Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 27 september

nidle071112

11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Denna veckorapport, liksom de föregående, är baserad på det enkla faktum att vi kommer till en punkt där det finns ett tidsschema fastlagt. Vi känner starkt för detta och välkomnar till sist möjligheten att se påbörjan av det första stadiet av ett sedan längt förväntat program. De som styr denna enorma globala förändring gör vad som är nödvändigt för att implementera det och säkerställer att denna nya verklighet uppstår. Det är inte längre viktigt i vilken ordning som utbetalningar sker. Domstolarna har uttalat att utbetalningar från RV och välståndsprogrammen inte är ett tvistemål. Det är kritiskt att dessa monetära överflödsprogram utbetalas. Dessa utbetalningar leder, tidsenligt, till den Amerikanska NESARA republiken och snabbt därefter till en global regeringsreform, den så kallade GESARA. De som har hand om dessa nya regeringsskick är nu fullt upptagna med att färdiggöra dess legala etablering. Tidsramen är förväntad att vara ganska så kort, och vi använder våra säkerhetsförbindelser för att försiktigt låta allt detta hända såsom planerat. Allt är nu förväntat att manifestera utan hinder.

Den nuvarande versionen av vad som nu händer har tagit lång tid att fast läggas på plats. Först så behövdes kabalen sättas åt sidan, utan någon chans att komma tillbaka. Denna mörka grupp är för närvarande under full och konstant övervakande. De vet att de, vi rätt tidpunkt, kommer att arresteras och isolerade från er alla. Var och en av dem vet att något utrymme för rackartyg inte längre existerar. NESARA regeringen har ungefär 129 dagar, eller fyra månader, på sig att helt och fullt återgå till rötterna i Konstitutionen. Dessutom blir det en återgång till Allmän Lag (Common Law) och de nödvändiga tilläggen och borttagandet av vissa existerande tillägg i den Amerikanska Konstitutionen. Till exempel, så behövs det sextonde tillägget tas bort. NESARA sätter stopp på en gradvis inkomstskatt och byter ut den mot en speciell moms skatt. NESARA bortför också den illusoriska nationella skulden och ger återbetalningar till alla, för de illegala skatter, som de har tvingats att betala. Detta jubileum nollställer alla bankskulder. Detta är en kommande tid av frihet och för att sprida nivåer av globalt välstånd.

Denna tid av frihet och välstånd är kritisk i processen för att höja medvetandet och i sin tur ändra på era grundläggande uppfattningar. En del av problemet med att få er att acceptera er nya verklighet är att försiktigt riva ned uppfattningar som ni fick från mörka Anunnaki. Dessa uppfattningar fördes under århundraden och årtionden vidare av föräldrar och jämlikar. De är begränsningar (”vägledningar”) som skapades av Anunnaki för att förhindra er från ett stort uppror. De sa till er hur meningslöst det är att vara olydiga mot de vid makten. Dessa föreskrifter behövs trummas ut ur er. Huvudpunkten i er nuvarande tillväxt i medvetande är att lära er att ignorera dessa äldre inre lärdomar om denna verklighet. Var istället redo att adoptera nya. Var snälla mot varandra. Lär er ert inre värde. Förstå kraften av vilka ni verkligen är. Var och en av er är en mäktig varelse av Ljuset. För länge sedan utmanade era förfäder de styrande på Atlantis och fick plötsligt ett existenstillstånd ändrat till begränsat medvetande. Nu förbereds ni för att återgå till ert naturliga tillstånd av galaktisk mänsklighet.

