Judas Iskariot via Ann, 19 juni

Judas Iskariot

Fredag 19 juni 2015

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Idag är det en solens dag även om det på många håll regnar. På många håll i världen firar och ärar man solen. Detta kan ske vid lite olika tidpunkter på året. Att det sker är däremot inte så konstigt. Utan solens värme och energi skulle inte mycket växa här på jorden. Detta känner ni ju väl till och förstår. Solens betydelse i den andliga världen tänker man däremot inte så mycket på. Solen har en direktförbindelse med den ”Högsta källan” eller ”Fader Gud” så via solen strålar dessa höga energier ner till jorden. Precis som vi tackar Moder Jord borde vi också tacka Fader/Moder Sol. Solen hjälper oss alla nu att höja vår energinivå, så att vi kan stiga upp i 5:e dimensionen.

Det är inte konstigt att ”en del människor” vill förhindra att solens strålar når ner till jorden med all sin kraft. Solen har många allierade som hjälper till att ta bort hindren så att strålarna och den tillhörande energin når jorden och alla dess invånare. Klartecken från himlen har kommit att vi har tillåtelse att göra detta nu. Ni har kanske märkt att himlen ser klarare ut än vad den har gjort på många år. Då menar jag inte vanliga regnmoln utan de ständiga dimmoln som artificiellt har täckt himlen. Tiderna förändras bara till det bättre nu. Ni har ljuset på er sida och allting kan bara gå uppåt. Ni stiger i energin och kropparna anpassas sakteligen därefter.

Ljus och glädje vill vi ge er så mycket som vi kan. Er börda har varit stor och den ska lätta mer och mer för varje dag. Vi älskar er så mycket och vi ser fram emot den dag, då vi kan träffas och få samtala med varandra. Den dagen närmar sig nu, go vänner. Er väntan kommer att få ett positivt slut. Det kommer att vara värt all möda som ni har lagt ner på ert arbete i ljusets tjänst. Detta gäller alla som sänder hopp och kärlek till jorden och oss. Alla dessa tusentals positiva tankar, bildar ett fint nät i det kollektiva mönstret.

”Vår Fader” tackar er återigen för att ni håller ljuset högt och att ni fortsätter att arbeta för allas bästa. Det minsta lilla sandkorn är räknat i himlen och allt och alla är lika älskade och uppskattade. Förstå att ni är älskade barn och lev i kärlek. Sprid kärlekens budskap genom att själva vara i kärlek, för det är ju faktiskt det ni är. Det gäller bara att förstå och känna det.

Kärleken kom till världen för att väcka kärleken som sov. Precis som prinsen väckte Törnrosa efter 100 års sömn av en kärlekskyss. Nu strålar kärleken ner till er efter eoners tid av sömn. Det är inte så konstigt att så många börjar gnugga sig i ögonen och undrar vad det är frågan om. Det tar lite tid att vakna.

Uppvaknandets tid är dock på gång och medan fler och fler börjar att gnugga sig i ögonen, så är det många som nu är klarvakna. De har satt igång med det som de kom ner för att göra. På det viset sprider sig kärleken över hela jorden och väcker de som vill bli uppväckta, så att de kan använda sin gåva. Det är tacksamt att få använda sin gåva, till att hjälpa till att lyfta upp den här planeten och dess invånare tillbaka till ljuset igen. Det är ett ärorikt arbete och endast de utvalda har skickats ned för att hjälpa till med detta arbete.

Vi är alla så innerligt tacksamma och blickar med kärlek ner till allt ert arbete, både med er själva och jorden.

 

Med så mycket kärlek

Judas

Du gillar kanske också...