Pan via Susan Leland, 27 september 2016

pan

Pan via Susan Leland

27 september 2016

Pan: Välkommen till Min Gyllene Ålder/Lemuriens Trädgårdar!

Ashtar On The Road Teleconference

Jag är Pan. Mitt Hjärta överflödar med Glädje när jag välkomnar er till mina Trädgårdar! Mina Trädgårdar finns överallt, precis som själva Andarna i Moder Gaias Kungadömen. Och tillsammans hälsar vi er som En Med Oss, som förvaltare av denna mycket vackra Planet!

Och jag ska visa er – till er förnöjelse, vision och frambringande – dessa Trädgårdar av Skönhet och Fred och Sanning och framför allt, av ren Kärlek! Detta är såsom det var, i begynnelsen av Lemurien. Lemurien – ursprungligt ren, bara Höga Vibrationer för de Höga Dimensionella varelser som fanns där. Och Andarna – Naturens Andar som de kallas – var i ett konstant tillstånd av glädje!

Och när de första Lemurerna kom välkomnades de utan någon som helst rädsla, för rädsla var okänt, och så blir det återigen. För detta är den Gyllene Ålderns Trädgårdar, de är era att åter njuta av, högst Älskade Medlemmar av denna Familj!

Och så står vi alla här för att välkomna er genom den magnifika porten, till Planeten Jordens Trädgårdar där ni kan promenera – och till och med ligga ned längs promenadvägen, om ni så väljer, för att vila eller drömma. Ni kommer att vara helt ostörda, för ert Ljus kommer att lysa starkt och ni blir omgivna av de kärleksfulla varelserna här!

Om ni är törstiga finns det rent, klart vatten för er att dricka; också bäckar och dammar och floder och oceaner ni kan simma i, eller bada i, om ni så önskar. Det finns alla sorters vackra blommor, och träd, och bin som ger er honung och alla möjliga förunderliga nöjen att njuta av; dofterna i luften, skönheten i allt ni ser i alla riktningar.

Och, ja, så länge som ni behöver uppehälle, så finns det mat. Men behovet av mat kommer att minska mer och mer för allt ni behöver – det förefaller magiskt i er tid – bara tillförs er kropp utan ansträngning.

Och ni kommer att leva på Kärlek, Kärlekens Ljus!!! Det skall bära upp er; det skall vederkvicka er; det skall nära och föda er då ni rör er längre in på vägarna genom Trädgårdarna tills ni blir en fullt uppstigen varelse. Trots allt är ju detta det ni kom hit för att göra och det är er bestämmelse!

Under tiden ska ni njuta av Trädgårdarna. Och jag ger er dessa Trädgårdar varhelst ni befinner er!!! Även om det är ett ynkligt litet ställe med några växter i krukor och en katt på räcket, det spelar ingen roll; även om det är för nära era ögon när ni lägger er eller sätter er i meditation.

Och ja, vi kan dansa. Jag älskar musik! Åh, jag är inte precis som jag porträtteras. Jag är bara Kärlek och jag vill förbinda alla de Naturliga Andarna med Mänskligheten. Det är riktigt – jag är som en bro!

Och när ni sitter i meditation eller till och med när tanken bara kommer när ni sitter vid skrivbordet, så kan ni skriva mina ord. Ni kan be mig ansluta er med vem som helst i djur- eller växt- eller mineral-andarna på Planeten Jorden – kännande varelser allihop! Och om ni vill – eller kanske, om ni är inspirerade att få kontakt, för då er själva till den anslutningen. Det är en ära att vara här, hjälpa er, att tjäna er, Ni älskade, för ju mer ni är i förbindelse med Naturens Andar – en eller flera av dem – ju mer ni kommer till Trädgårdarna i den Högre Dimensionella Gyllene Åldern, som redan är här i väntan på er, desto mer blir Ni Den Ni Är Nu i Ljuset och Den Ni Var i begynnelsen!!!

Det är inte förvånande att de ni kallar de infödda, eller det första folket, eller stammarna, har bibehållit en sådan nära förbindelse med oss alla i Naturen. För de visste, de hade visdomen och har fört den vidare genom generationerna, och särskilt shamanerna – deras visa, deras äldre, deras medicinmän- och kvinnor – har hållit dessa traditioner levande.

Men ni har också varit där, mina Kära. Och ni har detta i era egna energifält! Det är bara att väcka upp det genom anslutning. Det är nödvändigt att Mänskligheten går samman med allt i Naturen, med alla i Moder Gaias Kungadömen!!! Och för mig, Pan, är det en ära att vara er bro, er förbindare, er budbärare.

Så jag bjuder er att komma ofta. Kalla mig till era råd, såsom Sananda lär. Låt mig sitta med vid era råd och låt oss tillsammans föra fram budskapen från er utåt, och från alla de ni vill ansluta till, kommunicera och samarbeta med, även om allt ni gör bara är gå utomhus och stå barfota i gräset, eller själva jorden, eller gå ner i vattnet, och andas luften. Detta är att ansluta till de Högsta nivåerna i hela Naturens Värld – och med de likasinnade, lika i Hjärtat, som gör samma sak!

Jag, Pan, representerar Naturens Andar och jag står för hela Naturen, även att främja förbindelse med medlemmar av Mänskligheten. Jag gör så med Kärlek, jag gör så med Tacksamhet till alla ni som accepterar min inbjudan. Jag uppmuntrar er att föra dagbok på något sätt. För när ni gör det för ni in dessa förbindelser, denna kommunikation, detta samarbete, ännu mer i era Hjärtan. Och det finns ännu mer, i termer av förberedelser, för er att njuta av i Planeten Jordens Trädgårdar, som väntar er i den Gyllene Åldern. Det ger er mer inspiration att möjliggöra och underlätta även för andra att komma. När ni kommer och mottager Kärleken och Freden och all Glädje som finns här för er så ska ni också dela det med Världen.

Så välkomna, Älskade Bröder och Systrar i Mänskligheten, låt oss krama varandra i Glädjen av vår återförening, då vi varit så nära varandra i många av de livstider ni redan levat på Planeten Jorden. Ta min Kärlek till era Hjärtan och känn den underbara energin i Naturen son jag är hedrad att dela med er. Och så är det. Namaste!

https://www.freeconferencecallhd.com/playback/?n=RYHyA/jlnBX

** Sananda’s “Healing Hands of LoveLight Meditation” 

http://www.ashtarontheroad.com/pan-my-lemurian-gardens-.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, September 27, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...