Gåvan som Finns För Er | Tala Nee via Ben Rafael Guevarra, 21 november 2021

Gåvan som Finns För Er | Tala Nee via Ben Rafael Guevarra, 21 november 2021

21 november 2021 via e-post

Hälsningar, jag är Tala Nee, sändebud från det Plejadiska stjärnsystemet och medlem av Plejadernas höga råd. Jag stiger fram för att ge ett budskap till mänskligheten ~ ett budskap med hopp. I denna stora tid med turbulens på er planet kommer många saker fram i ljuset; många saker som varit gömda under mycket lång tid; många saker som de av er som är på uppvaknandets väg har velat skulle uppenbaras, och dessa saker börjar nu avslöjas.

Er världs reaktion på avslöjanden med denna information, med de olika saker som avslöjas; såsom det uppenbara maktmissbruket, lögnerna och manipulationerna som sker i stor skala ~ så är många av er inte ens påverkade, eftersom ni redan kände till det. Och de i er värld som inte kände till det, som skulle ha kunnat dra nytta av det, går vilse i träsket med de påhittade falska flagghändelserna och turbulensen som på konstgjord väg rör om i ert kollektiv, för att distrahera er ifrån det.

Det är en riktig paradox, och paradoxer känner ni så väl till, för de blir allt mer uppenbara och närvarande när ni går längre in i uppvaknandet av ert mänskliga kollektiva medvetande. Och så vill vi säga till er, att denna information skulle inte komma fram, om det kollektiva mänskliga medvetandet inte befann sig på en plats där det kunde komma fram i ljuset.

De som behöver se eller höra det kommer att ta emot det, och allt kommer att börja förändras på det sätt som behövs för deras eget personliga uppvaknande. Den kommer att flyga förbi de som inte är redo för informationen, som alla andra saker gör, eftersom de fortfarande sover djupt i matrisen av den tredimensionella illusionen.

Och därför kära ni, måste ni hitta era egna vägar för att förankra ljuset och bli den neutrala punkten, för detta kommer att hjälpa till att skingra de olika polariteterna och dualiteterna, som många hos er finns inom, av de på planeten som sover i illusionen.

Vi vill säga detta till alla som är mitt uppe i sitt uppvaknande, fortsätt göra det inre arbetet och fortsätt sedan så, för det som händer i er yttre värld, samtidigt som det är mycket oroande och störande… så är mycket av det en rökridå, för att hålla er distraherade från ert sanna arbete, för de sanna välsignelserna är nära: de sanna gåvorna som erbjuds och tas emot av er i detta ögonblick på er planetariska resa genom kosmos, och in i ljuset av uppvaknande och uppstigning.

Att låta er distraheras av yttre händelser kommer att förflytta er från ert center. Det hindrar er från att göra det arbete som behöver göras inom er, för att uppleva den uppvaknade civilisationen som ni arbetar så idogt för.

Och ja, det finns de av er som vill eller önskar att ni aktivt ska kunna delta i skiftet av de yttre händelserna. Det är här utmaningen kommer: det finns de som är här för att delta i de yttre händelserna, och det finns de som är här för att förankra ljuset och göra arbetet inom sig för att skifta det yttre. Det finns också många variationer mellan dessa två poler. Det är under resan av självets uppvaknande som ni får veta vad ni ska göra eller inte.

Om ni inombords känner er manade till att ta del i den positiva förändringen av dessa händelser, eller om det är en inneboende vetskap om att det är er uppgift att göra det, då säger vi, gör det, delta i skiftet med de yttre händelserna, men vet alltid att arbetet inombords också måste göras, så att ni inte tillför mer polaritet till det som sker i det yttre.

Om ni är sådana som fortsätter att titta på det yttre, men inte vidtar några positiva åtgärder, och som bara pratar och klagar på det som händer, då slösar ni bort er energi och ert medvetande. Vi skulle då säga åt er att se inåt, för om det som sker i det yttre gör er så upprörda, då är det något inom er som aktiveras och behöver ses över.

Om denna inre konflikt inte kommer att uttryckas på ett sätt som är positivt och konstruktivt förändrar de yttre händelserna, då är er uppgift att gå inåt för att heala och titta på den del av er som aktiveras av det som sker i det yttre.

Ni kommer att inse att om ni använder ert medvetande för att göra det inre arbetet, så kommer dessa saker som upprör er i det yttre att börja förändras. De kommer att börja försvinna från er verklighet. Men så här är illusionens natur, att även om de försvinner eller tas bort från er personliga upplevelse i denna verklighet och i denna värld, så kan dessa saker fortfarande finnas kvar i det yttre, men det är inte er sak att ta tag i.

Det är verkligen en separation av två verkligheter som sker på jorden: den 3:e densitetens verklighet som fortfarande sitter fast i illusionen, och den 4:e densitetens uppvaknande verklighet som håller på att skifta till enhetsmedvetenhet. Båda dessa existerar på samma planet, i samma värld, samtidigt.

Detta är sättet som en kollektiv ras skiftar från en tredimensionell matris av illusion, och in i fjärde densitetens medvetande, grundat på enhet och sammankoppling.

Det handlar inte om att ignorera de prövningar och vedermödor som sker i världen. Om det inte är er uppgift att ta en aktiv och dedikerad roll i dessa yttre händelser, så tjänar det inte ert medvetande att fortsätta göra det. Den energin, den tiden, det medvetandet skulle bättre kunna nyttjas i ert eget personliga uppvaknande, så att er relation till de yttre händelserna förändras, så att ni inte längre triggas och polariseras av dem.

Genom att göra det kommer ni att finna större, högre och mer balanserade sätt att arbeta, och flytta dessa yttre händelser och er relation till dem. Detta är vägen till uppvaknande, för självmedvetenhet, för tillväxt och transformation.

Det är upp till varje individ att hitta sin egen unika väg, och att hela tiden veta att naturen av denna utspelade verklighet, har potentialen att er väg kan skifta från ett ögonblick till ett annat. Kanske är det er uppgift den ena dagen att ta aktiv del i förändringen i det yttre, medan ni nästa dag kommer att växa och förändras på ett sätt, som inte längre berör den uppgiften. Man måste vara tillräckligt öppen och närvarande för att förstå när dessa saker och er väg och bana har ändrats.

 

Detta är er tids stora arbete, kära ni. Detta är den stora glädjen med att vakna upp och vara mitt i en föränderlig verklighet. För att uppleva den sanna skönheten och expansionen av självmedvetenheten, att vakna upp och blomstra i er sanna potential är gåvan som är öppen för er alla vid denna tidpunkt. Det är därför så många är på planeten nu för att uppleva just detta. Ta inte lätt på det, kära ni, för det är en stor gåva som ni har arbetat för.

Vi vill säga till er, kära ni, att vi är så stolta över er, för ni utför arbetet och ni gör det bra. Även om ni kan känna er nedslagna ibland för att ni inte är där ni känner att ni borde vara, så är ni precis där ni är eftersom det är där ni behöver vara. Ni är på god väg att uppleva de saker ni önskar så mycket att få uppleva, och uppnå allt det ni önskar uppnå.

Fortsätt göra arbetet och lägg till glädje och lycka i det, för det är inte alls ett arbete, det är en gåva…en gåva som ni ständigt får öppna dag efter dag. Om ni gör denna uppgift med glädje och närvaro och inte har bråttom, så kommer ni att hitta en mycket lättare väg till det ni önskar uppleva och uppnå.

Med det lämnar vi er, kära ni. Vi vill säga till er att ni är älskade, och vi är bara en tanke bort.

Namasté, så är det.

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...