GLF via Lynne Newman, 18 juni

Galaktiska Federationen av Ljus

18 juni, 2015

Kanal: Lynne Newman

Käraste själar, visste ni att ni frivilligt valde att vara här på Jorden, exakt vid denna tidpunkten i historien, för att hjälpa till med den stora omvandlingen som sker nu?

Vi kommer denna natt, i djup eftertanke av vad ni kallar för livets mysterier, då vi hjälper er med avslöjandet av illusionen, så ni alla kan vara fria att leva i sanningens skönhet. Vi bevittnar modet dagligen, då ni följer era själars livsväg, ifrågasätter, söker, lär er nytt och släpper det gamla. Vi bevittnar smärtan, förtvivlan, ilskan och den totala våndan av den andliga resan, och ändå, djupt inom detta, bevittnar vi den utsökta skönheten av er själs beslutsamhet över att känna hopp, tacksamhet, förlåtelse, tro, vilja och frigörelse!

Var och en av er har upplevt allt detta och så mycket mer, i detta livet och otaliga andra. Detta är dyrbara gåvor från själen som upplever den mänskliga erfarenheten! Åh, kära ni, vi står i förundran över den prakt och skönhet från de gåvor som ni ger universum då ni öppnar upp och expanderar med varje erfarenhet.

Era själar ropar efter befrielse, och vi svarar på era rop, leder er framåt, och visar er vad som är nästa steg på den väg ni mödosamt valde innan ni tog denna inkarnation. Må era hjärtan leda er till djupet av förståelsen för er själva och andra, universum i stort, och för de av oss som kommer från andra dimensioner, och som har gått samman med er för det högsta goda och utvecklingen av detta universum som vi alla kallar för hem. Må tidigare mysterier bli totalt begripliga för er då vibrationerna höjs och skapar den värld, som ni förr bara kunde föreställa er.

Må ni, och de som följer, skörda den glädje och frid som ert engagemang och hårda arbete, skapar nu. Må ni veta att ni är kärlek, och må alla masker som döljer den kärlek som ni är, att evinnerligen falla bort då ni förenas som ett!

Vi är En Röst – Ett Hjärta! Många välsignelser … och så mycket kärlek.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...