Plejaderna via Christine Day, 7 april, 2018

Plejaderna

via Christine Day

7 april, 2018

Älskade Ni, vi hälsar till er!

Detta är en tid för ett medvetet transformerande steg framåt, för att ta kontakt med Självet. För varje ögonblick som ni väljer att harmonisera med Hjärtat så återkopplar ni till ert inre vägledningssystem. Ni blir kallade till att börja skapa ögonblick av denna återkoppling, genom att medvetet sträcka ut er till denna aspekt inom Självet i och med att ni harmoniserar med ert Hjärta.

Slussportarna har öppnats genom att Solen har ompositionerat sig och vi firar med er alla som befinner sig på denna uppvakningsfärd. Denna process har gjort det möjligt för er att ta ett steg i riktning mot er självbefrielse. När ni ställer er i linje inom Hjärtat så finns där en stig som står öppen för att åter ta kontakt med den heliga aspekten av Självet. I och med att många slöjor förenas, så får ni där åtkomsten till en direkt väg till att få vägledning från ert Högre Själv.

Den här tiden förebådar begynnelsen av den tredje fasen i den ”Nya Gryningens Era”. Var och en av er på er uppvakningsfärd får ta emot gåvan att få tillgång till Självet, detta står helt och hållet i linje med öppningen för ett förebådat ögonblick på planeten Jorden.

Genom detta skifte bär nu det Jordiska planet samma energipuls som det övriga av ert Universum där ni bor. Detta är ett enormt stort steg, för det återtar Jorden till en energimässig harmonisering med det övriga Universum och uppfyller därmed en aspekt inom ert livsöde vid detta kritiska ögonblick. Er planets energiflöde kan påbörja en justeringsprocess och håller för första gången inom sin historia ett element av medvetet ljus inom sin sfär.

Denna tid är helig, varje gång ni medvetet ställer er i linje med ert Hjärt-rum gör ni en skillnad inom planeten och för mänskligheten. I och med att ni väljer att släppa taget gör ni det möjligt för dörren inom ert eget Hjärtas vidd att ytterligare öppna sig.

Vi övervakar er i och med att ni föds.

Välsignelser!

Plejaderna.

 

» Source » Channel: Christine day

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...