Master Kuthumi via Natalie Glasson 26 november 2021

 

Master Kuthumi via Natalie Glasson 26 november 2021

Försoning av Lord Buddha

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, jag är Mästare Kuthumi. Det är en ära att vara i din närvaro, jag bugar mig inför gudomligheten i ditt väsen. Jag vill komma fram för att dela med mig av visdomen som flödar till mig från Skaparen. Visdomen jag får väcker minnen från när jag existerade på Jorden. Aspekter av min Uppstigning som jag blev inbjuden att övervinna, uppleva, bemästra och förkroppsliga. När visdomsenergin flödar fram från Skaparen, påminns jag om att det är viktigt att se er verklighet på Jorden, på ett nytt sätt för att få tillgång till ett perspektiv av upplysning.

För att skapa ett perspektiv av upplysning i er nuvarande verklighet, önskar jag Mästare Kuthumi att ni ska begrunda upplevelserna av er nuvarande verklighet. Förutom de områden som ni fokuserar på, målen ni reser upp för att uppnå, de utmaningar som kan finnas.

Vad ägnar du större delen av dagen åt att tänka på?

Vad ägnar du större delen av dagen åt?

Vilka delar av din verklighet vill du förändra, eller transformera?

Vilka delar av din verklighet utmanar dig mest?

Jag, Mästare Kuthumi inbjuder dig att begrunda din verklighet. Du kan skapa listor över saker som du upplever dagligen. En rubrik kan vara utmaningar, den andra rubriken kan vara mål, en annan rubrik kan vara saker som du upplever varje dag. Du kan fortsätta på det här sättet och skapa mer, eller så kan du lämna det där. Du börjar känna igen vad du ger din energi till varje dag eller de flesta dagar. Du kan också inse om det är värdefullt för dig att ge din energi till dessa upplevelser, idéer, tankar eller perspektiv och om det tjänar din uppstigning. Det kan vara så att du behöver ändra ditt perspektiv lite på vissa utmaningar eller ta dig tid att förändra och skifta dem genom att dela helande energi eller närma dig dem från ett nytt håll.

Det är ditt perspektiv som jag vill ändra, eftersom, med den här listan som du förmodligen redan har skapat i ditt sinne eller börjat med känner du igen din uppstigningsresa, din uppstigningsskola eller de initieringar och aktiveringar som du just nu går igenom. Låt mig ge er ett exempel på detta, i ett av mina liv var jag väldigt fattig, jag hade väldigt lite och under det livet bar folk skor. Jag hade inga skor. Mina skor löstes upp eftersom jag använde dem så mycket och underlaget var väldigt ojämnt och väldigt vasst. Min dagliga erfarenhet var att gå på jorden och få skärsår på mina fötter. Jag ville försöka binda fast mina fötter, skydda dem men inte ens detta fungerade. Detta var min vardagliga verklighet, en utmaning och smärtsamt, och ändå insåg jag att det var min uppstigning. Jag insåg att av den här erfarenheten kunde jag lära mig så mycket, inte bara förstärkte det min koppling till Moder Jord. Det stärkte min kontakt med min kropp, jag kände verkligen min kropp och kände vad mina fötter gick igenom. Jag blev väldigt medkännande mot min kropp, mina fötter och jag blev väldigt medveten om min omgivning. Att bli medveten om sin omgivning och sin kropp, att vara medkännande mot kroppen och att få kontakt med Moder Jord, allt detta är delar av uppstigning, att bemästra sin varelse, saker som ni kommer till Jorden för att uppleva.

Ni kanske har undrat, varför manifesterade jag inte, eller fokuserade på att manifestera några skor och jag ska berätta för er att jag gjorde det. Men först måste jag vara närvarande med det jag hade i det ögonblicket och de gåvor som gavs till mig. Gåvorna av lärande, mästerskap, medvetenhet, anslutning och uppstigning. När du börjar förstå gåvorna i det du fokuserar på och energin som du ger till något, ändrar du ditt perspektiv, helt. Du blir väldigt jordad i upplevelsen, speciellt när det är en utmanande upplevelse eller till och med när vi försöker manifestera något. Vi kan nästan kliva ut ur vår kropp för att vi inte vill uppleva det för att det är för svårt eller för smärtsamt att uppleva.

Vad som behövs är att vara helt i din kropp, att uppleva vad som händer med dig? Vad du är närvarande med?

Du kanske har ett knäproblem eller en del av din kropp som verkligen orsakar dig problem, kanske är det en person i din verklighet som verkligen orsakar svårigheter eller så kan det vara brist på något. Du kanske har ditt hjärta inställt på att skapa något och det manifesterar sig helt enkelt inte. Var närvarande med den upplevelsen så mycket du kan. Vad händer för dig och vilka är uppstigningsgåvorna som förs fram i ditt medvetande? När du är villig att känna igen dem kommer de fram väldigt snabbt, detta betyder att du kan frigöra dig från situationen eller upplevelsen eftersom du tillåter dig själv att fullborda den uppstigningsinitieringen, aktiveringen eller processen. Ni går vidare på er uppstigningsresa och det är väldigt, väldigt värdefullt. Du blir en klok varelse eftersom du ser på varje situation, tanke, reaktion, koppling eller kommunikation med någon annan på ett annat sätt, med visdom. Att inse att vad som än händer för dig, vad som än är närvarande i din kropp och din verklighet är en del av din uppstigning, mer än en meditationsövning som du utför varje dag eller en reningsprocess, eller någon typ av process som förbinder dig med Skaparen. Ja, dessa är värdefulla och de är viktiga. Men det finns också ett behov av att inse att dina fysiska upplevelser, tankar, mål och utmaningar alla är en aspekt av din uppstigning. Om du kan börja lösa dem, be att få erkänna de gåvor som de ger dig av medvetenhet och vad de tänder inom dig. Sedan börjar du erkänna, gå vidare och bemästra din uppstigning på ett mycket kraftfullt och snabbt sätt. Jag hoppas att denna visdom frambringar en upplysning, en upplysning av din egen verklighet, så att du ser på din verklighet, på nytt.

Många människor upplever att deras fysiska upplevelser är åtskilda från deras andliga. Så är inte fallet; den fysiska verkligheten är den andliga skolan.

Jag tackar er,

Jag är Mästare Kuthumi

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...