GCR Historisk Överblick, Del 1/10, 19 augusti

GCR Historisk Överblick, Del 1/10, 19 augusti

GLOBAL VALUTAOMSTÖPNING (GCR) &

VALUTAOMVÄRDERINGAR (RV)

 

OMRÅDEN

 

INTRODUKTION

ÄLDRE BANK SYSTEM

NYTT BANK SYSTEM

GULDSTANDARD

FÖRSTA VALUTAKORGEN

VALUTAVÄXLING

HÄLSA

DIVERSIFIERING

FÖRVALTNING

BESKATTNING

SUMMERING

 

INTRODUKTION

 

MÄNSKLIGHETEN, VÄLKOMMEN TILLBAKA TILL FINANSIELLT SUNDHET!

Ni har inträtt i en ny cykel av existens som präglas av den kinesiska månkalendern, annars känd som 2015 e.Kr eller ”Fårets År.” Mänskligheten är inte längre ekonomiskt misshandlad, eller tvingas att tro att vi är skyldiga centralbanker någonting. Alla statsskulder har alla lösts av den kinesiska kungliga familjen Röda Draken (väktare av världens rikedomar) i förhandlad förening tillsammans med 200+ suveräna nationer i världen via internationella fördrag.

Alla nationer i världen har kommit överens om att återställa sin valutas värde till ett gemensamt guldstandardvärde, som den röda draken Familjen har bundit samman i materiella guldtillgångar. Dessutom, som en följd av denna nya makroekonomiska harmoni, skall alla fiat ”pengar” nu lösas in, samlas in och brännas; med nya utfärdade guld uppbackade sedlar.

Denna utbytesprocess är en del av en Global Valutaomstöpning (GCR) och har till stor del gått obemärkt förbi befintliga medier, vars ägare också äger det privatiserade centralbankssystemet. De har medvetet begränsat fritt informationsflöde globalt för att skydda sina intressen; och har gjort ett anmärkningsvärt ondskefullt jobb med att hålla denna historiska händelse ur det allmänna medvetandet. Det var fram tills nu!

Vissa uppgifter i denna historiska översikt kan vara nya, vissa kan öppna ögonen, medan vissa kan vara chockerande eller ologiska vid första anblick. Således kan alla acceptera eller avvisa varje påstående som fakta, men överväg all information och urskilja sin egen sanning. Vi hoppas att denna presentation aktiverar ert medvetande och fungerar som en påminnelse åt ert undermedvetna att aktivera dess storhet.

Tillsammans är vi nu inne i verkligheten för en Global Valutaomstöpning (GCR) och Valutaomvärdering (RV), som är inställd på att börja offentliga inlösen mycket snart. Så var uppmuntrade, ha öppet hjärta inför processen och låt oss alla förenas i anden för att läka vår art och planet … välkommen tillbaka mänskligheten, till finansiell sundhet!

 

Översättning: Helene Alexandersson

Du gillar kanske också...