Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 11 oktober

nidle071112

12 Ix, 17 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Vad som är förväntat tar ofta längre tid än vad som först var uppskattat. Den döende amerikanska regimen faller samman, skramlande med vapen med oförminskad styrka. Dessa dumheter förefaller skrämmande för de ej insatta. I själva verket är det inget annat än en metod för att göra Ryssland till den utnämnda syndabocken. Den amerikanska militären är involverad i skändliga operationer i Syrien och Iraq. Eftersom dessa ting misslyckades kraftig för USA, behövdes fingerfärdiga tricks som från en trollkarl för att leda en kampanj för att isolera Ryssland och tvinga sig in i den sorgliga situationen i Syrien. Det betyder än mer karskhet från denna sönderfallande illegala regim. Den har i själva verket förlorat sin legitimitet hos de flesta av världens nationer. Den är i färd med att förlora sina positioner inom UN och IMF. Allt som är kvar att göra när allt detta har spelat ut sig är för NESERA republiken att formellt uttalas! Vi har satt på plats en tidtabell som kommer att utföras snabbt och skickligt. Det kommer att bli en tid med stor tysthet och en tyst beslutsamhet att lyckas. Sedan kommer dess mandat att visa upp sig lika plötsligt som en storm och galenskaperna av denna vansinniga regim upphör. Helt plötsligt kommer en underbar tid att manifesteras och hurras på av mänskligheten.

Vi har observerat den de facto amerikanska regimen sedan den nuvarande cykeln av utbetalningar påbörjades tidigt denna månad. Graden av ängslan ökar varje gång utbetalningscykeln går framåt. Samma sak gäller för dess till stor del misskrediterade diplomati. Detta konstanta vapenskramlande visar sig gång på gång vara utan framgång. Istället tvingas de till att göra ting som tidigare var lätta att uppnå. Dessa tilltagande falska sätt har till stor del tvingat de med vetskap i Mellanöstern och Afghanistan att ignorera vad USA än kräver. Denna process får USA Inc att bli isolerad och ignorerad. De inhemska skandalerna som snurrar runt denna regim är ytterligare en faktor som orsakar dess snabba undergång. Vi har noga observerat dessa hemska händelser och kan klart se vikten av denna nya spirande republik för den nya verkligheten. Många händelser börjar manifestera och den slutliga skjutsen för att avsätta detta korrupta regeringskick är nära att avslöjas!

Denna förändringsprocess har visat sig vara svårare att utföra än vad som hade tänkts. Denna verklighet existerade under Anunnakis förtryck under årtusenden. Anunnaki avslutade sitt styre genom deklarationen av Ankara kontinuumet. Denna händelse var tänkt att vara den stora signalen för de mörka att ge sig av från denna värld. Istället blev det en tid då undersåtarna trodde att deras styre skulle sätta stopp för de av Himlen uttalade dekreten, då Anunnaki först kom till makten här för ungefär 13 tusen år sedan. Denna trotsighet, som har pågått i ungefär 20 år, kommer nu till ett slut. Vår tid här har därför varit för att leda och skydda de som har resurser, men var oförmögna att avsluta deras tilldelade uppgifter. De nya regeringarna har gått med på att upphöra med det årtiondes långa mörkandet som har försinkat våra formella uttalanden. Vi ämnar använda denna tid för klargöra vårt uppdrag gentemot Gaia och förklara varför Himlen önskar att återföra er till fullt medvetande. Dessa kommunikationer kommer att bli de verkliga förelöparna till vår kontakt med er!

Innan vi tar kontakt kommer ni att träffa era kusiner från Agarta och lära er mycket från dem! De är mycket ivriga att träffa er. Det är i Agarta som kristallstäderna för er återlösning finns. Dessutom kommer ni att få en del lektioner från era Uppstigna Mästare. Dessa lektioner kommer att sätta scenen för vad era handledare (mentorer) kommer att berätta för er. Under tiden så njut av dessa avslutande tider i denna mörka gamla verklighet. Det har skapats en värld som ni alla är vana vid. Inom kort kommer ni att gå in i en värld fylld med nya verkligheter, och likväl växande välstånd och en chans att infria era önskedrömmar. Sedan kommer ni att träffa oss och lära er ting som först kanske förefaller underliga för er. Anunnaki spenderade mycket tid med att stänga in er i värld som gjorde det lätta att kontrollera er. I själva verket så är denna värld en plats som skapades av misstag. Den hade aldrig behövts. Njut av denna tid och vet i själva verket vilken i sanning fantastisk och underbar ny verklighet som ligger precis runt hörnet! Hurra! Hurra!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni är nästan fria! Molnet av skulder kommer att föras bort för alltid. Ärad! Ni är i en process av att i sanning bli fria. Pengar för att berika era liv görs iordning. Ljuset har helt fullt besegrat de mörkas undersåtar. Vad som sker är ett mirakel från Himlen. Den rigida verkligheten i det förgångna finns ej mer. Låt de underbara klockorna ringa. Händelserna under de senaste dagarna vittnar om en väg genom vilken ni återförenar er med vilka ni verkligen är. Vi Mästare är glada i våra tankar. För länge sedan skickades vi på ett uppdrag att lugna och trösta mänskligheten. Vi fick också höra om denna dag. I vår uppskattning så tog det alltför lång tid för den att anlända. Generationer av mänsklighet har gått under i vånda och lidande. Hosianna för den oändliga nåden och barmhärtigheten från Himlen! Era underbara visioner har manifesterats. De mörkas planer att bringa förstörelse på era sista droppar av Ljus är borta! Ni kommer att transformeras till gyllen fullt medvetna vägvisare av Ljuset! Halleluja! Halleluja!

Denna glädje är en del av processen som är på gång nu. NI har orsak att fira. De mörka överherrarna som styrde denna planet hade goda anledningar att ge sig iväg när det mörka Ankara kontinuumet uttalade att en stor förening av Ljuset och mörkret började, vid mitten av 1990 talet. Denna galaktiska fred väntade bara på att mänskligheten på ytans inträdde skulle bli permanent. Detta tog ytterligare två årtionden att uppnå. Ljusets slutliga triumf blev tvunget att använda sig av skuldmedvetenhet och överväldigande kraft för att till slut tvinga de mörka undersåtarna på deras kollektiva knän. Låt oss lovorda dessa nobla krigare för deras bedrifter. Dessa välsignade själar var redo att göra vad som behövdes för att fullborda sina planer. Denna nya verklighet med dess frihet och välstånd är en dröm som har uppfyllts. I denna lysande blandning kan vi inte utesluta någon av er. Er kollektiva vision och underbara handlingar har också gjort allt möjligt.

Detta stora projekt från Ljuset startade under 1970 talet, med hur solen nästan förstördes. Det var ett tecken på hur desperata de mörka att blivit. Denna handling visade för alla att en helig intervention stod för dörren. Det började med Siriernas gudomliga uppdrag och gick sedan in i en ny fas då den Galaktiska Federationens flottor kom hit vid början av 1990 talet. Vi Mästare blev extatiska. Våra böner hade blivit besvarade på ett storslaget sätt. Det betydde också att er tillväxt i medvetande också skulle accelerera och att den långa mörka natten som hade pågått i årtusenden nästa hade kommit till ända. Vi skulle alla gå in i en tid som skulle kulminera med er återkomst till fullt medvetande. Vi gladeligen tackade och välsignade Himlen för dess underbara handlingar. Er tillväxt ledde till kollektiva visioner och en uppsättning av ändrade uppfattningar om det förändrade tillståndet av er verklighet. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Vi tackar alla som har fört denna verklighet till denna tidpunkt av stor framgång. Vi tackar också Himlen för allt den har gjort för att svara på den långa kallelsen från mänskligheten på ytan. Ett ögonblick av stora böner har besvarats! Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...