välvilliga kärlek leder er väg.
Dessa ord klargör vägen till ett sorglöst, glädjefyllt och fridfullt liv. Att vandra i Skönhet innebär att ni tittar på allt ni ser med ert hjärta och sinne. Det kan innebära att se bortom disharmoni och veta att det finns perfektion och skönhet i en situation.
Det finns skönhet överallt omkring er och ibland behövs en bön som ”låt mig se skönheten här, Änglar,” för att det ska uppenbara sig.
Att Vandra i Skönhet innebär också att låta medvetenheten om att det finn skönhet i denna värld att komma upp till ytan, så att ni kan bli medvetna om den fantastiska skönheten i Guds skapelse. I en blomma ryms det lika mycket av nyckeln till universell kunskap som det finns i ett helt fält av blommor.
Gör allt ni kan för att bli medvetna om skönheten omkring er och för att få in mer skönhet i er värld. Att ta in den enda blomman i ert hem kan lysa upp er dag, eftersom den andliga essensen i den blomman genomsyrar er värld. Titta efter skönhet varje dag och var tacksamma för allt ni finner.
Att Leva i Tillit betyder att djupt inom er finns en inre vetskap om att ni aldrig är ensamma, och att Änglarna arbetar för er i era liv. När ni ger ert liv till Gud och ber om att det Gudomliga ska ske, kan ni lita på det lämpliga utförandet i varje situation och för det allra bästa för alla berörda.
Att Leva i Tillit innebär att acceptera vad som är uppenbart i era liv och göra anspråk på den Gudomliga Ordningen som finns i varje situation. Att Leva i Tillit låter Änglarna trösta och inspirera er, så att ni kan få stöd på alla områdena i era liv.
När ni vet att Guds välvilliga kärlek leder er väg, finns det en ledstjärna av ljus att följa. Den här kärleken är den starkaste kraften för det goda i Universum. Den här kärleken skapar Frid och Harmoni i hjärta och själ hos varje person som minns. Ha Tilltro till detta uttalande så att det kan genomsyra varje cell i er kropp. Ni vägleds alltid av Guds kärlek och ni är aldrig ensamma. Ni kan kalla på denna kärlek när som helst och veta att den verkligen finns där för er.
Så låt detta budskap från Ärkeängeln Gabriel bli ert sätt att leva. Att tro kommer att skapa mer Kärlek, Glädje och Frid för er på alla sätt.
Än en gång säger vi till er:
Vandra i Skönhet, Lev i Tillit och vet att Guds välvilliga Kärlek vägleder er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...