The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle, May 16th, 2017

1 Batz, 14 Moan, 13 Caban

 

Selamat Jalwa! Trots olika bekymmer så fortsätter framfarten mot distribution. Ett antal nya kriterier läggs till som skulle kunna orsaka en liten försening. Vi har fått höra från de Äldre och deras många associerade att vi igen närmar oss en utbrytningspunkt. De som har hand om denna komplexa process vet att de första distributionerna närmar sig en punkt av frisläppande. På grund av detta förfarande så är det troligt att de som är utvalda att gå först ivrigt väntar på detta beslut. Vi har således blivit informerade att vi måste vara redo för i sanning spännande nyheter.

Som ni kan se så är det mycket som står nära att hända, nämligen, den faktiska starten på den formella distributionen av det Amerikanska Finansdepartements tryckta sedlar. Dessa är guldbackade och kan lätta förstöra den Amerikanska Centralbanken. Denna nya verklighet är också designad att leda till en snabb kollaps av det illegala och de facto USA Bolaget. Det blir effektivt utbytt mot den nya NESARA Republiken. Hörnstenen i utförandet av denna nya verklighet är ert nya regeringsskick och dess finansiella system.

Under tiden koncentrerar vi oss på våra objektiv. Det främsta är naturligtvis att säkerställa att dessa omvärderade valutor framgångsrikt ges till folket på denna ytvärld. Vi inser vad allt detta i sanning representerar. Det är medlen genom vilka den mörka kabalen kan besegras och en ny fri och välmående tid till slut kan påbörjas för er. Det är denna ny-formade verklighet som till sist kommer att tillåta vårt stora uppdrag att börja på allvar. Vi förstår en del förseningarna som har varit men känner i vilket fall som helst hur viktigt det är att sätta stopp för ert behov att oroa er för de fortsatta hemskheterna i denna tynande gamla verklighet.

Det är de fortsatta komplikationerna av denna gamla verklighet som kräver ett tidsenligt övervinnande av de mörka från vår sida och våra allierades. De Äldre och andra liknande grupper behöver låta dessa enorma fonder bli tryggt distribuerade runt om på er ytvärld. Vår åsikt är att det har tagit alldeles för lång tid att avsluta vad som för oss är en enkel process. Kombinerat med detta kommer i sanning massiva arresteringar och isolering att göras av denna styrande kabal och dess associerade. När detta framgångsrikt sker kan NESARA och allt som kommer med detta snabbt genomföras. Till slut kan resten av vår gemensamma agenda uppnås. Hosianna! Hosianna!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med vetskapen att den mörka kabalens undergång är nära förestående. För närvarande så förbereder de krafter inom Ljuset som publikt skall uttala NESARA att till slut göra så. Himlen säger gudomligt till oss att det stora färdiggörandet av denna ärofulla händelse är gjort. Allt som behövs är ett formellt uttalande. Detta är förväntat att ske inom kort. När detta till slut sker så är det för att uttrycka åt alla att de sista elementen som behövdes är gjorda. Halleluja! Halleluja!

Vid denna tidpunkt kan ni formellt frigöras från skulder, då ett speciellt jubileum kommer att uttalas. Med detta på plats kan ni påbörja dessa uppgifter som ligger er varmt om hjärtat för era sanna passioner. Vi vet att en storslagen energi kommer att fylla er då ni till sist påbörjar era utvalda uppgifter. Vi känner det så att en kraftig tillväxt av era många verksamheter kan starta en i sanning massiv transformation av denna ytvärld. Denna aktivitet kommer att ge stor glädje åt oss alla! Mänskligheten kommer till slut att vara fri att göra som den gudomligt önskar!

Denna transformation kommer att föra med sig storslaget läkande och olika botemedel för att kreativt lösa denna ytvärlds problem. Dessa uppgifter är för att transformera krig till fred och uttal er suveränitet för alla. Vi Mästare kan sedan sätta en tidpunkt för dessa nödvändiga lektioner som vi har åtagit oss att ge. Vi kommer att med glädje göra detta och med full vetskap om att ni vet hur ni så hemskt förflyttades in i begränsat medvetande. Denna nya förståelse av er historia är ödesbestämd att tjäna er väl. Må Ljuset omge er på alla sätt.

Idag har vi gått igenom vad som håller på att utveckla sig runt om på detta vackra blågröna klot. Saker och ting är på gång som nu kommer att ändra på denna värld. Var redo för dessa händelser och vet att en stor mängd underbara händelser kommer att manifestera inom kort. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

You may also like...