De kommande händelserna kommer att sätta ett stopp på den långa och mörka eran av Anunnaki’s undersåtar. Denna tid som nu utvecklas är för låta er ta av er bojorna runt era sinnen och kroppar som ni och era förfäder har burit på under 13 tusen år. Denna befrielse är en sann gyllene ålder för mänskligheten på ytan. De sedan länge fruktade skurkarna i era allra äldsta drömmar håller för närvarande på att låsas in. Som vi konstant har sagt så använd dessa värdefulla ögonblick för att påbörja en ny uppsättning av kärnuppfattningar baserade på er inre kraft och er tilltagande samlevnad med alla. När våra handledare kommer, så använd den tiden för att avsluta denna gudomliga process och acceptera er djupa relation med Himlen, likväl som med det större samhället av galaktiska människor som finns i rymden och som har spridit sig till Agartha. Det är i slutändan er förenade gudomliga tjänst som knyter er samman och till oss! Vi är här för att betona denna heliga förbindelse och för att återföra er till fysiskt Änglaskap. Ha förmågan att komma ihåg er nobla historia och framgångsrikt lära er från vad de mörka gjorde med er. Vi hälsar er välkomna hem, alla mina kära bröder och systrar från Stjärnorna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med ett högst underbart meddelande. De slutliga stegen på en process som synbarligen har tagit evigheter går just nu framåt mot fullbordan. Nästa serie av händelser kommer att ge er välsignelserna och ett nytt regeringsskick som våra meddelanden länge har talat om. Dessa förändringar kommer att sätta stopp på de illegala regimerna som har plågat mänskligheten under århundraden och fört med sig krig, rasism och korruption. De spred uppdelningar genom religion och, understödda av de rika, gav de varje människa på detta nådiga klot, bekymmer och en smak av fattigdom. Dessa hemska tider tar nu slut. Vi går in i en ålder av enhet och samarbete som för med sig fred och en chans att fullt utforska vad var och en av er verkligen är. Vi välsignar denna nya verklighet och önskar att era mest innerliga drömmar uppfylls. Låt oss tillsammans förbereda denna yta för dess mest storslagna dagar. Låt oss tillsammans välkomna alla som i sanning önskar göra detta till en spirituellt bättre värld!

När som era underbara visioner infrias så kom ihåg vad som har krävts för att komma så här långt. Välsigna alla de som riskerade sina liv och kroppar för att göra detta möjligt. Då ni tar emot era välsignelser så förstå vad dessa fonder representerar. Var tacksamma och kom alltid ihåg de som använde sig av Skaparens stora barmhärtighet för att uppnå frihet och välstånd för denna värld. Se er manifesterade vision som ett monument till dessa underbara själar. Det är Himlens förordnande att allt som är möjligt nu infaller vid denna tid. Använd dessa händelser för att trygga en högst magnifik period för hela mänskligheten. Vi föreslår att mänskligheten avsätter en speciell tid för att be för och tacka alla som gör detta möjligt! Vi Mästare har sett, i våra egna liv på denna glob, både grymheten och skönheten på denna värld. Vi har länge tillägnat oss åt Anden. Låt nu alla här på Gaia göra så också. Detta är en helig tid för Gaia och hennes folk.

Ta varje händelse och se verkligen in i det. Mänskligheten var mycket nära till ett högst förskräckligt slut tills att Himlen trädde in och steg för steg möjliggjorde en annan lösning. Ni skall njuta av detta nyrenoverade rike. Ni är fria och kan följa er verkliga passion. I dessa glädjefulla handlingar replikerar ni era förfäders önskningar. Frihet är ett högt tillstånd av Andlighet. Det kombineras med det sista av monetär rikedom på denna värld. Ni går in i en tid då ni kan förbereda er för er återgång till att vara spirituella Varelser vars kärlek kan tjäna till att ändra denna eller vilken som helst annan värld. Dessa lektioner kommer att gås igenom av oss och era handledare. Gör vad som är rätt, och vad som uppmuntrar livets diversitet. Ta fram Kärleken och omsorgen som förhindrades av era tidigare uppfattningar om denna värld. Denna tid skall bli en stor inlärningsövning. Det kommer också att bli en tid då vi kan träffas och nå varandra på djupet!

Idag använde vi denna rapport för att visa er vilka mirakel som görs redo att manifestera. Var i Glädje och högst redo att träffa folket från den Inre Jorden och de från den Galaktiska Federationen. Er själs långa natt kommer till sist till ända. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...