Jeshua  via Pamela Kribbe, 12 juni 2023 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jeshua  

Via Pamela Kribbe, 12 juni 2023 

 

Kära vänner, jag hälsar er från hjärtat. Jag är Jeshua, och jag är i mitten av den här cirkeln och hälsar er personligen. Jag beundrar er för vilka ni är, för modet det krävdes för att återigen vara här på Jorden. Ni är mina ljusarbetare.  

De tider ni lever i är viktiga. Ni har, som en själ, väntat på att den här tiden skulle komma, eftersom ni visste att det skulle bli en tid av fullbordan. Ni har tillbringat många livstider på Jorden för att försöka hitta ett sätt att föra hit ert ljus. Ni har mött mycket motstånd, och på grund av det har ni blivit bekanta med de mänskliga känslorna av att känna sig avvisad och övergiven. Jag är här nu för att ta itu med den smärtan, eftersom den blockerar er från att fortsätta framåt.  

Det är dags för er att lysa, att stå upp och stråla ert ljus ut i världen, men jag ser att många av er är fast i självförnekelse och tvivel om er själva. Jag ber er att ha medkänsla för de sårade och smärtsamma delarna av er själva. Ni måste ta hand om såren inom er, men ni måste vara försiktiga så att ni inte blir överväldigade av dem, och det är därför jag vill påminna er om er sanna styrka och kraft. Ni är inte såren som har tillfogats er – ni är deras healer. Känn nu den del av er själva som är helaren, den del som kan läka sår. Känn värmen och tystnaden i ert hjärta 

Det finns en djup medvetenhet inom er om livets enhet eftersom ni bär Kristusmedvetandet inom er själva, och det betyder att ni på djupet uppskattar alla livsuttryck. Det finns en stor omsorg inom er för allt liv på Jorden. Känn nu den omsorgen inom er själva och ge den till de sårade delarna av er. 

Ni har gjort en lång resa genom många inkarnationer, och på grund av alla upplevelser ni har haft har ert hjärta nu blivit mer förstående. Föreställ er denna egenskap hos hjärtat som en låga, som ett ljus, och omge er själva med ljuset från denna låga. Känn ljusets kvalité och dess energi; den är varm och kärleksfull och bränns inte. Omge er med denna energi, detta ljus, och känn hur dess låga, detta levande ljus, förbinder er med hela Universum. Ni är en del av världen och ni är gudomliga. Det ljus som ni nu känner vill bära er, vägleda er. Det är väldigt tyst, väldigt stilla, ändå är det klokt och medvetet, och ni kan kalla det för er intuition. 

I detta skede av er utveckling vill jag påminna er om att ni måste lita på er egen inre låga, ert eget ljus. Den tid när ni brukade se upp till andliga auktoriteter utanför er själva, är nu över. Jag är här, som en vän och själsfrände, för att helt enkelt påminna er om er egen kunskap, er egen intuition. Ni är mogna själar som har förvärvat kunskap och visdom under många livstider. Jag uppmanar er att lita på ert inre ljus och att använda det i ert dagliga liv för att hitta er väg.  

Föreställ er att ljuset från denna tysta men kraftfulla låga nu flödar in i er kropp och in i er mage. Se om ni kan knyta an till det inre barnet som bor där och som fortfarande är rädd för andra människor eller för världen. Titta väldigt noga och var medvetna om att detta ljus, som ni bär inom er, är det mest kraftfulla verktyg ni har. Det är essensen av Kristusenergin på så sätt att den tränger igenom alla lager och slöjor, och går till hjärtat av allt och alla. 

Så även om det finns en del av er som ni finner totalt oacceptabelt, oavsett om det är en sjukdom eller en smärta eller fortsatt negativa tankar, omslut det nu med det mjuka ljuset av er gudomliga låga. Försök att inte ändra på det, låt det bara vara och omslut det med kärlek. 

Det faktum att ni har negativa tankar, känslor och smärta, visar att ni är väldigt mänskliga. Och det är en del av ert syfte, som en själ, att uppleva hur det är att vara människa, att veta hur det är att ha smärta, att vara rädd och tvivla. Det gör att ni kan relatera till andra människor på ett djupare plan. Så er smärta är också er största lärare. Bara någon som själv har upplevt och förstår djup smärta, har tillräcklig öppenhet i sitt hjärta för att verkligen ta emot kärlek och sin gudomlighet.  

Det är som om ni först måste brytas ner och överlämna er till er egen gudomliga låga. Och faktum är att det är inte ni som måste brytas ner, utan er rädsla och er motvilja och misstro. Så när ni har ont eller upplever rädsla, försök att låta det vara – för det är inte ni. Kom ihåg vilka ni är – ni som håller på att bli Kristus ljus. Smärtan och kampen kommer att försvinna på grund av det här ljuset, när ni sakta överlämnar er till ert Högre Jag, till ert sanna väsen. 

Jag vet att många av er just nu går igenom en djup förvandling. Många av er känner ibland att det är för mycket att hantera, och jag vädjar till er att behålla er tro! Känn min energi, känn min närvaro. Jag ser er från hjärtat, från själen. Jag tror på er. Ni är värda att ta emot kärlek och vänlighet så tillåt er själva att fullt ut ta emot helande energier.  

När ni låter den helande energin omsluta er, kommer ni att börja stråla ut ljus till andra. Det är då ni blir en ljusarbetare i den yttre världen. Men det viktigaste steget är att först tillåta ljuset inom er, och att ge det till er själva. Det är nu dags att släppa dömanden om er själva. Var som ett barn igen, full av glädje och förväntan och säker på att alla drömmar kommer att gå i uppfyllelse. 

Känn glädjen som också finns i ert hjärta, bredvid smärtan. Återanslut till ert barn igen. Ni har precis gett det ljus och omsorg, se nu om det har ett meddelande till er. Fråga ert inre barn vad ni kan göra för att bekräfta ert självvärde, er skönhet. Det inre barnet är en bro mellan Himlen och Jorden. Det talar mänskligt språk, enkelt och direkt, så låt det tala direkt till er och lita på ert inre barns vägledning. Det är en del av er ljusarbetarroll, er resa för att till fullo omfamna er mänskliga del och att leva ett liv i balans. 

Jag vill avsluta detta meddelande med att be er att känna vår gemensamma energi – just nu. Känn energin av våra själar tillsammans, och känn hur vi alla är på väg i en ny riktning. Ni håller på att medvetet förbereda er för ankomsten av den Nya Jorden. Lita på er själva – ni är lärarna och helarna. Sök inte längre utanför er själva för vägledning. Känn er inre låga; ni är redo. 

Jag hälsar er som mina ljusarbetare, och jag förblir ansluten till er från mitt hjärta, som en bror. 

Tack.

 

Pamela Kribbe 

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *