Gruppen av 9 via Steve Rother, 15 januari 2024

 

Gruppen av 9 via Steve Rother

15 januari 2024

Spelet

Hälsningar Hemifrån, kära ni.

Vi är gruppen av 9 och gör er idag sällskap med stor glädje. Era handlingar på senare tid har överskridit gränser, vilket triggat en serie betydande händelser.

Detta är en extraordinär tid att vara närvarande på er planet, och som vi många gånger betonat, har er plats reserverats. Er avsiktliga ankomst vid denna tidpunkt, till denna plats, är berömvärd, kära ni. Under det kommande året och bortom, kommer många individer att omvärdera sina kontrakt och livsvägar.

På en större skala är det en magisk tid att sätta saker i rörelse. Vi har tidigare diskuterat den himmelska konvergensen som involverar Eris och den korsande tidslinjen. Eris har redan undergått ett djupt skifte, vilket speglar utmaningar liknande de Jorden stått inför vid denna tid. Eris och Jorden är sammanlänkade för att balansera varandra, precis som samhällen på er planet strävar efter balans. Eris förkroppsligar en dominant feminin energi, som kontrast till Jordens historiska dominans av maskulin energi. Ingendera av dessa orienteringar är rätt eller fel, men obalans skapar utmaningar.

Balansen finns där just nu. Om ni kan förankra denna balans kommer den att stanna på planeten Jorden. Och om de kan förankra den på Eris, kommer den att stanna där också. Till största delen har människor på Jorden ännu inte känt av den korsande tidslinjen. Medan majoriteten kanske inte medvetet har känt av den korsande tidslinjen, så har Eris redan upplevt dess effekter. Rörelsen av feminin energi på Jorden har varit subtil, vilket gör den osynlig för många.

Men tecken på förändring träder fram och lägger grunden till framtida skiften som kommer att öppna vägar för feminin energi att harmoniseras med det maskulina. Att erkänna behovet av båda energierna är avgörande, speglande den symbiotiska relationen mellan Eris och Jorden. Era kroppar går genom multifacetterade anpassningar för att tämja alla deras attribut, förebådande en verkligt spännande ny era.

Spelet

Var och en av er är oändliga varelser, engagerade i ett fängslande spel av att låtsas vara mänskliga. Det är ett kort mellanspel från er extraordinära existens och liknar att veckla ut ett spelbord och strategiskt placera ut varje spelpjäs. I detta kosmiska spel väljer ni medvetet den karaktär som ni och er jordliga farkost vill förkroppsliga.

Själva storheten i denna process är inspirerande. Som varande oändliga varelser, är det inte ens möjligt att räkna era inkarnationer. För att dyka ner i detta spännande scenario, låt oss berätta en historia för er.

Möt George

Låt oss introducera en ung man vid namn George för er – en enkel själ som drivs av en önskan att delta i spelet av oändlig existens i stillhet. Trots att han är man, hyste George en preferens för att minimera vikten av maskulin energi. I ett försök att uppnå balans, valde han att förkroppsliga feminin energi. Detta beslut satte scenen för en remarkabel resa. George ägde extraordinära förmågor för att gå in i energierna hos dem omkring honom.

Hans empatiska natur var så uttalad att han stötte på barnsjukdomar som han oavsiktligt fick från andra. Denna förhöjda känslighet tvingade honom att bemästra konsten att sätta gränser inom hans egen fysiska form. Då George gick genom denna inkarnation upptäckte han en inneboende talang för att balansera energier och förse människor med vad de behöver.

George insåg att hans förmågor skulle blomstra i större skala, vara mer effektivt i ett kollektivt upplägg än i en-mot-en interaktioner. Eftersom han omgav sig med likasinnade vänner bildade de en form av klubb – en gemenskap liknande vad ni skulle kalla ett religiöst- eller trossystem idag.

Stilla inträdande i sin värld, strävade George efter att göra ett positivt intryck på alla sätt möjliga. Även om mycket av hans inflytande förblev vilande såg han sig orkestrera förändring bakom kulisserna. George sådde skickligt frön av ljus som andra sig ovetandes kunde upptäcka, bemyndigande sig själva med nyfunnet ljus. Hans arv markerades inte av öppet erkännande, utan av de stilla transformativa vågor han satte i rörelse.

George excellerade i att plantera frön av transformation och lärde också ut sin förmåga till andra, ett naturligt framskridande när man bemästrar sina livsläxor. Mästarskap ändrar både rollen hos dig som katalysator och väcker upp dig som lärare, medan studenter hela tiden dyker upp. George började arbeta med individer, vägledande dem att bemyndiga andra diskret och uppfylla deras behov. Då Georges ande utvecklades, trädde ett harmoniskt samarbete fram bland hans vänner och studenter, var och en engagerad med sina unika bidrag.

Det kollektiva bemödandet centrerades runt återanslutning och utarbetning av projekt med mål att plantera frön av ljus, främja samhällsutveckling och att kunna navigera genom perioder av disharmoni. George blev ryktbar för sina exceptionella förmågor.

När George dog och lämnade sin fysiska kropp, blev han firad av många av de människor vilkas liv han berört. Men det är bara själva början på historien ur det andliga perspektivet. Efter sin död blev George värvad av de kosmiska styrkorna för att resa till heta ställen i universum, där spänningarna var höga. Hans uppdrag var att stilla så frön av ljus, att främja förståelse och samförstånd mellan oförenliga entiteter.

George sammankallade sina vänner och tidigare studenter och bildade en andlig allians. Tillsammans utförde de uppdrag med att bedöma planetära situationer, och lämnade strategiskt vissa medlemmar kvar för att inkarnera och infusera kritiska områden med frön av ljus. Denna subtila påverkan, omöjlig för ensamma andar, skapade djupgående effekter på dessa planeters invånare.

Den Ursprungliga Andliga Familjen av Ljus

I andesfären, fri från fysiska begränsningar, blev denna grupp känd som den Ursprungliga Andliga Familjen av Ljus. Georges expertis låg i att adressera den genomgripande obalansen inneboende i olika inkarnationer på olika planeter.

Sanningen är att ni just nu bebor en humanoid form, men det finns otaliga andra former som samexisterar. Trots mångfalden i fysiskt utseende förblir den universella effektiviteten hos fröna av ljus oförändrad, och gagnar alla varelser. George, tillsammans med hans team av helare, har outtröttligt korsat kosmos i eoner. Närhelst en himmelsk smältdegel dök upp, gjorde George och hans team bedömningar på avstånd, och lade upp sätt att erbjuda hjälp.

Då Tysta Ambassadörer Förblir

Initierande en anslutning till energierna, navigerade teamet sömlöst tidslinjerna. I omfattande möten rådslog de kollektivt angående händelseutvecklingen, och diskuterade potentiella frivilliga kandidater för inkarnation.

Georges ansats, märkt av en fin balans mellan maskulin och feminin energi, främjade ett inte påträngande planterande av vitala frön av ljus. Medan otaliga lärare har inkarnerat på olika platser och olika sätt, utstrålade Georges energi hela tiden stilla styrka.

Transformera Tävling till Samarbete

Det stigande framträdandet av maskulin energi på Jorden kan hänföras till det femininas uppvaknande närvaro. Det maskulina känner sig tvingat att utvecklas, att hävda sin makt och synlighet igen. Denna dynamiska utveckling ses ofta i nyhetscykler, och bidrar till utbredningen av konflikter på er planet. Det är avgörande att erkänna att under de olika manifestationerna ligger roten till de flesta krig i en delad källa – spelet som spelas ut på olika sätt, framförallt drivet av den tävlingsinriktade naturen hos maskulin energi.

Uppdatering av Uppvaknandet

Jorden befinner sig i omvälvning just nu, med tävling i kontroll och springa iväg. Men var inte rädda, eftersom George är här! Och det är något som hände bara nyligen. Ja, teamet från den Ursprungliga Familjen av Ljus befinner sig nu på Jorden. De medlemmar som valde att inkarnera lämnade sina minnen bakom sig, men kom med frön av ljus.

Då det kollektiva medvetandet utvecklas, kommer tecken av ljus, ofta uppträdande som möjligheter eller öppna dörrar, att bli uppenbara. Oavsett plats äger de som är anslutna till den Ursprungliga Andliga Familjen av Ljus, förmåga att anpassa sig, växa och uppfylla sitt syfte.

Förvänta er stora förändringar, inkluderande skiften av system som inte klarar av högre vibrationer. Sanningssökning är förhärskande på Jorden, uppmanande individer att utforska olika perspektiv. Det finns ingen enda sanning; varje människa hyser unika sanningar, speglande mänsklighetens intrikata experiment.

Att balansera huvud och hjärta är nyckeln till manifestation, en process som kräver att man navigerar utmaningar av över-tänkande eller känslomässig obalans. Många har redan bemästrat sina livsläxor, och gått vidare till rollen som lärare. Att förstå och försonas med katalysatorer – de som triggat livsläxor – blir mer görligt, speciellt med närvaron av George och hans team.

Det är en Mycket Bra Tid att Ombalansera

Konvergensen av tidslinjer förebådar en magisk period för att balansera energi på olika sätt. Då ni kliver in i den nya illusionen av tid, eller enklare uttryckt, ett nytt år, är landskapet förberett för uppfräschning och nya begynnelser. Detta är en lämplig stund att söka reda på era egna frön av ljus, urskilja vad ni verkligen vill här i livet, hitta det och lära er att arbeta med det.

Mitt i denna övergång kommer många av er att finna klarhet i förvirrande frågor, och de sysselsättningar ni letat efter kan oväntat materialisera sig. Också i era tankar kommer nya idéer att träda fram och föra fram lösningar på långvariga problem.

Kl. 3 på natten Klubben Flyter upp igen!

Kära ni, kl. 3 på natten klubben lever för många av er. Medan den brukade inträffa precis kl 03.00 för vissa, varierar den nu. Vissa kan vakna 01.00, andra 05.00. Detta skifte kan vara frustrerande för dem som är noga med att följa sina sovtimmar. Det finns stunder när vår ande kräver uppmärksamhet och uppmanar oss att vakna mitt i natten så vi kan plantera ett vackert frö.

Emellertid, det blir en utmaning när rädsla eller oro infinner sig när man vaknar på natten. Tidvis kan ni kasta en blick på klockan och oroa er för att ha otillräcklig energi för den kommande viktiga dagen, vilket uppmanar er att snabbt somna om. Sådan negativitet hindrar den plantering av frön av ljus som fick er att vakna. Ibland kan det vara en drömlik dimma som omsluter er energi och lämnar ett leende i ert ansikte och hopp i ert hjärta.

Kära ni, ni är alla magiska varelser, och vår roll är att avslöja den magin för er. Att avslöja er sanna essens skapar en Hemkänsla på er sida av slöjan, och spännande utvecklingar är satta i rullning.

Jordens Unikhet i Kosmos

Planeten Jorden står ut som en extraordinär plats, den skiljer sig starkt från de flesta andra i universum. Detta spel är distinkt och startar vid en exceptionellt låg vibration, nästan som ett vågat experiment i detta enorma universum. Jorden har uthärdat genom en omfattande period, och även om den inte kan skryta med de mest avancerade varelserna i alla sfärer, står den ut tack vare den ojämförliga vidden av tillväxt upplevd av dess invånare.

Sökarljuset ligger nu på Jorden och drar till sig uppmärksamhet från olika hörn av existensen. George och hans grupp finns närvarande för att vägleda mänskligheten genom de nästa avgörande stegen.

Kära ni, ni har ett vackert leende i ert ansikte, för ni känner energin. Vänd er om och titta efter George. Ni ser sannolikt någon som ler mot er. Omfamna resan, för ni är del av en enorm familj. Den Ursprungliga Familjen av Ljus finns på Jorden nu.

Det är med den största heder vi ber er behandla varandra med den högsta respekt, och ta hand om varandra vid varje möjlighet.

Spela gott tillsammans i detta vackra spel av att låtsas vara mänsklig och hjälp varandra. Det är inte en tävling, det är ett spel. Njut av resan.

Espavo

Tack för att ni tar tag i er makt.

Vi är gruppen av 9-

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *