Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 1 december

 

nidle071112

10 Men, 8 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Balik! För varje dag som går kommer vi närmare starten av en ny era av Ljus på Gaias yta. En storslagen befrielse av mänskligheten från den mörka kabalen är här! Tidpunkten anländer till slut för omfördelningen av rikedomar och uppståendet av sanna värden i världen. En global omstart anländer och kommer att utlösa skapandet av valutor baserade på ädla metaller. Just nu så är valutaomvärderingarna på horisonten. Tillsammans med detta kommer början av en operation för att frigöra er från era skulder samt omorganisera ett nytt internationellt banksystem och göra det helt transparant. Denna process startar på allvar att manifesteras under den sista månaden av detta Gregorianska år. De mörka tillbringade en lång tid med att tvinga oss in i en ”säkerhet”, vilket har förnekat dem segern som de sökte så länge. Då detta mörkrets sista hopp spelar ut sig så gläds åt det faktum att deras bedragande av vårt slutmål var förgäves. Ni kommer att leva i Nuet då Himlen triumferade och ni fick er frihet. Beakta allt som behövdes för att säkra denna seger. Kom ihåg de som har fallit och inse priset som många har betalat för detta underbara slutresultat!

Ni är resultatet av ett allmänt övervakande från Sirierna och deras allierade. Vi har sett till att även om ni genomgick många mörka tider så läts ni aldrig bli utrotade och inte heller tilläts experiment av den mest omoraliska och djuriska sorten. De mörka frestades av inflytandet de hade fått över dess uppdrag. Som Himlens övervakare förhindrade vi sådana genetiska dumheter från att någonsin hända. Det är en mycket underlig uppsättning av händelser som Anunnaki och deras undersåtar tog er igenom. Många gånger under det senaste århundradet så annihilerades ni nästan av krig, pester eller atomkatastrofer. Vid flera tillfällen attackerades er Sol och förstördes nästan. Vid dessa nära katastrofer blev många S&E (vetenskap och utforskning) flottar tvingade att blanda sig i och arbeta idogt med de övervakare som hade Jorden som uppgift. Dessa nära katastrofer tvingade den Galaktiska Federationen att tilldela en specialflotta som våra övervakare fick tillgång till som en stark reserv. Det finns således historier som vi tänker berätta för er i framtiden.

Ni är en speciell typ av människa. För miljoner av år sedan var mänskligheten på Vega ett primitivt akvatiskt däggdjur, vars största färdighet var att fiska. Vi kunde bara hålla ihop ett mycket enkelt samhälle och var konstant oroliga då ett antal våldsamma rovdjur hela tiden trakasserade oss. Till denna värld kom de galaktiska valdjuren. Kollektivt hade de spenderat nästan 10,000 liv för att söka efter en Varelse som skulle kunna bli en sann väktare på land. Dessa modiga varelser såg oss och började en process för att göra oss till mer än vad vi var. De såg i oss ett svar till deras långa intergalaktiska sökande. Dessa magnifika varelser bad den galaktiska Spirituella Hierarkin att föra oss in i fullt medvetande. Efter en lång serie av diskussioner så gick den Spirituella Hierarkin med på detta. Däggdjuren från Vega skulle få en speciell ursprungshistoria och bli tillsagda vid rätt gudomlig tidpunkt att kolonisera detta solsystem. Jorden skulle bli ett heligt center för denna nya stjärnnation. Gaia hade inom sig gnistan eller fröet som hade skapat denna underbara galax.

