Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle 4 juli, 2017

Galaktiska Ljusfederationen

via Sheldan Nidle

4 juli, 2017

5 Ahau, 3 Kumku, 13 Caban

Selamat Jalwa! Ytterligare några framsteg görs i stadig takt. De största problemen som vi tidigare har diskuterat, gällande det äldre och mer begränsande banksystemet, blir systematiskt tillrättalagda. Detta möjliggör att leveransgruppen återigen kan röra sig framåt till en fas där leveranserna återigen blir rimliga. Vi förväntar oss att de nuvarande parametrarna för juli månad lätt kan uppnås. Denna fortsatta rörelse innebär att en serie av våra specifika rekommendationer nu kan tas i bruk. Det finns ett behov för en förståelse gällande den oerhörda storleken på denna komplexa operation, samt förståelsen om vad som hände i det nära förflutna. Alla deltagare är fast beslutna att lösa alla svårigheter som kan tänkas inträffa.

Det förekommer en serie större korrigeringar, som kommer att leda till de framgångar som var en del av de första stegen i detta leveransprogram. Alla parter har en djup önskan om att få avsluta processen så snart som det bara är möjligt. Det har inte varit lätt att genomföra denna extremt komplicerade uppgift. Flera oväntade situationer har uppstått och dessa kan nu i snabb takt lösas. Trots det som man har fått möta, finns medlen för närvarande på plats för att medge att leveransen kan äga rum. Det är denna vitala process som vi nu ämnar diskutera.

För närvarande är den nuvarande processen i hög grad beroende av banker som använder sig av förlegade metoder för att agera som sponsorer. Vi avser att åtskilja denna operation från dessa banker och önskar att de utesluts helt. Ni kan sedan förlita er till finansiella inrättningar som kan motsvara den typ av framtida banker som vi ämnar efterlikna. De nyligen skapta bankerna kan sedan förvara pengar ändamålsenligt, med en skottsäker förvaltning. Denna naturliga organiska procedur kan också stötta ett rättmätigt instiftande av NESARA-republiken. Det är vårt sanna mål.

En modell av detta slag kan även leda till att välståndet i snabbare takt kan omfatta alla. När allt kommer omkring är denna procedur anledningen till RV och dess kompanjon GCR. Elementen ligger för närvarande på plats, vilka endast på rätt sätt behöver tas i bruk. Vi tackar alla berörda som gör detta möjligt. Det som krävs är helt enkelt att vara modiga och tillhandahålla de medel som snabbt kan förverkliga det universella välståndet samt det nya styret. Processen ska tillhandahålla nya sätt på vilka man kan utföra saker och ting och det är denna specifika tanke som vi har för avsikt att förmedla till alla berörda!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Inom hela mänskligheten råder en förväntansfull dröm om en total andlig frigörelse. Kabalerna som är ansvariga för mänskligheten önskar på djupet att ett sådant välkomnande aldrig hade ägt rum. Det är kraften i denna dröm som har tillåtit mänskligheten att driva bort mörkret och helt och fullt kunna släppa in Ljuset. För länge sedan förutsågs det att en tid skulle komma då vapnen för krig och splittring skulle komma att förvandlas till plogbillar, så att fred kunde råda. Detta sker för närvarande runtomkring på detta underbara blå-gröna klot. Vi tackar alla i Himlen och på Jorden som troget får denna välsignelsefyllda dröm att bli förverkligad.

Ni befinner er nära den bestämda stund då ni kommer att få se en omstart på er fabulerade historia. Det är inte lätt att göra det. Kära Ni, ändå står ni nu beredda att lyckas med denna otroliga bedrift. Era inre förmågor hopar sig i snabb takt. Håll er redo, mina Barn, att få ta emot en hel hop Himmelska mirakler som har varit på väg alldeles för länge. Trots att de har fått uppleva många hinder, så är de verkligen i antågande. Dessa utomordentliga men underbara händelser signalerar att ni i sanning är fria och suveräna Varelser inom denna sfär. Detta vecklar ut sig för att möjliggöra flera händelser som symboliserar er frihet och ert oändliga välstånd! Så gläd er och var i era Hjärtan medvetna om att allting håller på att bli bra.

I denna undrens tid, ska många underbara händelser på ett strålande sätt bli manifesterade. Ta dessa som järtecken på att Himlen är mer än redo att hjälpa till och tydligt påvisa att ni inte är ensamma. Vi Mästare och i sanning hela Himlen, står bakom er. Det som ligger framför er är ett sätt att inge er mod och att stärka era föresatser om att bli triumferande. Lägg era frustrationer åt sidan och ta upp era heliga ideal. Tidsåldern av mörker håller på att ta slut och Ljusets Tidsålder står nu framför er. Känn er styrkta, och handla på ett sätt som i sanning speglar denna högst gudomliga tid. Det är när Ljuset och alla dess under slutligen fullständigt får skina på er!!

Idag har vi fortsatt med vår veckorapportering om det som händer runtom på denna glob. Vi går in i en tid då många underbara händelser kommer att ge oss ett överflöd och tillhandahålla oss med ett nytt styre. Låt oss tacka alla de som outtröttligt har gjort detta möjligt. Var medvetna, Kära Ni, om att Himlens oräkneliga och aldrig sinande förråd är ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! Och Var i Glädje!)

 

The Galactic Federation via Sheldan Nidle, July 4th, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...