Meditation från Plejaderna via Jennyli Gustavsson, 13 augusti, 2019

Tvillingsjälen, och den nya människan.

Temat för dagens meditation är tvenne själars sammanslagning. Det viktigaste som vi vill tala med er om är kontakten med er tvillingsjäl. Många av er välkomnar er tvillingsjäl inom er, utan att ni egentligen vet om det. Men det vi vill tala om, är ett medvetet sätt att kontakta din tvillingsjäl. Dra därför en suck av lättnad, och släpp de spänningar som finns just nu, i era system. Dra ännu en djup suck av lättnad och finn en plats djupt inom er i era hjärtan där du får vara alldeles för dig själv. Skapa ett heligt rum, där du har handen på hjärtat.

Dra så ännu ett djupt andetag och det bagage som du bär på i detta nu … Du är i vardande att verkställa den gudomliga profetian om en Ny Människa. Den nya människan, är läromästare och elev på samma gång. Därför vill vi påminna er om att du har alla svaren inom dig. Det är min kära uppgift att göra dig uppmärksam på det. Du känner i djupet av din själ när det vi talar om här klingar an hos dig. Därför behöver du inte oroa dig för att missa något. Dra ännu en suck av lättnad och känn efter hur ditt heliga rum i hjärtat känns.

Låt din kära Moder Jord få komma dig till mötes, ifrån under dina fötter. Skapa dig en plattform för andligt växande där du har handen strax ovanför naveln, i solarplexus, genom att låta den heliga Moder jords två levande energier – jord och vatten, föras upp via dina ben och landa på det bord som ska servera sju rätter – eller sju levande energier ifrån evigheterna. Du behöver bara be om att få ta emot Moder Jord och Moder Vatten, så ska du se att hon erbjuder dig dessa rätter, med stor glädje…….. Se för ditt inre hur dina rötter står stadigt i jorden, och hur vattnet letar sig upp längs dem och vederkvicker din själ. Två rätter har nu serverats dig, i ljuset från Fader Sol.

Med solid mark under fötterna vågar du nu vända ansiktet mot himlen. Den smekande vinden och den varma solen förs nu ner via ditt huvud och låser upp porten i halsen som leder in till ditt eget inre himmelrike på jorden. Du har nyckeln i din hand! Din kreativa föreställningsförmåga, försätter berg. Låt vindens energi ledas ner genom kronan på ditt huvud och landa i halschakrat. Dra en djup suck av lättnad när du känner att den tunga porten äntligen släpper sitt grepp om dig. Den varma solens strålar kan nu äntligen nå ända in i ditt hjärta. Och den levande vindens energi kan nu blåsa liv i gudsgnistan i ditt bröst.

Lägerelden är tänd. Bordet i solarplexus är dukat med fyra rätter – jord via rotchakrat, vatten vi navelchakrat, vind via halschakrat och sol via hjärtchakrat.

Skönheten i detta bord uppstår när du serverar dig själv de fyra första rätterna. Detta bord är platsen för allt livs tillblivelse. Det är här du bär en sampling av din tvillingsjäl. Du bär din andra hälft inom dig som ett litet frö, för att ni aldrig skulle komma ifrån varandra. Detta frö har nu tilldelats de fyra elementens energi, och kan därmed slå ut i blom. Den vackra blå blomman växer mitt i bordet, och längtar efter gudomlig befruktning. Den prunkar vackert i ljuset från Fader Sol. Den drar livsglatt upp levande vatten från Moder jord, och lockar så till sig en liten blå fågel från paradiset, som kommer för att dricka vatten ur denna, din längtande blå blommas blad. Se hur fågeln landar på ditt huvud och böjer sin näbb mot ditt tredje öga. Den gudomliga nektarn droppar ner i din panna, och letar sig ner till din blomma som blir befruktad. Din frukt blir ett barn – livets barn, som föds där i blommans blad.

Dra en suck av lättnad, när du sammanför det violetta ljusets energi med Moder Vattens energi – i solarplexus. Tredje ögats energi och navelchakrats energi förs samman i solarplexus. Det heliga dopet har nu skett. Det som händer sen, är att ditt barn behöver en skyddande dräkt att växa i. Ta därför emot det högsta ljuset från evigheternas evighet, längst upp på huvudet och låt det omsluta hela din kropp. Moder jord bistår dig samtidigt med ljus ifrån hennes kristalljusa inre, nerifrån dina fötter. Nu kan ditt barn växa upp i tryggt förvar, tills det kan stå på egna ben….. Den här processen kan ta lite tid, därför rekommenderar vi er, att föda ert inre barn med de fyra levande energierna från Moder Jord och Fader Himmel, tills det är tillräckligt stort och modigt att frigöra sig.

