Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 27 juni, 2017

Galaktiska Ljusfederationen

via Sheldan Nidle

27 juni, 2017

11 Ben, 16 Kayab, 13 Caban

Selamat Balik! En fantastisk mängd framsteg äger rum, trots de enorma dagliga kraven på att beräkna de presumptiva distributionsfonderna. I och med att allt detta fortgår, är det uppenbart att det nuvarande banksystemet med sina begränsningar förorsakar en dämpning av takten, vilket är varför det är tydligt att ett nytt banksystem behövs. Det är olyckligt att vi har kört fast, trots att vi står på randen till ett alltmer utbrett överflöd, i och med den mycket otympliga och inadekvata verkligheten som förekommer inom det äldre och mer begränsande banksystemet. Hursomhelst så kommer beräkningarna och de medföljande verkligheterna inom det nya systemet helt klart att gå igenom!

Processen har saktats ner, men den kan inte stoppas. Fram till att samtliga valutor fullständigt har blivit redovisade av de nya pengarna, kräver processen att ingen av dessa valutor släpps fria. När processen har avslutats, kommer ett nytt och mer ändamålsenligt banksystem att träda in. Vid den tidpunkten kan ni sedan samverka med en verklighet som är fullt kapabel att med lätthet möta era samtliga behov. Fram till dess, förbli tålmodiga och redo att använda det som ni då kommer att få ta emot. Det bästa är i sanning fortfarande på väg! Processen kan förefalla omständlig och långsam, men den kommer att genomföras stegvis!

Vad allt detta i själva verket innebär, är att de som står ansvariga för de olika leveransnivåerna fortsättningsvis står hindrade av de ofantliga försvårandena inom de nuvarande uppdragen. Enligt vår uppfattning, behöver de gamla verkligheterna bara lösas upp och de som har förmågorna att få dessa uppgifter genomförda, behöver tillåtas att snabbt göra det som är nödvändigt. Vårt främsta mål för detta positiva tjatande är faktiskt tvåfaldigt. Vårt första förslag är att överföra samtlig tillgänglig personal till den uppgift som nu står för handen. Vårt andra förslag är att omedelbart fängsla dem som står i färd att bli arresterade samt genast införa NESARA-Republiken!

Dessa förslag är enkla och kan med lätthet medge att våra allierade får jobbet utfört. Tillika med det, kan dessa handlingar få det nuvarande, illegala systemet att kollapsa av sig självt och låta det nya styret införa ett nytt välstånd, samt hjälpa alla att uppnå sina underbara målsättningar. Detta är när allt kommer omkring meningen att vara syftet med det som nu har planerats att i snabb takt ska äga rum. I detta ber vi bara alla involverade parter att fortsätta! Låt Gaias hela mänsklighet skörda den framgång som de så gudomligt förtjänar!! Som ett folk förtjänar ni verkligen mer, mycket mera än vad ni nu får ta emot. Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare. Vi kommer idag och vet att det står att finna ett tillvägagångssätt, vilket kan få fonderna att återigen röra på sig mot sin bestämda destination. Vi förstår precis hur verkligt unik denna underbara process är. Vi tackar och välsignar alla. Vi är tacksamma över att ett sätt kunde upptäckas för att få dessa vida mängder av fonder leveransklara till förmån för de rätta individerna. När den gudomliga akten har genomförts, finns det verkligen en hel del att jubla för. Låt allting ske! Halleluja! Halleluja!

Vi har medlen att lösa de problem som förekommer inom nuvarande verklighet. Låt oss tillsammans dryfta våra goda visioner och se till att hela denna underbara serie händelser kan genomföras ända till slutet. I och med att vi gör det, kan vi skapa en energi som låter allting uppnå den utlovade verkligheten! I och med att vi upprätthåller denna magnifika vision, stöttar vi dem som nu förbereder genomförandet av de mål som behövs för att placera oss längst fram på randen av leveranserna! Vi Mästare är stolta över allting som era energier uppnår. Därför ber vi er att ansluta er till oss samt ge oss medlen för att få allting att framskrida.

Det är ytterst viktigt att inte ge upp under de sista stegen av vår framgång. Använd era ökande förmågor till att låta era alltsedan länge utlovade mirakler blomstra och gudomligt få hedra er med det överflöd som Himlen begåvar er med. Processen är faktiskt frågans kärna och den rör varje dag på sig, och inom kort får se den bli manifesterad inför er. Därför behöver ni en uppsättning inre övertygelser som inte så lätt kan bli frustrerade. Håll ständigt fast vid er vision och var bara medvetna om att vissa underbara händelser nästintill står redo att få börja veckla ut sig. Därför, Kära Ni, var ständigt redo att få ta emot de Himmelska rikedomarna!

Idag har vi fortsatt vår veckorapport om vad som äger rum runtom denna mycket komplexa glob. Som vanligt förekommer den mycket intressanta och komplicerade historien om hur detta land förbereder sig för sitt överväldigande överflöd och det samtida införandet av NESARA/GESARA-styret. I det innefattas hur detta land kommer att avsluta sitt världsomspännande mörkande av UFO’s samt välkomnandet av era Andliga familjer samt rymdfamiljer. Kära Ni, var medvetna om att Himlens oräkneliga och aldrig sinande förråd är ert!

Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

 

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, June 27th, 2017

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...