SKULD ÄR ETT DÅLIGT SÄLLSKAP, 19 juli , 2023

SKULD ÄR ETT DÅLIGT SÄLLSKAP.
2023-07-19
Älskade ni!
Alla själar som för närvarande är inkarnerade, särskilt de som har möjlighet att stiga upp, går nu igenom en rensningsprocess i arkiven. En rensning som har kallats förfädernas healing, men också källarens rensning. I slutändan är det en svepande process genom era minnen, särskilt i er emotionella kropp.
I över hundratals inkarnationer har själen upplevt dualitet på denna planet av prövning och gottgörelse. Det medvetna minnet har i var och en av existenserna i fysiska kroppar, varit insvept i glömskans slöja och minns inte upplevelserna från tidigare liv, men arkiven raderas dock inte. De har stannat kvar i människans undermedvetna som en vilande vulkan, som kan få ett utbrott när som helst.
Allt detta själsbagage, kommer att komma till medvetande i realtid, när uppstigningen är gjord. Tidpunkten är väldigt nära. Det har sagts att detta är den sista inkarnationen av dualitet på Jorden. Uppenbarligen befinner vi oss i ett avgörande ögonblick, som kommer att avgöra de två tidslinjerna: en som kommer att leda till ljuset, och den andra som kommer att leda till världar som fortfarande är av dualitet, det vill säga prövning och gottgörelse.
Healing av förfäderna behövs nu, för att själen ska kunna lämna efter sig lågfrekventa energier, såsom rädsla, ilska, bitterhet, skuld, tillsammans med andra känslor som orsakat smärta och lidande under denna långa vandring i den tredje dimensionen.
Skuld, tillsammans med rädsla, är de två största hindren som de själar som ska stiga upp nu ställs inför. Om rädslan lamslår och försenar processen, så lägger skulden till ett onödigt straff. Och att känna skuld kan få människan som fortfarande är förkroppsligad, att inte känna sig värdig att befrias.
Skuld är en fiktiv domare, skapad av själen som känner att den misslyckats i sina experiment. Och samma mening fortsätter då att upprepas i huvudet: Du är skyldig, skyldig! Du förtjänar inte att vara lycklig! Du kan inte få vissa saker för att du gjorde det och det, och då förtjänar du det inte! Och så fortsätter det.
Skulden sitter fast i en existentiell konflikt. Man bojkottar sig själv. Tillåter inget som kan vara gynnande. Man är olycklig i relationer, eftersom skuldkänslorna säger att man inte förtjänar det. Man är misslyckad professionellt, också för att samvetet säger samma sak. Och man kan inte ha ekonomiskt överflöd, för när man känner sig skyldig förstår man att man förtjänar brist.
Någon med ett dåligt samvete lever helt i brist, fastän inget i själva verket skulle hindra den från att leva i ett naturligt överflöd. Många tror fortfarande att ett så begränsat tillstånd beror på deras Karma. Det är inte sant. Jag har redan berättat att den största orsaken till lidande som själar redo för uppstigning går igenom, är det självpåtagna motståndet mot förändring.
Att motsätta sig de nödvändiga förändringarna, som inte beror på annat än brist på förståelse och en begränsande övertygelse, är det som får den inkarnerade själen att lida extra länge. Det är ett val, men vi vet också att smärta kanske bara är ett alternativ, för skuldkänslor håller också samvetet kvar i onödig smärta.
Många förstår fortfarande inte hur de ska komma ifrån skuldkänslor. Låt oss klargöra här att skuld är en synonym till ånger. Faktum är att en påtvingad tro är den som är mest ansvarig för skuld. Att tro på det Gudomliga straffet för de misstag som begås, leder till onödigt lidande, då inget kan ändra på en handling som redan utförts.
Att bli medveten om att vi är elever i en skola av själar, och är här för att lära oss exakt hur det är att uppleva samma situation i två polariteter, det vill säga först i det goda, och sedan i en med ett motsatt agerande, får oss att gå igenom upplevelsen vi själva har valt, innan vi accepterade att komma hit till denna planetära skola.
Förstå att det inte finns några misstag, bara lärdomar i varje situation. Även när själen inkarnerar är den medveten om att en sådan attityd varken är etisk eller moralisk, det är att lära sig vad konsekvenserna kommer att bli till följd av handlingen, genom beslut att praktisera den. Det kommer man att lära sig i dessa fall. Återlösning av Karma, kommer att bli obligatoriskt.
Förstå att det inte finns några misstag, då det alltid är en läxa som lärs! Hur många gånger har det inte sagts att misstag är de bästa Lärarna, de som bidrar mest till själens utveckling. Att titta på det förflutna, erkänna misslyckandet och lära sig läxan som finns däri, och göras medveten om att en sådan sak inte är legitim för Gudomlig rättvisa, kommer att få själen att känna att den utvecklas, utan skuld och utan ånger.
Det som verkligen räknas är att förstå konsekvenserna som kommer efter varje val. När väl upplevelsen är passerad men man upprepar misstaget, ja då är det ett dåligt val. Men skuld förändrar inte resultatet av fakta, men smärtan förlängs på obestämd tid.
Ett dåligt samvete behöver bara förstå att allt är en lärdom. Man måste förstå att man är en elev i denna skola, och att lektionerna är anledningen till att man är här. Ju snabbare ni lär er dessa läxor, desto snabbare utvecklas er själ. Kom ihåg att alla lektioner har lärts i denna skola, och nu rensar vi lådorna, hämtar våra tillhörigheter, eftersom vi flyttar till en skola som inte längre behöver bevis och gottgörelse Vi behöver rensa de existentiella källarna, släppa taget om alla negativa känslor som härstammar från upplevelser i mörkret.
Vi behöver heala denna härstamning, det vill säga att medvetet omorganisera vår egen historia, för dessa erfarenheter har kvalificerat oss för den Nya Jorden, en värld av återställning, där smärta och lidande inte kommer att existera.
Skuld är inget bra sällskap nu. Det tjänar bara till att försena resten av vandringen i dessa sista tider av övergång. Kom ihåg att det som får er att känna er skyldiga, faktiskt var de sista lektionerna som kvalificerade er för den Nya Själsskolan. Det måste bli så här. Det som orsakade er mest smärta, var också den svåraste läxan. Och detta var nödvändigt, för det var så er själ valde för att säkra er uppstigning.
Genom att faktiskt förstå varför varje utförd handling medvetet utesluter själens skuld i sina arkiv och minnen. Att komma ihåg att smärta många gånger, inte är mer än det motstånd vi gör, vare sig mot en nödvändig förändring, eller bara till förståelsen av fakta och livet självt. Smärta kanske är ett alternativ. Det beror på var och en.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa.
Namasté!
May be an image of cloud, twilight and horizon

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *