GCR/RV Intel SITREP via DinarChronicles Blog – 6 juli 2017

”Lava” GCR/RV Intel SITREP via DinarChronicles Blog – torsdag 6 juli 2017

 

Per HSBC:

RV går långsamt, men den rör sig i din riktning.
På söndagskvällen släpptes alla huvudkonton – från Asien – till ett nytt världsomspännande finansnätverk – i alla led – på varje ort.

På måndagsmorgonen var alla SKR uppfyllda – betalda av AIIB – över hela världen – i vilket som helst belopp – på varje ort.

Tisdag midnatt hydratiserades alla privat- och detaljhandelsbanker – över hela världen – för överföring till alla konton – i vilket belopp som helst – på varje ort.

Och precis som smält lava flödar RVn varmt, men bara tum för tum här i det bittra slutet.

Vad det här betyder är att oavsett de tillgångar du håller … antingen ZIM-obligationer (HSBC, US-militären) eller RV-valutor (alla deltagande utbytesbanker) … så väntar de nu på att utföras, hydratiserade och sedan länge släppta för att komma åt huvudkontona via regionala privata kontoauktorisationer.

Många deltagande banker över hela världen är nu redo och villiga och kan internt överföra rikedom till dina nya personliga konton.

Det var vad vi behövde för att lösa in strukturellt. Nu behöver vi bara kontaktinformation om var och när vi ska göra vår del. Varken mer eller mindre. Sobeit.

Alla privata inväxlingar måste sättas in i nya systemkonton, men kan sedan överföra nya medel till gamla check-och sparkonton i varje annat ansett finansinstitut på normalt sätt.

Emedan de publika växlarna kommer att växla in till existerande konton som skapats i det gamla finansiella systemet. Till viss del bara, eftersom suveräna räntor och investeringsprogram inte kommer att göras tillgängliga för dem som sover genom de monetära reformerna.

Vi kommer att kalla dem ”inte utvalda” i brist på en bättre benämning.

Alla konton – gamla och nya – kommer fungera felfritt i det nya finansiella systemet, eftersom alla pengar är tillgångsuppbackade och har varit så sedan 2012 – när västvärlden tekniskt och juridiskt kollapsade ekonomiskt.

Så betrakta det nya finansiella systemet som ”hett” och förberett för massinlösen i detta ögonblick.

NPTB förväntar nästan 70 miljoner inlösendeltagare världen över nu.

Det finns något att komma överens om vid G20-mötet på fredagen. När det är klart kommer världen att börja i en alla-på-en-gång start.

Allt är bra.

Gud är med oss.

 

Översättning: Lars-Eric Sidling          www.st-germain.se

Du gillar kanske också...