När det är dags att släppa taget om det vuxna barnet, ser du för ditt inre hur han eller hon tar ett kliv ut ur dig. När det vuxna barnet vänder sig emot dig, ser du att det är av motsatt kön. Du har återskapat din egen tvillingsjäl. Du har burit honom eller henne inom dig som ett livets frö, ända sedan begynnelsen, för att ni aldrig skulle förlora kontakten. Det är med detta återskapande som du äntligen har möjlighet att bli hel. Det är efter det heliga dopet, när ditt inre barn föddes, som du nu kan ingå det heliga bröllopet med din tvillingsjäl. Det är dags att verkställa det heliga bröllopet.

Först börjar vi med förberedelserna, som går ut på att komma i balans med sin moll- och dursida. Se hur det högsta ljuset faller ner som en slöja bak på din rygg. Det är där du har din mollsida. Svep sedan ljuset omkring dig som när du sveper omkring dig en filt. Dra ljuset till framsidan, som är din dursida. Stolt kan du nu sträcka fram dina händer till tvillingsjälen, som redan bär upp det högsta ljuset, omkring sig själv. Du är balanserad och redo att ta emot din andra hälft, och äntligen bli hel och fulländad, såsom i begynnelsen. Låt din tvillingsjäl lägga sin hand i din, och lyft slöjan framför ansiktet för att befästa det heliga bröllopet i en kyss. Denna händelse är storslagen. Vi gläds när våra bundsförvanter på Jorden äntligen förevigar sig själva i det heliga bröllopet. Det är stort för oss, och för er. Moder Jords två energier är första dagen. Fader himmels två energier är den andra dagen. Den längtande blå blomman i solarplexus, är den tredje dagen. Och på den tredje dagen (i blommans blad) föds ert inre barn. Detta barn är fjärde dagen. Det heliga bröllopet sker på den fjärde dagen, och skapar så ett nytt, helat och ursprungligt tillstånd – som är den femte dagen – eller den femte dimensionen.

Förbered er därför att på den femte dagen äntligen hitta hem. Det nya hem ni skapar tillsammans är – Hem ljuva hem – och utgör den sjätte dagen. Detta hem är där ni befinner er för att skapa gränsöverskridande kommunikation med era stjärnsystrar och stjärnbröder – alltså oss! Vikten av att följa sin egen inre kreativa skaparprocess, går inte nog att beskriva i ord. Det är när ni skapat er själva på sex dagar, som vi äntligen kan förenas med er – och skapa En Ny Människa. Den nya människan, är den sjunde dagen. Det är när ni hittat hem inom er på den sjätte dagen, som vi kan nå fram till er. Det är då vi kan låta vårt ljus förenas med er på Moder Jord. Det är då som ni kan vandra ut i världen som nya och hela människor, och likna en Uppstigen Mästare i sin uppenbarelse. Det är för att det nya ljus som din kropp bär, är en ljusmanifestation av det högsta gudomliga. Du har en kropp, och vi har ett starkt ljus. Båda dessa former behövs för att skapa det nya.

Det kärl som är din kropp, kommer att förhöjas i vibration under skapelseprocessens gång. Du åberopar härmed kraften som ligger dolt i det lilla vackra fröet, i ditt inre. Du, Mästarnas mästare, har kraften i dina händer, att skapa nytt liv. Oh, du vackra människobarn! Ditt uppdrag på Jorden är att kommunicera med oss, så att följetongen får fortsätta in i den nya tiden. Den tid, då människorna går runt som gudar på Moder Jord. Den tid, då ni återigen strålar av ett gudomlig ljus som ingen har sett på tiotusentals år. Men det är nu det händer, och det är ni som gör det – tillsammans är vi starka. Ert ljus är starkt. Tro inget annat. Er skaparförmåga är stark, tro inget annat. Det du gör, som en enda människa, leder till en lavinartad effekt på Jorden. Du ensam, kan forma en helt ny värld. Du är allt som Är, du är livets begynnelse och fulländning!

I tro, hopp och kärlek bjuder vi er alla farväl och på återseende. Vi ser fram emot mötet med er på den sjätte dagen, i den sjätte dimensionen. Du är redan där, men du ser det ännu inte. Ske er vilja, så som i Himmelen inom, så och på Jorden utom. Amen

Era trogna bundsförvanter från Plejaderna, Orion och Sirius. Du har en vän i oss, tvivla aldrig på det!

You may also like...