Det är denna storslagna historia som är basen för vårt Varande. Våra vetenskapsmän likväl som våra spirituella rådgivare har sedan länge påvisat giltigheten av denna storslagna berättelse. Då vi spridde oss från vad ni kallar Lyra-konstellationen, så har vi aldrig glömt bort vårt blygsamma ursprung. Vi lärde oss från början att respektera alla livsformer och att se detta enorma universum som en speciell holografisk skapelse, som var inspirerad av vår Skapare, den Högsta Skapande Kraften, eller på Siriska, ”JaTa” (Himlens Glädje). Vi har kommit tillsammans i många tidigare föreningar som i sin helhet är över sex miljoner år gamal. Den nuvarande är förstås den Galaktiska Federationen av Ljus. Vi är ivriga att träffa er och när ni är redo förbereda er för fullbordandet av de slutliga stadierna av er återkomst till att vara en galaktisk medmänniska. Denna tid i er historia är en övergångsperiod mellan vad ni vet och vad ni kommer att bli. De som tilläts sätta er i mörkret är borta. Vad som finns kvar är en usel grupp av undersåtar vars tid att ge sig av har anlänt. En högst lysande framtid väntar er!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att välkomna er till en ny spirituell tid för mänskligheten. Ni har tränats av de mörka och deras negativa uppfattningar att tvivla på er själva. Det inre själv-tvivlandet kan dra er ned. Det stjäl er inre kraft att manifestera och frustrerar er konstant. Var och en som lever vid denna tid har i själva verket fått färdigheten från Skaparen att manifestera ett framgångsfullt liv. Nyckelorden är positivt fokus. Gå inom och avfärda de tjatande nej-sägningarna från era mörka uppfattningar. Föräldrar som inte visste bättre skapade dem. Byt ut dessa tankar mot positiva fokuserade. Till en början så kan detta förefalla svårt. Var i vilket fall som helst tålmodiga och föreställ er vad ni har bett om. Med tiden så kan denna övning börja bära frukt. Era små fokuserade segrar kan då expanderas till större och större.

Då ni börjar lära er om dessa kraftfulla färdigheter för att göra framsteg så växer ert fokus och era första framgångar kan leda till andra mer detaljerade önskningar. Ni byter gradvis ut de negativa uppfattningarna som ni felaktigt har fått när ni var unga. När ni lär er effektiviteten av detta så kan ni expandera det ytterligare genom att göra det till en kollektiv övning. När ni gör detta som en grupp så lägger ni bokstavligen till Skaparen enorma kraft till era egna ansträngningar. Ni har ökat framgången av dessa ansträngningar med ett oändligt mått. Framgång följer sedan oundvikligen. Den kritiska biten är fokus. Era mindre framgångar som lärde er ett individuellt fokuserande kräver nu gruppfokusering. Nyckeln är att slappna av. Lär er att släppa. Överlåt det åt Himlen. Låt Himlen använda dess stora kraft för att manifestera detta vid rätt gudomlig tidpunkt. Var avslappnad med detta och ta hand om ert dagliga liv.

Ni kan då upptäcka intentionens kraft. Himlen vill att ni verkligen blir framgångsrika. Himlen går igenom dessa intentioner och bestämmer hur de bäst kan utföras för er. Vid denna gudomliga tidpunkt så ger Himlen denna önskan till er. Nyckeln är då att släppa denna önskan och inte låta frustrering störa denna bild av framgång. Förbli därför självsäkra, Vet att era sanna önskningar absolut kommer att bli framgångsrika. Vi, Mästare, vet detta inom oss och noterar att de som i sanning följer denna visdom för ett kraftfullt liv! Det är lätt att först låta frustreringar ta över er. Lär er att leva ett mycket framgångsrikt liv genom att svepa bort ert förlamande själv-tvivel. Det kräver övning och en djup tro i dess inneboende kraft. Var därför redo att överkomma själv-tvivel och föra er mot kraften av fokuserad positiv intention. Kom ihåg, kära Hjärtan, nyckeln är verkligen att släppa era intentioner och fritt ge till Himlen.

Idag har vi gått över vad som händer i denna verklighet. Vi har också tagit upp en del väsentlig bakgrund som ni behöver för att bättre förstå ursprunget av vad som nu händer. Mästarna upprepade de bästa sätten för att utöva konsten av positivt tänkande och hur man upphör med negativt tänkande. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...