GÖR DET SOM ÄR BRA FÖR DIG, 14 juni, 2023

GÖR DET SOM ÄR BRA FÖR DIG.
2023-06-14
Älskade Ni!
Var och en av er är en själ som upplever livet i en människokropp. Jorden är det planetära hemmet som rymmer denna stora kosmiska familj, eftersom ursprunget för själarna inte är samma som före inkarnationen. Även om vi lever här som ett kollektiv, är individuella erfarenheter det som bestämmer varje själs framsteg, evolution och uppstigning.
Den stora cykeln av prövning och gottgörelse går mot sitt slut, och en ny tid närmar sig nu snabbt. Vi är inne i den sista inkarnationen inom det gamla systemet, och detta är också fasen av Planetens Övergång. Terras (Jordens) skola kommer att gå över till en värld av regenerering, där det inte längre kommer att finnas den smärta och det lidande som mänskligheten hittills upplevt.
Det blir en underbar tid för de själar som är inkarnerade på jorden. Det blir lärdomar för alla, även om det fortfarande finns en del av mänskligheten som använder sig av attityder och ageranden som inte är i linje med de moraliska lagarna. Detta är den stora risken som kan äventyra din uppstigning. Nu måste man se och be som aldrig förr. Vissa snedsteg går att åtgärda, men allvarliga sådana kan göra att själen får problem, eller till och med hamnar i ett behov av obligatorisk räddning, vilket skulle hindra den från att fortsätta på den Nya Jorden.
Även om alla lärdomar har lärts, och även om många själar fortfarande ägnar sig åt onda metoder, kan mycket smärta och lidande undvikas nu, eftersom det varken har att göra med karma eller nytt lärande. Det handlar om det motstånd som var och en känner när förändringar behövs. Ju större motstånd desto längre dröjer svårigheterna kvar i ens liv.
Att gå in i det naturliga flödet av de förändringar som behövs i denna ände av cykeln, är en rekommendation som vi gjorts uppmärksamma på under de senaste åren. Och vad hindrar dig från att förändras? Självklart är det de övertygelser som påtvingats oss, som fortfarande finns inom var och en, även om de inte erkänns.
Själen har många tidigare liv, det vill säga en historia byggd successivt genom inkarnationerna. Alla upplevelser registreras i dina omedvetna minnen, men stör ändå handlingarna idag. Vissa är viktiga nu, och till dem hör att inte lämna över din makt till andra.
Det fanns en tid då vissa grupper började dominera andra grupper. Den starkare vann. Förlorarna ska lyda vinnarna. Och detta har hos varje själ skapat en instinkt för överlevnad, för de dominanta har alltid tvingat på de andra sin vilja.
Tvingad till lydnad är roten till allt ont som plågar mänskligheten idag. Den lydnaden möjliggjordes bara på grund av rädsla. Och rädslan har uppstått genom förtryckarnas övergrepp. Rädsla paralyserar och får bytet att fogligt underkasta sig de starkaste.
Detta är ett av de sista meddelandena om detta, för människors dominans över andra slutar här. Den här energin kommer från den gamla jorden, och det finns inte någon frekvens för den i de nya tiderna framöver. De här dagarna är räknade, även om det verkar som det motsatta.
Det finns en äldre skriven text vars titel är: ”Ge inte bort din makt”. Vi talar inte här om makt som kommer genom mänskliga lagar och normer. Det handlar om din personliga makt, som är medfödd och inte går att överlämna. Makten du tar med dig är från tiden före den första inkarnationen på jorden. Det är den makten du kommer att minnas och använda nu.
Begrepp och övertygelser som har påtvingats dig, kommer att sluta existera inom en snar framtid. Endast det som faktiskt är användbart för dig kommer att finnas kvar. Inget annat än det. Och bland gamla vanor, är det den som stör dig mest nu. Du fick lära dig att du måste anpassa dig till andras intressen för att bli accepterad av kollektivet. Vissa kallar till och med denna praxis för ”det politiskt korrekta”. Faktum är att det bara är ännu ett av de påbud som införts, i syfte att kontrollera och dominera.
GÖR DET SOM ÄR BRA FÖR DIG! Hur många gånger har du gjort det motsatta! För att behaga andra placerar du dig själv i bakgrunden. För att bli accepterad i gruppen eller av omgivningen, gick ni emot era egna principer. Genom att tro att du måste förklara för andra, så har du även motsatt dig sådant som var heligt i dig.
Du sårade dig själv hela tiden, inte för den karma som skapades av dig själv i tidigare livs handlingar, utan helt enkelt för att du gav bort din makt till andra. Vid det här laget har du spenderat tid med att leva andra människors liv istället för att leva ditt eget. Och vad värre är: du har slutat leva efter dina egna principer, just de som är avgörande nu, när vi är i den sista inkarnationen i jordens dualitet.
GÖR DET SOM ÄR BRA FÖR DIG! Självklart måste de moraliska, de etiska och naturlagarna alltid respekteras, för utan respekt för dessa lagar kan inte själen stiga upp. Att göra det som är bra för dig, alltid med en intention om det goda, kommer aldrig att få dig att ångra något. Och viktigast av allt, det kommer att göra det möjligt för dig att lära dig de läxor som fortfarande saknas i ditt CV. Att göra det som är bra för dig innebär framför allt, att göra det möjligt för dig att leva ditt liv till fullo. Lev inte någon annans liv! Det kommer inte att bidra till ditt lärande, kom ihåg det. Tvärtom så kommer det att fortsätta att placera dig under herraväldet av de som inte vill att ni ska vara fria.
Du lär dig ingenting genom att leva någon annans liv. Faktum är att vi skulle kunna säga att det bara finns en lärdom: Att du kommer att lära dig att det inte var värt det, för den andres liv är den andres liv, inte ditt. I livets skola kan ingen göra sin klasskamrats läxor, och betygen visas inte i tidningen utan i var och ens medvetande. Du kan inte utveckla andras medvetande, och ingen kan heller utveckla ditt.
Tänk på det medan det fortfarande finns tid!
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa!
Namasté!

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *