Saint Germain via Natalie Glasson 5 mars 2021

 

Saint Germain via Natalie Glasson 5 mars 2021
Saint Germain

Ni är sanningen av Saint Germain

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar älskade bröder och systrar, jag är St Germain. Jag kommer hit med kärlek, respekt och sanning. Det är en ära att komma fram till er och dela en aktivering. Det är inte en aktivering som anstiftats av mig själv eller av de från de inre planen, det är mer en påminnelse om vilka ni är och vad ni kan. När jag lägger fram informationen och påminnelsen, så kommer aktiveringen automatiskt att ske inom er. Det kan kräva ert fokus och er uppmärksamhet, när ni drar energin och sanningen från er varelse till er medvetenhet, till er verklighet och upplevelse.

Jag, St Germain säger till er, ni är sanningen, ni är sanningen förkroppsligad i detta ögonblick. Ni är sanningen som existerar i Skaparens 352 dimensioner i Universum. Ni existerar i alla dessa dimensioner, i olika former och uttryck. Med detta i åtanke inbjuder jag er att fråga er själva:

Vem är jag?

Vad är min sanning?

Ni existerar på Jorden, ni existerar i alla 352 dimensionerna i Skaparens Universum, och i varje dimension och på Jorden har ni olika former. I er existens på Jorden finns det flera dimensioner. Ni är inte bara fysiska, inte bara emotionella, eller bara sinnen, tankar, medvetenhet och medvetande, ni är så mycket mer. Det betyder att er sanning ständigt förändras, likaså förändras ständigt de ni är. Er sanning är ett uttryck, ett uttryck för Skaparen, som flödar genom alla dimensioner och genom er varelse på Jorden. Allt ni är innehåller er sannings vibrationer.

Om ni inom er ber om ett ord som beskriver er sanning, genom alla dimensioner och er fysiska existens. Vilket skulle det ordet vara?

Att förstå det ordet, gör att ni kan få en förståelse för er sanning, er sanning i alla dimensioner och i varje existens. Även om detta ord kan vara begränsande i sitt uttryck för er sanning, så riktar det in er, får era sinnen och er medvetenhet att fokuseras och låter sanningen i er aktiveras. Att få tillgång till denna sanning, är som att få tillgång till en mycket ren aspekt av er varelse, en aspekt som ligger bortom egot, till och med bortom tankar och form. Denna sanning ligger bortom er själs kontrakt för denna existens, och ändå är den en integrerad aspekt av er existens på Jorden. Ni kan säga att det är grunden som skapar allt. Det är grunden som manifesterar uppfyllelsen för er på Jorden och i alla andra dimensioner. Upptäckten av detta ord är som en aktivering, det är som en nyckel som öppnar dörren till er sanning, och vilka ni verkligen är på alla nivåer.

Den andra aktiveringen, som Jag, Saint Germain, vill dela med er, är bara en medvetenhet och hågkomst. Om er sanning existerar på så många nivåer, dimensioner och inom er varelse, så är den samma i alla dessa dimensioner, och ändå utvecklas den och blommar. Det betyder att inom varje aspekt av er inkarnation på Jorden, så finns sanningens vibrationer, och ni behöver utforska sanningens vibrationer i en fysisk form och på ett fysiskt sätt. En djupare förståelse är att denna vibration av sanningen finns i era celler, cellerna i er fysiska kropp. Den har funnits där sedan ni föddes och förblir inom varje cell. För att aktivera er sanning till en fysisk manifestation, fysisk medvetenhet och upplevelse, så behöver sanningen som finns i era celler aktiveras. På så sätt kommer er kropp och alla energikroppar att bli omvandlade, som om de sjöng er sannings vibrationer. Era tankar förändras, era känslor förändras, aspekter av er fysiska kropp healas och omvandlas. Ni kommer att lära känna er själva mer, få en större förståelse, så att er intuition kan vägleda er vidare till skaparens uppfyllelse och uttryck, då får ni en djupare förståelse för Skaparen och inser att Skaparens närvaro finns runt er, men är mest framträdande inom er.

Hur förändras ert perspektiv, om ni erkänner att era celler har sanningen om er varelse, vilka ni verkligen är, sanningen om Skaparen, och att de är redo att uttryckas och upplevas?

Ni kanske märker att era sinnen och tankar börjar förändras. Kanske ser ni sjukdom, död, healing eller era erfarenheter på Jorden, på ett annat sätt. Kanske tillåter ni er själva att inse er inre kraft, och den inverkan ni har på er själva, er verklighet och er uppstigningsprocess. När ni låter era tankar och perspektiv skiftas och förändras, så kommer aktiveringen att ske.

Jag, St. Germain uppmuntrar er att ta er tid att meditera, och upprepa affirmationen:

Jag är Skaparens sanning; Jag aktiverar sanningen från varje cell i min varelse.

Föreställ er, känn, erkänn och kontemplera över att era celler aktiverar, frigör, håller och utstrålar sanningens vibrationer. Föreställ er detta några ögonblick, föreställ er det dagligen när ni uppmuntrar er själva att erkänna er sanning, aktivera och uppleva er sanning på Jorden. Genom att göra det kommer ni att väcka upp allt ni är, och allt som är uppfyllandet och Skaparens vibrationer inom er.

Varför behöver vi inse att cellerna har sanningen?

Ofta påverkas vi av yttre influenser, förslag, åsikter, scenarier, upplevelser, och detta påverkar cellerna inom er. Det ni stoppar i er, mat, dryck, andra saker som er kropp absorberar, påverkar era celler och påverkar även vilka ni är. När ni själva erkänner att era celler innehåller sanningen, och att denna sanning kan utstrålas, så kommer denna förståelse att överväldiga alla yttre influenser eller annat som ni accepterar i era kroppar, oavsett om ni tror att det är till hjälp eller inte. Sanningen kommer att förvandla er på så många nivåer, särskilt fysiskt, och påminna er om er hälsa, ert välbefinnande, er healingförmåga och styrka, som alltid finns hos er men ändå ibland inte erkänns.

Med de yttre influenser som påverkar era varelser på så många olika sätt, så är det dags att gå in i er kraft. När ni aktiverar era celler som bärare av sanningen, känner ni fysiskt sanningens närvaro. Ni kan agera och reagera utifrån denna sanning, och skapa sanning i er verklighet. När fler och fler människor uppnår detta, då kommer sanningens verklighet, Skaparens verklighet att gry, och manifesteras i nuet för alla att uppleva.

Jag, St Germain, finns här för att hjälpa och stödja er, min kärlek finns för evigt med er.

Jag tackar er,

Jag är St Germain

Jag är Skaparens sanning.

Översättning: Maggan

You may also like...